תג

יום רביעי, ספטמבר 19

הזמנה להגשת מועמדויות למערכות כתבי העת

דין ודברים הארת דין משפט וממשל


סטודנטית יקרה, סטודנט יקר,

שלום רב,

אנו פונים למי שנמנים על הסטודנטים המצטיינים בפקולטה ומזמינים אותם להגיש מועמדוּת לכהונה בשנת הלימודים הבאה באחת ממערכות כתבי העת של הפקולטה. המועמדוּת אגב אינה מוגבלת לתלמידים שמצויינותם מתבטאת בגיליון הציונים, ועל כן אתם מוזמנים להעביר את תוכן המכתב גם לחבריכם שנראים לכם מתאימים להיות חברי מערכת.

לעבודה במערכת של כתב-עת יש כמה יתרונות משמעותיים:
ראשית, זוהי הזדמנות יוצאת דופן לקחת חלק פעיל בעשייה האקדמית ולהשפיע על השיח המשפטי והציבורי בחברה רווית-הקשיים שלנו;
שנית, עבודה זו מחדדת את כישורי הכתיבה המשפטית, שכן דרך התהליך של הערכת מאמרים המגיעים לכתבי העת אתם לומדים הרבה על זיהוי של עיקר וטפל, על יצירת מבנה בהיר של טיעון, ועל האופן שבו מקנים ממשות או ביסוס לטיעון;
שלישית, נקודה שהשלכותיה תועלתניות: השתתפות במערכת כתב-עת זוכה לרוב להערכה רבה של גורמים משפטיים מחוץ לפקולטה, והיא בסיס אפשרי להמלצה עליכם של עורכי כתבי-העת.

הפרטים הקונקרטיים הנוגעים לכל אחד מכתבי העת מופיעים בידיעון. אנא קראו אותם בעיון, כי לכל כתב-עת יש ייחודיות משלו.אתם מוזמנים גם לפנות לבוגרים של מערכות קודמות של כתבי-עת. לנוחותכם מפורטים להלן דוא"לים של בוגרים שכאלה, למקרה שתרצו להתכתב איתם ישירות.

"דין ודברים" – שגיא רבינוביץ, sagin22@gmail.com
"משפט וממשל" – אירנה נוטנקו, n_irena@walla.com

אתם מוזמנים מאד גם לשאול שאלות את סגני-העורכים או העורכים בכל כתב-עת.
להלן הדוא"לים הרלבנטיים:
"דין ודברים" – עו"ד מנאל תותרי-ג'ובראן – dinlrev@law.haifa.ac.il
"הארת דין" – עו"ד שי אוצרי – Shaiotzari@walla.com
"משפט וממשל" – עו"ד קרן אניספלד –mmimshal@law.haifa.ac.il

סטודנטים לתואר שלישי, סטודנטים לתואר שני, וסטודנטים לתואר ראשון (משנה ב' ואילך), המעוניינים לכהן באחת המערכות מתבקשים להגיש מועמדותם לגב' דורית ארבל, מרכזת הפקולטה. הדרך הנוחה לנו יותר היא בדוא"ל שאליו מצורפים המסמכים השונים כקבצי וורד או אקרובט. כתובתה של דורית היא darbel@law.haifa.ac.il, ואולם ניתן גם להגיש את המועמדות לתיבת הדואר 76 של דורית; זאת עד ליום א', 7 באוקטובר 2007 בשעות הצהרים.
למועמדות יש לצרף קורות חיים, פרטי התקשרות, גיליון ציונים עדכני והמלצות (אם יש). חשוב מאד לציין את שם מערכת כתב-העת המבוקשת ו/או את דירוג סדר העדיפויות בין המערכות.

ראיונות עם מועמדים שימצאו מתאימים יתקיימו סמוך לאחר הגשת המועמדויות.

להשתמע. להתראות. בהצלחה.


ד"ר חאלד גנאים, עורך "דין ודברים"
ד"ר דורון מנשה, עורך "הארת דין"
ד"ר אילן סבן, עורך "משפט וממשל"