תג

יום רביעי, דצמבר 26

ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני

במחקר שערכתי יחד עם ד"ר רענן סוליציאנו-קינן מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית ועם שני סטודנטים מהפקולטה שלנו, גל עינב ועטאללה שובאש, הראינו את הקשר בין זהותו האתנית של חשוד המובא להארכת מעצר ושופט הדן בעניינו לבין ההחלטה. המחקר הראה כי הסיכוי ששופט ישחרר חשוד יהודי שהמשטרה ביקשה לעצרו גדול יותר כאשר השופט הוא יהודי. מנגד, לחשוד ערבי עדיף כנראה שעניינו ידון בפני שופט ערבי (שאז סיכויי שחרור הם ככל הנראה גבוהים יותר). (הספק לגבי חשוד ערבי נובע מרמת מובהקות גבולית של הממצא). המחקר המלא דן בשאלה האם ניתן להסביר את התוצאות בהבדלים בעברם הפלילי של החשודים, במאפייני העבירות שלהם או במאפיינים אחרים, ושלל את האפשרות שמאפיינים אלו מסבירים את הפער בין השופטים.
אשמח לשמוע תגובות של מי שיעיין במחקר המלא.
אורן גזל-אייל, רענן סוליציאנו-קינן, גל עינב ועטאללה שובאש "ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני", עתיד להתפרסם במשפטים לח(3).

534 תגובות:

Anonymous מוטי ברונשטיין כתב/ה:

ועל זה סבתא שלי הייתה אומרת "המחייה", אחרי 5 שבועות שלמים אנו מקבלים אותות חיים ראשונים...


מבטיח לקרוא ולהגיב בהמשך

26/12/07 23:39  
Blogger Noam F כתב/ה:

שווה להציץ בזה:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=913021

27/12/07 14:30  
Anonymous תוהה כתב/ה:

או שעורכי המחקר גזענים או שהשופטים שלנו גזענים. אני לא יודע מה יותר גרוע ...

28/12/07 08:54  
Anonymous מוטי ברונשטיין כתב/ה:

ד"ר גזל:

"סיכוייו של חשוד ערבי לשחרור אינם נמוכים באופן מובהק מחשוד יהודי שבעניינו הוגשה בקשה דומה אולם הסיבה לכך היא שהמדגם שלנו כלל ייצוג גדול מהרגיל של שופטים ערבים. כאמור, במדגם שלנו 13 מתוך 65 שופטים היו ערבים בעוד שמחוץ למחוזות חיפה והצפון רק שניים מתוך 213 שופטים הם ערבים"

הטענה שלי אינה נתמכת ביסודות אמפיריים כלשהם (כל עוד אין ציונים על כתיבה בבלוג יש גבול למשאבים שאני יכול להקצות), אבל נראה לי, לפחות אינטואיטיבית, שבמידה מסוימת פני השופטים כפני הארץ, קרי, מירב האוכלוסייה הערבית מרוכזת במחוזות חיפה והגליל ועל כן גם מירב השופטים הערבים יושבים במחוזות אלו, רוצה לומר, הטענה מעט בעייתית היות ורוב הסיכויים שאותו חשוד ערבי יובא בפני בית משפט בחיפה או בנצרת ועל כן בסופו של יום טענת הקיפוח מתקהה במידת מה... האם הנושא הזה נבחן מדעית?

לתוהה: גם מחברי המחקר גזענים(כולל שובאש) וגם השופטים גזעניים... לטעמי גם אתה גזעני כאשר איני מכחיש את היותי גזעני בעצמי.

כשייעלם התכשיט היקר באולם הנשפים כולם יסתכלו מיידית על המנקה הצוענייה, ככה זה, וכשיתקרב אלייך כושי ענק (כושי היא מילה תנ"כית, אין צורך להגיד אפרו אמריקאי בעברית) בתחתית בניו יורק, גם אתה תוודא טוב טוב שהארנק במקומו ושיש עוד אנשים בסביבה, להסתכל על סטטיסטיקות ולהאשים בגזענות (מה גם שמרבית התוצאות כלל אינן מובהקות) לא פוטר אף אחד מאשמה טבעית זו...

ובהזדמנות זו ממליץ לך לחפש ביוטיוב את הסרטון הגאוני:

"Everyone's a little bit racist"

של Avenue Q

אפילו טרחתי למצוא אותו בשבילך:

http://www.youtube.com/watch?v=x9CSnlb-ymA

שבת שלום

28/12/07 17:09  
Blogger Oren Gazal-Ayal כתב/ה:

לתוהה. אני חושב שלא אנחנו (רענן,גל עטאללה ואני) גזענים וגם לא השופטים. הטיה פנים קבוצתית, כפי שמתוארת במחקר, היא הטיה שבמידה רבה אינה נשלטת, ובוודאי שאינה מכוונת.
לנועם, תודה על ההפניה. המחקר הזה כמו אלו שנסקרים במחקר שלנו, מראה שניתן למצוא פערים בין שופטים בשאלה אם להטיל עונש מאסר אך לא ניתן לאתרם כשבודקים את משכי המאסר שמוטל. זה משתלב עם הממצא שלנו שלא שמצא פער בין השופטים בהחלטות על מעצר ושחרור אך לא מצא פער כזה כשנבדקה תקופת המעצר של אלו שהוחלט כבר לעוצרם.
למוטי, אני לא משוכנע שרוב הערבים נדונים בתיקים בצפון. ריכוזי אוכלוסיה ערבית מצויים גם במשולש, ביפו, ירושלים, בנגב, ובמקומות רבים נוספים. ואכן, בבתי משפט מחוזיים שיעור השופטים הערבים במחוזות האחרים גדול יותר. משום מה, בבתי משפט השלום, רוב השופטים הערבים מרוכזים בצפון הארץ.

29/12/07 22:06  
Blogger אלון25 כתב/ה:

הדבר הראשון שעלה בדעתי כשסיימתי לקרוא את המחקר היה : אוקיי, נו אז מה?

ואם באמת גילו עורכי המחקר ששופטים יהודים מחמירים עם עצורים ערבים יותר מאשר עם עצורים יהודים או ההיפך אז מה נעשה?

נכסה את פני העצור ונעוות את קולו באמצעים אלקטרוניים בעת שיתייצב לדיון לעניין הארכת המעצר?
נגיש לשופט טפסים חדשים ללא ציון שמו וכתובתו של העצור?

מה החשיבות הפרקטית של המאמר חוץ מלהעלות קולות מעייפים של גזענות בתחום נוסף?

30/12/07 20:40  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

;אלון שלום
לצערי לא היה לי עדיין זמן לקרוא את המחקר האמור.

אולם בהנחה שאכן מתקיימת הטיה לאומית מוכחת, יש לשקול השלכות מעשיות באשר לקביעת הרכבים ופסלות שופטים.

אם קיימת הטיה אתנית בקרב שופטים, ייתכן ולפנינו "חשש ממשי למשוא פנים" שהוא כלל הפסלות במשפטינו. ייתכן וראוי לקבוע שחשוד ערבי למשל יובא להארכת מעצר בפני שופט ערבי (ובהתאמה חשוד יהודי בפני שופט יהודי). וזו גם תשובה למוטי: הטיה אתנית מגדילה את ההסתברות האפסטריורית להחלטה על הארכת מעצר משיקולים זרים. אתה העלת את הסברה שלאור מאפיינים גיאו-דמוגרפיים של פיזור האוכלוסייה הערבית ופיזור אוכלוסיית השופטים הערבים במחוזות השונים, קטנה ההסתברות הא-פריורית של חשוד ערבי להידון בפני שופט יהודי.

השאלה היא, אם קיימת הטיה כאמור מדוע לא לגרום להסתברות הא-פריורית הזו להיות אפס? הרי על הסתברות זו אנו יכולים לשלוט.

אמנם ייתכן שחשוד ערבי המובא בפני שופט ערבי יקבל "הטיה חיובית" אולם במשפט פלילי, עדיף ליטול סיכון של אי-הארכת מעצר מוטעית מאשר סיכון של הארכת מעצר מוטעית לאור הכלל הידוע שעדיפים עבריינים חופשיים מחפים כלואים. (מה עוד שקיימות גם חלופות מעצר, אי-הארכת מעצר אינה בהכרח חופש תנועה מוחלט והיעדר בקרה).

שנית, לשאלתך אלון, מחקר המצביע על הטיות קוגניטיביות של שופטים מקצועיים, מכרסם בהנחת מקצועיות השפיטה. הרי טיעון מרכזי הוא שבשיטתינו לא נוהגת שיטת המושבעים לכן מוצדקים הבדלים נורמטיביים, מהותיים ופרוצדוראליים והבדלי הסתמכויות בין שפיטה באמצעות מושבעים לשפיטה מקצועית. הרי בשיטת המושבעים כל צד רשאי לפסול מספר מסוים של מושבעים בהליכי בחירת המושבעים (נדמה לי שהשיקולים האתניים של היחס בין הזהות האתנית של המושבעים והזהות האתנית של הנאשם משחקים תפקיד), והטיעון הוא שבשפיטה פרופסיונאלית אין הצדקה לשיקולים אלה, וכי שופט פרופסיונאלי מחליט לפי חומר הראיות בלבד הא ותו לו. אבל אם מסתבר מחקרית, שאין ממש אמפירי בהנחות האלה אז ייתכן ועלינו לאמץ הסדרים נורמטיביים הדומים יותר להסדרי המושבעים גם כאשר מדובר בשפיטה מקצועית.

למשל אחד הטיעונים להצדקת החלטה על הרשעה של הרכב של שלושה שופטטים, לפי קריטריון הרוב ולא לפי קריטריון של החלטה פה-אחד (כנהוג בשיטת המושבעים) הוא שהשפיטה בישראל היא מקצועית, ולכן ניתן לסמוך על החלטה לפי רוב דעות. אם המחקר האמפירי מפריך את הנחת מקצועיות השפיטה בהיבט של הימנעות מהטיות קוגניטיביות, ייתכן ועלינו לאמץ את הסדר לפיו כל שופט הסובר שיש לזכות את הנאשם מטיל למעשה וטו על ההרשעה.

31/12/07 14:25  
Anonymous איל כתב/ה:

עקב תקלה לא הצלחתי להזדהות. התגובה הקודמת היא שלי.

31/12/07 14:27  
Anonymous מוטי כתב/ה:

איל,

אתה לא צריך לחתום, הקבועים כבר מזהים :-)

לראייתי, אותן היוריסטיקות הן חלק אינהרנטי למערכת המשפט, ולא ניתן לבודד אותן בשום צורה, כי אם ההטיה האתנית תיעלם אזי תצוץ ההטיה המגדרית, ואם גם זו תיעלם תצוץ ההטיה הפוליטית, ההטייה העדתית, הטיית "הבן שלי נהרג בתאונת דרכים אז בוא נזרוק את כל עברייני התנועה לכלא", הטיית "הפרקליט של הנתבע למד במכללת שקר-כלשהו ועל כן אין להתיחס לטיעוניו ברצינות" וכן הלאה... איפה זה ייעצר?

חלק מהקסם של מערכת המשפט מצוי בכך שהשופטים הם בני אדם, ייתכן שמשפטים "כבדים" נערכים בהרכבים מורחבים על מנת לאזן, או לפחות לעמעם את אותן ההטיות...


נקודה נוספת - ייתכן מאוד שאלמנטים אתניים משפיעים גם על דפוסי החשיבה של השופט (אם אני לא טועה רטנר כתב גם מאמר על הטיות של שופטים ערבים לעומת שופטים יהודים), מכאן שכשתשפוט יהודים וערבים בנפרד בעצם תיצור שתי מערכות צדק (או גמול) נפרדות - קצת בעייתי לשיטתי.

מחקרים כאלה, על אף שלא מחדשים הרבה, מוכיחים שוב את היתרונות של מערכת המושבעים - גם שם יש הטיות אבל לפחות לשני הצדדים הזדמנות שווה "להנדס" אותם

לילה טוב וחג שמח!

31/12/07 21:43  
Anonymous גל כתב/ה:

לאיל
לדעתי כדאי להיזהר מהסקת מסקנות כוללות על מערכת המשפט ועל מקצועיות שופטיה. המחקר נערך על הליכי מעצר ימים בלבד, הליכים אשר , כפי שמצוין במחקר, ניראותם נמוכה ולכן לא עוברים את המסננים והאיזונים אשר הם חלק אינהרנטי משיטת המשפט שלנו. משום ניראותו הנמוכה, מהווה הליך זה קרקע מצויינת לבדיקה אמפירית, אולם בשל כך גם לא ניתן להסיק ממנו מסקנות על ההליך כולו
.

31/12/07 22:14  
Anonymous איל כתב/ה:

לגל

אתה צודק לגבי הזהירות מהכללות. את טענתי זו יש להבין בהקשר לתשובה לאלון, שתהה על המשמעות הפרקטית של מחקר מעין זה. אני השבתי שהחשיבות נעוצה בבדיקה האמפירית של טענת מקצועיות השפיטה. כל מממצא אמפירי מסוג זה מחליש במשהו (ולאו דווקא גורר מסקנה כוללת) את הביטחון בהסתמכות על מקצועיות השפיטה ששופטים מרבים להסתמך עליה כאשר הם מתייחסים להיבטים נורמטיביים של הסדרים שונים, בעיקר הסדרים שנובעת מהם דרישה להסתמכות על שיקול דעתה המקצועית של השופטת. ניתן לומר שיש בכך החלשת סימן הקריאה הבא בסופה של טענת ההסתמכות .

טענת היעדר הנראות של הליכי הארכת מעצר ראשוני דורשת חידוד, שהרי מדובר, כפי שאני מבין, בדיונים פומביים. רוב המשפטים הפליליים אינם מתוקשרים וחלקם אף אינם פומביים.

בנוסף, עד כמה שאני מבין, אם מוגש כתב אישום הרי שקיים מתאם בין היות הנאשם במעצר לבין הגברת סיכויי הרשעתו. הממצא הזה מוסבר בכך שהעצור מוגבל בניהול הגנתו וכן עקב יצירת דימוי שלילי של הנאשם בעיני השופט וחיזוק קוליגיאלי-מקצועי שמקבל השופט עקב הערכת הראיות של הקולגה שלו שהעריך את הראיות לעניין מעצרו. כלומר נאשם שהיה עצור עלול להיחשב כמי שעבר עוד משוכה מקצועית בדרך להרשעתו.

מוטי
אכן בעיית ההטיה הקוגניטיבית בשל יחסי הזהות שופטת/נאשמת עשויה להתברר כקיימת במגוון רחב של זהויות.

השאלה האם עלינו ללכת בדרך של "הכל או לא כלום". כלומר או לפתור את הבעייה לחלוטין או לא לפתור אותה כלל. מדוע לא לפתור אותה היכן שאפשר? מה שמכונה הקטנת הנזק.

כי זאת לזכור, מעצר הוא חוויה טראומטית מאוד עבור עצורים רבים. בייחוד בתנאי המעצר הנוכחיים.

אם יש מניעה אדמינסטרטיבית לשבץ כל חשוד לשופט הפחות מוטה בכל קטגוריה, ניתן לפחות לעשות זאת היכן שנמצאה ההטיה הגדולה ביותר למשל. ניתן לשקול עד כמה הנתון יוצר ההטיה הוא נפוץ בקרב חשודים כך שיהיה קושי מבחינת היצע השופטים, לשבץ שופט שהוא חסר את הנתון המטה.

מעבר לכך ניתן לקבוע סדר עדיפויות גם מבחינת השאלה עד כמה הקבוצה הסובלת מהטיה, סובלת ממנה גם בתחומים אחרים? בעניין זה ההעדפה למניעת הטיה מקבלת סדר קדימות גבוה ביחס לערביי ישראל.

לגבי שתי מערכות של צדק: לדעתי באשר להארכת מעצר ימים, אנחנו כבר שם. אם חשוד ערבי צפוי לקבל הארכת מעצר יותר מאשר חשוד יהודי באותם תנאים, הרי שחשוד ערבי מקבל צדק שונה מבלי שיתקיימו נסיבות רלבנטיות שונות. התיקון המוצע אינו יוצר שתי מערכות צדק, אלא מקטין את הנזק שבאי-צדק שמתקיים כבר עתה. בנוסף, אין הכרח לעשות זאת באמצעות שיבוץ דן-יחיד בעל זהות מסוימת.אפשר שיהיה הרכב הכולל גם את השופט המוטה-אתנית אבל ההחלטה תתקבל פה אחד. אולם לשיטה זו מחיר כלכלי.

אני לא בטוח ששיקולי זהות מגדרית, למשל, לא נשקלים לפחות במשפטים מתוקשרים שהמגדר רלבנטי בעניינם. האם במקרה ההרכב שישב במשפטו של חיים רמון כלל שתי שופטות ושופט אחד?

31/12/07 23:48  
Anonymous איל כתב/ה:

הבהרה לגבי מקצועיות השופטים

כאשר אני מתייחס למקצועיות השפיטה, כוונתי ליתרון שיש לשופטים מקצועיים על פני הדיוטות ביכולת לנטרל הטיות קוגניטיביות. הא ותו לו. אין טענה, חלילה, באשר לאי-מקצועיות מבחינת הידע המשפטי.

1/1/08 01:25  
Blogger אלון25 כתב/ה:

אייל,

הטיעונים שלך מזכירים לי בדיוק את הדיון סביב ההעדפה המתקנת.

מחר נגלה ששופטות מחמירות עם נשים אז נשלח אשה להישפט אצל גבר בלבד אבל רגע הגבר הוא יהודי והאשה ערביה אז נשלח אותה להישפט אצל גבר ערבי אבל שופטים ערביים יש הרי רק בשלושה או ארבעה בתי משפט בישראל...

בעיתון סופשבוע פורסמה כתבה על הטיה של שופטים אשכנזים כנגד נאשמים ממוצא מזרחי

ובוא לא נשכח את האתיופים, החרדים, הצ'רקסים, יוצאי ברית המועצות, עובדים זרים, בדואים, דרוזים

בוא נייצר מחקר לכל אחד וניתן למייקרוסופט לייצר מחשב על שמסוגל לשלוט ולשכלל את כלל המשתנים לכדי שופט אידיאלי לכל עצור.

ואם אין שופט? נשחררו לחופשי?
כמה שופטים ערבים יש בבית משפט השלום באילת? בתל אביב?
נעביר את הדיון לנצרת?

אני מזמן טענתי בפוסטים כאן ש"מקצועיות" היא מיתוס בלבד. מדובר בבני אדם בדיוק כמוני וכמוך.
הניסיון (כנראה של השופטים) למקם עצמם מעל האופי האנושי הוא מגלומני ויהיר.
מערכת המשפט אינה שונה משאר מערכות חיינו. נכון שהיינו רוצים שהיא תהיה מבוססת על צדק, שוויון וכיו"ב אבל בפועל, גם שם העני נשאר עני והערבי נשאר ערבי

1/1/08 19:02  
Anonymous איל כתב/ה:

אלון שלום

אני מפנה לשאלתי בתגובה קודמת: מדוע עדיף לנקוט בגישת הכל או לא-כלום?

אם קיימת בעייה ארגונית לנטרל את כל ההטיות האם לא עדיף לנטרל היכן שניתן?

כמובן, אם קיים מחסור בשופטים בלתי-מוטים אולי אין מנוס, אבל היכן שניתן באמצעות קביעת שופטת/ת הפחות מחמיר/ה משיקולים זרים, מדוע לא לעשות זאת? רק מפני שלא ניתן לעשות זאת בכל המקרים?

לא מדובר בהמצאת הגלגל. פרוצדורה של קביעת הרכב מושבעים בארה"ב, אם אינני טועה, מנסה לסנן מושבעים בעלי הטיות נגד הנאשם, במסגרת הליכי פסילת מושבעים. אני חושב ששאלת שהמוצא האתני מקבלת משקל בהליכים אלה.

אני חושב שדווקא משום שאתה סקפטי באשר ליכולתם של שופטים לנטרל הטיות, אתה צריך לתמוך בניסיונות להקטנת הנזק. האם רק משום שאיננו מגיעים לפתרון מושלם עדיף להתייאש נוכח הטיות מוכחות? כל זאת נוכח העובדה שטעות במשפט הפלילי היא טעות קפיטאלית.

אגב, אין מדובר בהעדפה מתקנת אלא בשוויון הזדמנויות בגרעין הקשה שלו. העדפה מתקנת אוכפת תוצאה מסוימת. כאן מדובר בשיפור המקצה לשם נקודת זינוק שוויונית יותר. אין שוויון הזדמנויות כאשר חשוד א' מקבל שופט המוטה לרעתו וחשוד ב' מקבל שופט המוטה לטובתו.

1/1/08 23:51  
Blogger אלון25 כתב/ה:

אייל,

אני לא תומך בניסיונת להקטנת הנזק כי אני לא רואה נזק.
מה שאתה מפרש כהטיה מסוכנת אני רואה כטבע אנושי סטנדרטי - קטגוריזציה מייעלת ומקצרת את הליכי עיבוד הנתונים אצל כולנו. זה טבעי שבני אדם שמים תוויות ופועלים בעקבותיהם.
אני לא רואה משהו רע בכך ששופט יהודי שולח עצור ערבי למעצר ומשחרר עצור יהודי כשם שאני לא רואה נזק במקרה הפוך בו שופט ערבי משחרר עצור ערבי.
הנזק היחיד שאהיה מוכן להודות שקיים יהיה אם תהיה פסיקה עד כדי כך שערורייתית שתזעזע את אמות הסיפים כמו למשל החזקתו במעצר ללא שחרור בערבות של עצור ערבי בעבירה פעוטה.
אני מדבר על משהו שהוא מעבר להטיה בין-גזעית, מעבר לויטמין פי הרגיל והמוכר.
אני חושב שדווקא הניסיון להתכחש לכך הוא הרסני כיוון שבסופו של דבר נגיע לאותם תוצאות אך בדרך עקלקלה ורצופת הסברים עמומים שלא ניתן לתקוף כ"סבירות", "מידתיות" וכיו"ב.
אני מעדיף שהקלפים יהיו על השולחן. שהביקורת תהיה גלויה.
ברגע ששופט יהודי יקום ויגיד "כן, שלחתי עצור למעצר כי הוא ערבי" נפקח עליו עיניים שבעתיים בפעם הבאה שיעמוד מולו עצור ערבי.
אני רוצה שעורך דינו יידע מול מי ומול מה הוא עומד.

אתה טוען שטעות במשפט הפלילי היא פטאלית. לפחות כאשר מדובר בהארכת מעצר, אני בכלל לא בטוח שהיא פטאלית יותר מטעויות בתחומי חיים אחרים שנגרמים בעקבות הטיות בין גזעיות או לאומיות אחרות.
אני לא בטוח שטעותו עקב הטיה דומה של פקיד במשרד הפנים לעניין בקשה
לאיחוד משפחות של זוג ערבי היא פחות
פטאלית.
אני לא בטוח שתשומת לב פחותה שמעניק רופא יהודי למטופל ערבי בטיפול קריטי עקב הטיה דומה היא פחות פטאלית.
כמו כן טעות של חייל במחסומים, שוטר תנועה בכבישים, או שופט כדורגל.
לכל בעל תפקיד הכולל בתוכו סמכות מעין שיפוטית כזו או אחרת בתחום מסוים יש אפשרות לטעות עקב הטיות דומות.
זה שאנחנו משפטנים, לפחות אתה, גורם לנו להסתכל לפעמים על החיים בפריזמה צרה ביותר.

2/1/08 21:58  
Anonymous איל כתב/ה:

אלון, העובדה שתופעה מסוימת היא טבעית (דעות קדומות) אין משמעותה שהיא אינה גורמת נזק. גם רשלנות רפואית, ניתן לומר שהיא טבעית ( רשלנות רפואית תמיד תתרחש מדי פעם) אבל אין זה אומר, שמשום שהתופעה טבעית בשל חולשת אנוש בסיסית, אין כאן נזק ובוודאי שאין זה אומר שבשל כך עלינו להשלים עם התופעה ולא לנסות לצמצמה.

גם תופעת העבריינות עצמה היא טבעית ואוניברסאלית. אולם המשפט הפלילי, ההליך הפלילי, לרבות הליכי מעצר, נועדו לצמצמה בשל נזקיה.

לכן, לא נראית לי טענתך כי בשל טבעיות ההטיות השיפוטיות, עלינו להשלים עם כך, ובלבד שנפעל ב- "קלפים פתוחים". לאור שיטתך לא ברור מה ההצדקה לנורמת פסלות שופטים, בשל חשש ממשי למשוא פנים. לכאורה, ניתן היה לומר כי אין מניעה ששופט המקורב לבעל דין, ישפוט בענינו, משום שממילא אם הוא לא יהיה מוטה עקב כך הוא יהיה מוטה עקב הטיה אחרת, וממילא כולם מוטים, ולכן אין כאן נזק, וכל ניסיון להקטין את הנזק (ע"י פסלות שופט) יגרור סיבוכים שלא נצא מהם לגבי מכלול ההטיות, ולכן כל עוד אין הטיה גלויה על פני הפסק, אין פסול שופט.

אני לא מתנגד ששופט יהודי יאריך את מעצרו של חשוד ערבי ולהיפך, אם אין הטיה מוכחת. אבל יש קושי ששופט מוטה לרעתו של חשוד יאריך את מעצרו ללא קשר ללאומיותו. הנזק, אלון, הוא בכך שחשוד יושלך לתא המעצר עקב הטיה, כך שאלמלא ההטיה לא היה נשלח למעצר. הסיכון הוא שהחשוד יישלח למעצר ללא צורך, וזהו סיכון לקיומו של הליך הוגן במובנים הבאים:

את הפגיעה בהליך ההוגן ניתן לתפוס בשלושה דרכים: ראשית, הליך הוגן אמור לאפשר לחשוד/נאשם החף לשכנע את בית המשפט בעובדת חפותו. אדם הנתון במעצר מתקשה יותר לנהל קו הגנה איכותי בשל מגבלת חופש התנועה ומצבו הנפשי. הוא גם מנוע מלהתפרנס ולכן אולי לשכור את שירותיו של סניגור איכותי. מעבר לכך קיימת קורלציה בין היות הנאשם עצור לבין היותו מורשע.

שנית, גם במנותק משאלת הקשר בין המעצר לבין היכולת להוכיח חפות, עצם המעצר הבלתי צודק, הוא פגיעה נפשית וכלכלית בחשוד ומשפחתו מבחינת כבוד האדם, חירות וחופש התנועה, חופש העיסוק וניתוק מתמיכה משפחתית. עצורים נמצאים גם בסיכון של פגיעות והתנכלויות מעצורים אחרים.


שלישית, מטרת ההליך הפלילי היא, בין השאר, בירור האמת בשאלת האשמה או החפות, כאשר המטרה היא שאם הוכחה אשמה, על הנאשם להיענש כלומר להפעיל אמצעי-סבל על נאשמים שהורשעו. על נאשמים שזוכו אין להטיל סבל שהרי לא חטאו במאום. ככל שההליך הפלילי מטיל יותר אמצעי-סבל על נאשם שבסופו של יום זוכה, הרי שהתוצאה הפסיכולוגית של סבל הושגה למרות תוצאה משפטית של זיכוי. באופן זה, סוכלה מטרת ההליך הפלילי שלא לגרום סבל לנאשמים שזוכו (או שכלל לא הועמדו לדין) ובמובן זה ההליך לא היה הוגן. הוא השיג את אותה תוצאה של סבל נפשי כמו בענישה, למרות שהתוצאה היא זיכוי.

יש לציין שהמעצר הוא חמור יותר
מכל אמצעי הענישה שאינם מאסר: הוא חמור יותר מעונשים של עבודות שירות ושירות לתועלת הציבור , מאסר על תנאי וניתן לומר שגם מקנס כספי.

אז אם מוארך מעצרו של חשוד בשל הטיה ולא בשל שיקולים לגופו של עניין האם אין לפנינו נזק?

נכון שאין מנוס מטעויות שיפוטיות כל עוד השופטים הם בני-אדם, וזו בעיה אינהרנטית לשפיטה. אבל אם הוכחה הטיה לחומרה לגבי קבוצת שופטים מסוימת (או חשש להטיה לחומרה), האם לא עדיף לקבוע שופט שאינו נמצא בסיכון הטיה דומה? אם יש רופא הנוטה לטעות בסוג מסוים של ניתוחים, אבל לא באחרים, לעומת זאת יש רופא אחר שלא נוטה לטעות, האם אין לצוות את הרופאים בהתאם לממצא זה, רק משום שרופאים כבני-אדם תמיד יטעו מדי פעם באופן כללי?

פעילות ב- "קלפים פתוחים" לא תפתור את בעייתו של חשוד שמעצרו הוארך, חלילה, משיקולים זרים בלתי מודעים, או הנמצאים בפריפריה התודעתית של השופט. ניתן להסתפק בנורמה של גילוי נאות במסגרת פרקטיקות רצוניות (כמו חוזה) ולא בפרקטיקות של כפייה שלטונית כמו משפט פלילי.

אני טענתי שהטעות המשפטית היא פטאלית, אבל לא טענתי שהיא הטעות הפטאלית היחידה בעולם וגם לא הכי פטאלית מכל הטעויות. אבל טיפול בה לא סותר טיפול גם בבעיות האחרות של האנושות. שוב, אתה נוקט בדרך שכל עוד לא פתרנו את מכלול הבעיות הבה לא נפתור בעיה ספציפית. החלטה איזו שופטת תשב על מדין, באשר לאיזה חשוד, היא החלטה שממילא מתקבלת. לכן, הצעתי להוסיף להליכי קבלת ההחלטה גם שיקול של צמצום הטיות שהוכחו מחקרית. אין משמעותו שאני מתנגד לצמצום הטיות בתחום הרפואה או המחסומים. אני מצטער אם נראיתי כמי שרואה את העולם מבעד לזווית הצרה של המשפט, אולם נושא הפוסט הוא הליכי הארכת מאצר ראשוני, ולא הטיות בשיקול רפואי או בתחום אחר. לכן התמקדתי בתגובה על נושא זה.

3/1/08 18:08  
Blogger אלון25 כתב/ה:

ישנם כמה מעגלי הטיות.
הדוגמא שהעלית של שופט מקורב לבעל דין מצויה בתחום הפנימיים יותר של מעגלי ההטיות, זוהי הטיה החורגת מקטגוריזציה כיוון שפועלת לגופו של אדם ולא לגופה של הקבוצה אליה נמנה האדם.


אם אעמוד לדין, אקבל את זה שייתכן וישפוט אותי שופט בעל רקע או השקפת עולם שונה משלי. מצד שני, לא אקבל את זה שישפוט אותי שופט שהוא חבר טוב של בעל הדין שעומד כנגדי.

לעניין הרשלנות הרפואית - הגברת המודעות והתרבות התביעות אולי מטרתן היא לצמצם את קיום הרשלנות
אבל בפועל, לטעמי, התוצאה העיקרית היא העברת הנזק מכתפו של אחד לשני.

גם המשפט הפלילי - נאיבי להאמין שמטרתו ו/או תוצאתו היא צמצום העבריינות.לדעתי התוצאה היא פשוט שהנזק עובר לכתפי הנאשמים. אחת ההוכחות לדעתי היא מספר
הרב העבריינים שחוזרים לפשוע לאחר
הרשעתם הראשונה. המערכת אולי פתרה את בעייתם של הקורבנות (בהכללה, שהרי יש פשעים ללא קורבנות "מוחשיים")
אבל יצרה בעיה חדשה בקרב המורשעים שתביא לידי חזרה לפשיעה ופגיעה באותם קורבנות וחוזר חלילה.

כך גם מערכת המשפט : אם תבצע שינוע של שופטים לא תצמצם את תופעת ההטיות אלא אך תאיר על תופעת הטיות שונות.
צמצום ההטיות לגבי הערבים רק ידגיש את קיום ההטיות לגבי אתיופים למשל שהרי בעניינים לא אך ואין כמעט (או בכלל) שופטים אתיופים הרי גם מרבית השופטים, אם לא כולם, מגיעים מרקע תרבותי וכלכלי שונה לחלוטין מזה של האתיופים.
בכך בעצם, כמו לעניין הרופאים, כמו לעניין הפושעים, הבעיה לא תיפתר אלא הנזק יעבור לכתפו של אחר.

3/1/08 20:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol with cod tramadol online pharmacy usa - tramadol online in uk

15/11/12 04:04  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax overnight delivery new xanax 2mg - xanax for anxiety and insomnia

15/11/12 04:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic alprazolam xanax buy online no prescription uk - buy alprazolam 2mg online no prescription

15/11/12 07:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine phentermine no prescription overnight delivery - can i order phentermine from canada

15/11/12 08:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine phentermine by mail order - buy phentermine online free shipping

15/11/12 10:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine should buy phentermine online - where to order phentermine online

15/11/12 12:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

zolpidem high ambien generic images - zolpidem side effects tinnitus

15/11/12 12:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

zolpidem ambien zolpidem oxycodone erowid - ambien side effects forum

15/11/12 13:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

zolpidem high zolpidem tartrate tablets ip 10 mg - zolpidem side effects taste

15/11/12 14:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

what is zolpidem zolpidem tartrate 10 mg high - zolpidem for ambien

15/11/12 15:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy zolpidem zolpidem dosage get high - order zolpidem no prescription

15/11/12 16:44  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol buy tramadol no prescription mastercard - tramadol hcl 37.5

15/11/12 21:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online xanax xr online - xanax dosage 10 mg

15/11/12 22:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol online overnight cod - tramadol

16/11/12 01:09  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine online phentermine for add - phentermine and xenical together

16/11/12 06:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol without prescriptions tramadol dosage use dogs - tramadol hydrochloride dosage

16/11/12 14:09  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy generic phentermine buy phentermine yahoo answers - buy phentermine dubai

16/11/12 17:57  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap tramadol order tramadol without - tramadol hcl 30 mg

16/11/12 18:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine buy phentermine online+uk shipping - buy phentermine 30 mg online

16/11/12 22:51  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine drug buy phentermine online+uk shipping - cheapest place buy phentermine online

16/11/12 23:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine online phentermine 504 - buy phentermine online without script

17/11/12 01:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol 50mg prescribed - tramadol hydrochloride 50mg high

17/11/12 09:59  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol online - buy tramadol online in europe

17/11/12 11:12  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine phentermine online with prescription - phentermine deaths

17/11/12 14:56  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol tramadol hcl 200 er - what dosage tramadol for dogs

18/11/12 05:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine online phentermine 60 mg day - phentermine 30 mg no prescription

18/11/12 07:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine phentermine and topiramate - buy phentermine online no rx

18/11/12 09:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol online discount tramadol online - order tramadol for pets

18/11/12 18:49  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol online buy tramadol online - tramadol buy online

18/11/12 22:40  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online Fort Worth xanax 1 mg for sale - xanax drug with alcohol

19/11/12 06:42  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax Wyoming online xanax no prescription canada - pictures of generic xanax bars

19/11/12 07:55  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien side effects on the elderly - ambien for alcohol withdrawal

19/11/12 08:08  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol generic cheapest ultra online - tramadol online pharmacy

19/11/12 08:11  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online no prescription cod tramadol 50mg caps - tramadol hcl usp

19/11/12 11:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol next day tramadolonlinepharmacy.net - tramadol 50mg what are they for

19/11/12 14:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol no prescription tramadol online com - order tramadol next day delivery

19/11/12 15:32  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap tramadol online buy tramadol 100mg - order tramadol online without prescription

19/11/12 15:56  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online price of ambien cr 12.5 mg - ambien generic price walmart

19/11/12 16:11  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax tinnitus - xanax bars juicy j

19/11/12 18:40  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

where to buy ambien online ambien sleep driving tiger - ambien hallucinations

19/11/12 20:08  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien generic ambien pictures of pills - ambien cr there generic

19/11/12 21:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order xanax xanax effects brain - xanax side effects for dogs

19/11/12 21:44  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

low cost phentermine buy phentermine 50 mg - buy real phentermine online no prescription

20/11/12 00:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Houston xanax time of onset - buy xanax online in the uk

20/11/12 00:36  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic xanax Indiana mail order xanax legal - what do xanax pills look like

20/11/12 01:32  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax 2mg strong - xanax withdrawal with klonopin

20/11/12 02:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax drug facts - alprazolam ratiopharm 0 5 mg

20/11/12 03:28  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online prescription order xanax ucs cod - xanax side effects nausea headache

20/11/12 05:29  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax price generic xanax hilton pharma - 20 mg xanax dosage

20/11/12 06:29  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax overdose level - xanax on urine drug screen

20/11/12 07:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax Nevada xanax drug alcohol - xanax and pre employment drug testing

20/11/12 08:32  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

online ambien purchase generic ambien - a- pink round pill ambien

20/11/12 09:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online ambien junior seau - ambien cr generic release

20/11/12 10:56  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online price of ambien cr 12.5 mg - ambien generic price walmart

20/11/12 12:04  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online Virginia Beach xanax bars 10 mg - pictures of generic xanax tablets

20/11/12 12:51  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien no prescription ambien side effects pregnancy - ambien generic

20/11/12 13:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien side effects erowid - brand name ambien no prescription

20/11/12 14:05  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien pre-employment drug test - price for ambien

20/11/12 15:13  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien for sale online ambien 10mg stories - best ambien price

20/11/12 15:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic ambien buy zolpidem tartrate generic ambien cr - ambien sales figures

20/11/12 16:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Los Angeles xanax dosage for flying - xanax 2mg online no prescription

20/11/12 16:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien for sale no prescription generic ambien ingredients - generic ambien xr

20/11/12 17:16  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax drug testing for employment xanax - xanax dosage cats

20/11/12 17:37  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien overdose cat - taking ambien high altitudes

20/11/12 18:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Oakland xanax side effects from withdrawal - xanax 250 dosage

20/11/12 18:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Arizona buy xanax dogs - signs drug abuse xanax

20/11/12 19:47  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine online without prescription phentermine brand names - buy legit phentermine online

20/11/12 22:37  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy tramadol for dogs online - tramadol itching

21/11/12 02:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online ambien ibuprofen drug interactions - ambien cr reviews

21/11/12 02:59  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol saturday delivery can you buy ultram online - tramadol high mg

21/11/12 03:39  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap ambien online generic ambien 54 553 - ambien side effects sleep driving

21/11/12 04:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien sleep medication max dosage ambien cr - ambien dosage increases

21/11/12 04:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Minnesota order xanax online cheap - xanax overdose brain damage

21/11/12 05:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online reviews tramadol ultram 50 mg - tramadol dosage men

21/11/12 07:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ordering ambien online ambien side effects 2012 - ambience mall gurgaon images

21/11/12 08:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine phentermine tramadol interaction - buy phentermine in mexico

21/11/12 08:39  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien side effects bruising - is generic ambien the same

21/11/12 09:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online Chicago not getting high xanax - xanax high feel like

21/11/12 09:28  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien pill ambien side effects liver - lethal drug interactions ambien

21/11/12 10:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online Arlington generic xanax forum - xanax dosage kids

21/11/12 10:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax to order online - effects mixing xanax klonopin

21/11/12 11:49  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine to buy phentermine 30 mg ingredients - cheap phentermine online no prescription

21/11/12 12:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy cheap phentermine phentermine 37.5 mg tablets online - buy phentermine online us

21/11/12 13:15  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine diet buy phentermine line - buy phentermine 37.5mg online

21/11/12 14:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap phentermine online phentermine online doctor consultation - buy phentermine 15mg no prescription

21/11/12 15:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy generic tramadol online buy tramadol online echeck - buy tramadol from us

21/11/12 18:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy tramadol tablets - how do i buy tramadol online yahoo

21/11/12 19:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol drug - buy cheap tramadol online uk

21/11/12 20:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order ambien online ambien sleep reviews - price ambien cr walgreens

21/11/12 21:26  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheapest ambien cost of brand name ambien - ambien side effects sleep eating

21/11/12 23:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online overnight delivery ambien side effects fatigue - ambien sleeping pill effects

22/11/12 01:08  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Indianapolis xanax drug test hair - buy alprazolam paypal

22/11/12 01:40  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien 10 mg dice - ambien sleepwalking 2011

22/11/12 02:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online San Francisco xanax vs generic brands - long will 2mg xanax last

22/11/12 02:49  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap phentermine free shipping buy phentermine from uk - buy phentermine sandoz

22/11/12 03:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

purchase ambien ambien mg - how do i purchase ambien online with no prescription

22/11/12 03:23  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine buy phentermine 30 mg no prescription - order phentermine online uk

22/11/12 04:23  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

where can i buy ambien online ambien price generic - ambien cr generic launch 2009

22/11/12 04:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine buy phentermine online reviews - buy phentermine mastercard

22/11/12 05:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheapest phentermine phentermine online overnight delivery - phentermine online sales

22/11/12 06:29  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine buy phentermine online reviews - buy phentermine mastercard

22/11/12 07:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine purchase phentermine online no prescription - buy phentermine online no prescription uk

22/11/12 08:32  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap tramadol no prescription tramadol ultram 50 mg - tramadol dosage men

22/11/12 10:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cheap трамадол что это - tramadol get high off it

22/11/12 11:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy tramadol rx - buy tramadol online overnight fedex

22/11/12 12:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol headache - buy tramadol online in australia

22/11/12 13:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol xymel 50mg tramadol hydrochloride - tramadol 377 dosage

22/11/12 14:32  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol order tramadol online legal - tramadol 50mg and xanax

22/11/12 15:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol for dogs is it legal to buy tramadol online in the us - best place buy ultram online

22/11/12 16:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tablets tramadol 300 er - how to buy ultram online

22/11/12 17:36  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

online phentermine buy phentermine diet pills online uk - phentermine resin

22/11/12 21:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Minnesota order xanax online cheap - xanax overdose brain damage

22/11/12 21:55  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy brand name ultram - buy tramadol online from canada

23/11/12 03:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

can you buy tramadol online legally buy tramadol online with cod - tramadol 100 mg high dose

23/11/12 04:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol mastercard tramadol hcl recreational dosage - buy tramadol online forum

23/11/12 05:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol for dogs is it legal to buy tramadol online in the us - best place buy ultram online

23/11/12 06:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol online mastercard - 2 50mg tramadol

23/11/12 07:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol legal order tramadol online - tramadol 150mg

23/11/12 08:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol dosage men - order tramadol online reviews

23/11/12 09:40  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy zolpidem online side effects of taking ambien cr - buy xanax ambien online

23/11/12 10:51  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine the cheapest phentermine online - phentermine chicago

23/11/12 11:15  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic xanax Tulsa 1mg xanax 3 times day - xanax bars pill identifier

23/11/12 11:41  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine buy phentermine online cheap no prescription - phentermine libido

23/11/12 12:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online Houston xanax side effects in dogs - xanax normal dose

23/11/12 15:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine no prescription phentermine by mail order - buy phentermine stores

23/11/12 16:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

where to buy tramadol best place buy tramadol forum - tramadol 50mg oxycodone

23/11/12 21:49  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien zolpidem ambien dosage 15mg - ambien and alcohol interaction

23/11/12 22:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online ambien cr generic same - purchase ambien in canada

23/11/12 23:06  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol hcl tramadol dosage human - tramadol hcl 50mg buy

23/11/12 23:26  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online buy ambien online usa - proper dosage ambien

24/11/12 00:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

can you buy tramadol online legally buy tramadol online with cod - tramadol 100 mg high dose

24/11/12 00:23  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap ambien online ambien generic cost walgreens - safe take two ambien pills

24/11/12 01:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol mexico трамадол что это - tramadol get high off it

24/11/12 01:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online much does generic ambien cost without insurance - ambien side effects 10mg

24/11/12 01:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online buy ambien online prescription - ambien side effects pregnant

24/11/12 04:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax where to buy xanax in australia - xanax drug test facts

24/11/12 06:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine 30mg safe buy phentermine online - how buy phentermine online real

24/11/12 07:28  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online San Jose upjohn generic xanax - xanax for dogs with anxiety

24/11/12 07:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine online purchase of phentermine - buy phentermine online uk

24/11/12 08:21  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine online where can i buy phentermine 2012 - phentermine online nz

24/11/12 09:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol qatar - buy tramadol online safely

24/11/12 16:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol online cod where to buy tramadol cod - buy tramadol in florida

24/11/12 17:21  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy cheap tramadol buy tramadol from india - buy tramadol from canada

24/11/12 18:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol no prescription what is tramadol high like - is it legal to get ultram online

24/11/12 19:44  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax New York xanax pills overdose - generic xanax gg 258

24/11/12 22:05  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

long term side effects of phentermine safe order phentermine online - can you buy phentermine online anymore

24/11/12 23:22  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy generic phentermine phentermine 647 - order phentermine online doctor

25/11/12 00:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online South Dakota alprazolam 0 5mg germed - xanax side effects weight

25/11/12 00:37  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic xanax buy xanax diazepam - xanax overdose for dogs

25/11/12 01:44  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol no rx tramadol 50 mg o 100 mg - online apotheke holland tramadol

25/11/12 06:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol buy tramadol legal to order online - buy tramadol soma

25/11/12 07:36  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol 50mg medication - tramadol dosage recreational use

25/11/12 14:18  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax Milwaukee xanax with no prescription and delivered overnight - xanax withdrawal symptoms cold turkey

25/11/12 17:41  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol ultram what dosage of tramadol should i take - tramadol online purchase

25/11/12 23:26  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online without a prescription tramadol legal to order online - buy tramadol soma

26/11/12 00:21  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax Las Vegas order brand xanax online no prescription - use of xanax for anxiety

26/11/12 04:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online Washington buy 1 mg xanax online - buy xanax without prescriptions

26/11/12 05:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol buy tramadol dosage half life - tramadol dosage half life

26/11/12 21:23  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy tramadol 50 mg online - tramadol xl

27/11/12 11:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

purchase tramadol buy ultram online no prescription - tramadol hcl and weed

27/11/12 12:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol while pregnant - tramadol hcl 50 mg picture

27/11/12 13:05  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol overnight buy tramadol no prescription online - tramadol 50 mg long term use

27/11/12 16:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy cheap tramadol overnight - can get high tramadol 50mg

27/11/12 17:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol 50mg medication - tramadol dosage recreational use

27/11/12 17:59  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online no prescription overnight buy tramadol cod fedex - tramadol hcl prescribed for

27/11/12 18:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax 59 - xanax side effects headache

28/11/12 04:07  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

where can i buy xanax online xanax anti anxiety meds - can you drug test xanax

28/11/12 05:03  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic xanax Indianapolis cheap generic xanax online - alprazolam 0.5mg side effects

28/11/12 06:22  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy ultramon - tramadol addiction

28/11/12 09:26  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

purchase tramadol tramadol take get high - tramadol for anxiety

28/11/12 10:21  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

purchase tramadol tramadol hcl dogs - buy tramadol thailand

28/11/12 20:08  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax bars onax - xanax side effects mayo

28/11/12 22:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol dosage in humans - buy tramadol mastercard

28/11/12 23:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy generic tramadol online buy tramadol online echeck - buy tramadol from us

29/11/12 00:08  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol next day tramadol dosage 627 - buy tramadol 50 mg

29/11/12 02:05  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol online mastercard tramadol hcl and xanax - tramadol 50mg like

29/11/12 03:04  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy ultram florida - order tramadol online with mastercard

29/11/12 04:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol compared to vicodin - buy tramadol online cheap

30/11/12 00:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol uk tramadol overdose - tramadol hcl 25mg

30/11/12 01:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy tramadol online legit - buy-tramadol-online.org

30/11/12 08:04  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy tramadol cod - tramadol 50 mg image

30/11/12 09:09  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax Connecticut xanax drug rash - 3 1mg xanax

30/11/12 15:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax bars online xanax effects unborn child - xanax no prescription usa

30/11/12 16:25  

הוסף רשומת תגובה

שימו לב! פרסום תגובה הינו על אחריות הכותב/ת בלבד. מערכת הבלוג אינה עורכת ו/או מבקרת את התכנים לפני פרסומם. אנא הפעילו ריסון עצמי והיזהרו מפני הוצאת לשון הרע או כל הפרת חוק אחרת.  

חזרה לעמוד הבית >>