תג

יום רביעי, דצמבר 26

ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני

במחקר שערכתי יחד עם ד"ר רענן סוליציאנו-קינן מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית ועם שני סטודנטים מהפקולטה שלנו, גל עינב ועטאללה שובאש, הראינו את הקשר בין זהותו האתנית של חשוד המובא להארכת מעצר ושופט הדן בעניינו לבין ההחלטה. המחקר הראה כי הסיכוי ששופט ישחרר חשוד יהודי שהמשטרה ביקשה לעצרו גדול יותר כאשר השופט הוא יהודי. מנגד, לחשוד ערבי עדיף כנראה שעניינו ידון בפני שופט ערבי (שאז סיכויי שחרור הם ככל הנראה גבוהים יותר). (הספק לגבי חשוד ערבי נובע מרמת מובהקות גבולית של הממצא). המחקר המלא דן בשאלה האם ניתן להסביר את התוצאות בהבדלים בעברם הפלילי של החשודים, במאפייני העבירות שלהם או במאפיינים אחרים, ושלל את האפשרות שמאפיינים אלו מסבירים את הפער בין השופטים.
אשמח לשמוע תגובות של מי שיעיין במחקר המלא.
אורן גזל-אייל, רענן סוליציאנו-קינן, גל עינב ועטאללה שובאש "ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני", עתיד להתפרסם במשפטים לח(3).