תג

יום שני, אפריל 17

מדבר שקר תרחק - דיון בעקבות דחיית תביעת נזיקין בשל שקרי התובע

מאת: פרופ' דורון מנשה ואיל גרונר
פורסם במקביל ב- JOKOPOST
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה את תביעת הנזיקין של פלוני (להלן: התובע) בגין נזקים שנגרמו לו בעת שעבד כשומר באתר בנייה של חברת "דונה" במודיעין (ת"א מרכז 35415-03-13 פלוני נ' טורי ואח').
להלן רקע עובדתי ומשפטי לפסק הדין: בתחילה הוגשו התביעות כנגד פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע"מ (להלן: "פרץ בוני הנגב") וחברת ש.ש.י. אבטחה בע"מ, מעסיקתו של התובע.
בכתב התביעה המקורי טען התובע כי בעת סיור באתר הבנייה שעליו שמר, נתקלו הוא ושומרים נוספים ששמרו עמו, באדם שחשדו בו בגניבה. במקום פרץ עימות והתובע ברח, נכנס לאתר הבנייה הסמוך ששייך ל"פרץ בוני הנגב" ונפל לבור פתוח ובלתי מגודר בעומק של כ-7 מטרים.
בכתב ההגנה שהוגש על ידי "פרץ בוני הנגב" נטען כי נזקי התובע נגרמו לו בשל אירוע עברייני שבמהלכו התובע נדקר והתוקפים נמלטו ברכבם. נוכח טענות אלה ביקש התובע לתקן את כתב התביעה וצירף את עלי טורי ופואד טורי (להלן: הנתבעים 1 ו-2) כנתבעים נוספים ואת מבטחי הרכב.
עוד נטען בכתב ההגנה המתוקן שהוגש על ידי "פרץ בוני הנגב", כי עילת התביעה היא תאונת דרכים כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: חוק הפיצויים). בעקבות זאת ביקש התובע לתקן את כתב התביעה בשנית.
הנתבעים על פי כתב התביעה המתוקן בשנית (להלן: כתב התביעה המתוקן) הם הנתבעים 1 ו-2, נגדם נטען כי עלי טורי דקר את התובע במכשיר חד וכי עלי טורי או פואד טורי היו הבעלים ו/או הנהג ו/או המחזיק ברכב טויוטה (להלן: הרכב).
בכתב התביעה המתוקן תיאר התובע את האירועים כך: התובע שמר באתר הבנייה של חברת "דונה" עם שני שומרים נוספים. בעת סיור באתר נתקלו בפואד טורי וחשדו בו שניסה לגנוב מזגן מאתר הבנייה. במקום התפתח עימות שבמהלכו נדקר התובע על ידי עלי טורי באמצעות מכשיר חד שהביא מהרכב. התובע נחבל קלות ונפל ארצה. באותה עת עלי טורי או פואד טורי החל לנהוג בפראות ברכב. התובע סבר שהנהג עומד לפגוע בו, וברח בריצה לכיוון אתר הבנייה של "פרץ בוני הנגב" ושם מצא עצמו מוטל פצוע בתוך בור. בדיעבד הסתבר לתובע כי במהלך מנוסתו נפל לבור פתוח ולא מגודר בעומק של כ-7 מטרים, הוא נפצע באורח קשה ונותר משותק בגופו.
בית המשפט קבע כי התובע מסר על אודות האירוע גרסאות שונות בתכלית, באופן שלא מאפשר לבסס על פי עדותו ממצאים כלשהם.
בכתב התביעה המקורי אין זכר לטענה כי התובע נדקר, ואין זכר לטענה כי היה רכב שהתובע חשב כי פגע בו או התכוון לפגוע בו, ואילו בכתב התביעה המתוקן טען התובע כי נדקר, וכן כי רכב נסע בפראות והתובע חשב שהנהג מתכוון לפגוע בו.
בכתב התביעה המתוקן נוספה הטענה לגבי זהות הדוקר וזהות הנהג, וכן חל שינוי בטיעון המשפטי ונטען כי האירוע הוא תאונת דרכים ולחלופין ככל שייקבע שאינו תאונת דרכים, אז אחריות הנתבעים היא על פי פקודת הנזיקין.
בתצהיר העדות הראשית של התובע אין זכר לאירוע הדקירה וכך גם בהודעות שמסר התובע למשטרה. בחקירתו הנגדית העיד התובע כי ייתכן וכלל לא נדקר, אלא נפל לבור ונפצע ממקלות ואבנים שהיו בבור.
בית המשפט קבע כי בעדות התובע ואחיו ששמר אתו באתר הבנייה חזרו בהם השניים בצורה מוחלטת מהודעותיהם במשטרה, ולכן לא ניתן לבסס ממצא עובדתי כלשהו על עדויותיהם.
העובדות היחידות שהוכחו הנן שהתובע מצא עצמו מוטל בבור באתר הבנייה של "פרץ בוני הנגב". בית המשפט דחה את התביעה להטלת אחריות על "פרץ בוני הנגב" רק בשל היות התובע מוטל בבור שאינו מגודר שבהחזקתם.
בית המשפט נימק את דחיית התביעה בכך שלא ניתן לדעת האם מדובר בתאונת דרכים היות והתובע נבהל מהרכב ולכן רץ ונפל לבור, או שמא מדובר באחריות על פי פקודת הנזיקין היות שהתובע הועף לבור בשל כך שנהג הרכב פגע בו במתכוון, או שמא התובע ברח ונפל לבור בלי קשר לנסיעת הרכב שגם אז חלה פקודת הנזיקין.
לאור גרסאותיו המרובות של התובע קבע בית המשפט כי לא ניתן לקבוע ממצא עובדתי באשר לנסיבות שבהן מצא עצמו מוטל פצוע בבור, ולא ניתן לקבוע איזה חוק חל לצורך קביעה וחישוב הפיצויים. עוד קבע בית המשפט כי דין התביעה להידחות גם מטעמי מדיניות שיפוטית של השתק בשל שקריו של התובע.
ההיבט ההוכחתי: כאשר תובע משקר בתביעת נזיקין יש שלוש אפשרויות: (1) השקר משליך בהכרח על כל עילת התביעה ולכן יש להסיק שכל התביעה בשקר יסודה ויש לדחותה. השקר הוא ראיה קונקלוסיבית לשקריות התביעה. (2) השקר לכשעצמו חסר משקל ראייתי וחסר רלוונטיות. (3) השקר הוא ראיה נסיבתית לשקריות התביעה אך לא ראיה חותכת לכך.
יש לדחות את אפשרות (1) מפני שעצם העובדה שהתובע משקר אינה גוררת לוגית בהכרח ותמיד את המסקנה שתביעתו שקרית. אפשרות אחת היא שתובע ישקר מתוך מניע לשכנע בתביעת האמת שלו. מניע אפשרי הוא שטענת אמת תנומק בין השאר בנימוקים על יסוד שקרים מתוך מטרה לשכנע את בית המשפט בגרסת האמת.
אפשרות שנייה היא שתובע תביעה על יסוד אמת, ישקר מתוך הגנה על אינטרס אישי שלו, למשל הרצון להגן על בני אדם המעורבים באירוע, או חשש מפני תגובתם של בני אדם המעורבים באירוע.
באופן כללי, משקלן של ראיות תלוי בנסיבות כה רבות כך שיש לשקול כל מקרה לגופו ולא לקבוע כלל גורף מראש, לפי משקל תביעתו של תובע ששיקר הוא בהכרח אפסי.
היות וקיימת אפשרות שחרף שקריו של התובע מכלול חומר הראיות יתמוך במסקנה שעילת התביעה הוכחה. כלומר, הראיות האחרות מלבד השקר תומכות בכך שהתקיים האירוע הנזיקי. מכאן שדחיית התביעה על יסוד הוכחתי מהווה בעצמה דחיית התביעה על יסוד שקר, היות ועל מנת לא לקבל תביעה של תובע ששיקר בעצם דוחים תביעה על יסוד שקר שלפיו התביעה לא הוכחה אף שכן קיימות ראיות לתביעה.
כלל גורף שלפיו שקרי התובע גוררים בהכרח משקל אפסי לכל עדותו של התובע, שולל את שיקול הדעת של בית המשפט לקביעת משקל בכל מקרה לגופו, ועומד בניגוד לסעיף 53 לפקודת הראיות שלפיה "ערכה של עדות שבעל פה ומהימנותם של עדים הם עניין של בית המשפט להחליט בו על פי התנהגותם של העדים, נסיבות העניין ואותות האמת המתגלים במשך המשפט".
מכאן שעל בית המשפט לשקול בכל מקרה לגופו מהלך של פלגינן דיבורא, שלפיו יש לפלג בין המניע של התובע לשקר מצד אחד לבין שאר עדותו שעשויה להיות עדות אמת מהצד השני.
יש לדחות את טענה (2) ולהעדיף את טענה (3) שלפיה שקרי התובע הם ראיה נסיבתית לדחיית תביעתו ולא ראיה קונקלוסיבית לכך.
שקרי התובע הם ראיה נסיבתית לדחיית תביעתו היות ובהינתן שני תובעים שידוע שלאחד מהם ורק לאחד מהם יש עילת תביעה, ועוד ידוע שאחד מהם שיקר והשני לא שיקר, הרי שההסתברות שלמשקר אין עילת תביעה ושלדובר האמת יש עילת תביעה, גבוהה מההסתברות שלמשקר יש עילת תביעה ולדובר האמת אין עילת תביעה (המבחן הבייזאני).
ישנה השלכה נגזרת נוספת לשקרים כאלה והיא שהם מעידים כי התובע הוא אדם המסוגל לשקר. הדבר עשוי להשליך על מהימנות ראיותיו האחרות כולל מהימנות עדים. בספר "הלוגיקה של דיני הראיות" (דורון מנשה) הוצע רעיון המתבסס על פסק דין (McQueeney v. Wilmington Trust Company 1985) במקרה זה קיבל בית המשפט העליון הפדראלי את הטענה שניסיונו של תובע להוליך שולל את בית המשפט באמצעות תצהיר שִקרי של עד הוא בעל כוח ראייתי לאי-אמיתות התביעה גופה, כלומר בעל הדין עשוי להפסיד את התביעה, עם זאת שימוש בכלי זה יכול להיעשות כהסקה נסיבתית בלבד.
כללו של דבר: היות משמעות ראיה נסיבתית שלתובע המשקר אין תשתית עובדתית להקמת עילת תביעה. זו ראיה אחת, ובוודאי לא קונקלוסיבית שאינה ניתנת לסתירה ולהפרכה. אלא עליה להיבחן אל מול ראיות אחרות שתומכות בטענה, כי חרף השקר יש לתובע עילת תביעה.
השאלה האם חרף השקר יש לתובע עילת תביעה או אין לו עילת תביעה צריכה להיקבע לאור מכלול חומר הראיות על פי העיקרון של ההסבר הטוב ביותר לחומר הראיות. עיקרון זה נובע ממידת ההוכחה האזרחית המכוונת לקביעת הפירוש המסביר הטוב ביותר של מכלול הראיות כבסיס להכרעת הדין. השאלה היא האם התזה המסבירה באופן הטוב ביותר את חומר הראיות היא התזה שלפיה התובע דובר אמת לגבי עילת תביעתו חרף השקר או ששקרי התובע משליכים על שקריות התביעה עצמה.
בהינתן תנאים להעברת נטל ההוכחה לנתבע יש לבחון האם חרף שקרי התובע התמלאו היסודות העובדתיים המעבירים את נטל ההוכחה לנתבע, ואז לבחון מהו ההסבר הטוב ביותר לאור נטל ההוכחה שעבר אל הנתבע.
בהמשך אנו נטען כי במקרה דנן, חל סעיף 38 לפקודת הנזיקין המעביר את נטל הראיה לשכמו של הנתבע תופש הנכס, במקרה זה "פרץ בוני הנגב", ולכן הטיעון ההוכחתי תומך בהעברת נטל הראיה חרף שקרי התובע.
בית המשפט דחה את התביעה על יסוד מה שנקרא בלשונו "מדיניות משפטית ראויה שיסודה בעקרונות של השתק, מניעות ומניעת שימוש לרעה בהליכי משפט". לפי טיעון זה יש לדחות את התביעה גם אם נניח שהוכחה עילת התביעה וזאת על מנת שלא לתת תמריץ לתובעים לשקר.
במאמרם "יש והנידון מנדב ראיה: תמריצים ראייתיים לעידוד חשודים ותביעה לשתף פעולה", טוענים דורון מנשה ולימור ריזה כי התמריץ הזה הוא תמריץ רדיקלי, כלומר לפיו אי-ביצוע הפעולה שהתמריץ מעוניין לעודד (במקרה זה עדות אמת) גורר סנקציה ראייתית בעלת ערך קבוע ללא שיקול דעת לבית המשפט. במקרה הזה הסנקציה היא דחיית התביעה ללא תלות בשאלה האם חומר הראיות תומך בקבלת התביעה מטעמים אפיסטמיים.
תמריץ רדיקלי פסול מהטעמים הללו: ראשית, הוא מקריב את ערך הדיוק העובדתי וחשיפת האמת בכך שהוא לא חושף מקרים שבהם התובע מציג אמת בעצם תביעתו חרף השקרים האחרים שלו, וזאת על מנת להגן מפני שקרים שהם עצמם פוגעים בערך האמת. כלומר, על מנת להגן מפני פגיעה באמת בשל שקרי התובע, התמריץ פוגע בערך האמת בכך שהוא לא מכיר בתביעת אמת של תובעים חרף שקריהם.
שנית, הוא מתנגש בתמריץ מנוגד – לא לעודד מעוולים לבצע עוולות נזיקיות. גם אם התובע שיקר ולא מעוניינים לעודד שקרים, עדיין אם הנתבע היה מעוול – לא מעוניינים לעודד עוולות. תמריץ כזה הוא תיקון עוול בעוול. מתוך רצון שלא יצא החוטא התובע נשכר, גורמים לכך שהחוטא הנתבע יצא נשכר.
גם אם נניח שהתובע צריך לשלם בשל שקריו, אין זה ברור למה הנתבע המעוול הוא זה שצריך ליהנות ולקבל את התשלום הזה על ידי כך שאם הוא מעוול הוא לא ישלם בשל עוולתו.
במילים אחרות, התמריץ הרדיקלי משבש את הקצאת סיכוני המשגה במשפט האזרחי בין תובע לנתבע שהיא הקצאה שוויונית.
שלישית, על מנת שתמריצים יהיו צודקים ויעילים רצוי שגובה הסנקציה יהיה מותאם על פי שיקול דעת לנסיבות המקרה. אולם, סנקציה ראייתית רדיקלית אינה מקיימת כלל זה היות ושיעור הסנקציה תלוי באקראיות של שיעור הנזק. אם נגרם לתובע נזק קטן יחסית אז הסנקציה תהיה נמוכה יחסית (הפסד של פיצוי בשיעור נמוך יחסית) ואם הנזק גדול אז הסנקציה גבוהה יחסית (הפסד פיצוי בשיעור גבוה יחסית). באופן כזה הסנקציות תהיינה לפעמים נמוכות ולפעמים חזקות מאוד, על פי האקראיות של הנזק שנגרם בכל מקרה. במצב זה הסנקציה מועדת להיות בלתי צודקת וחורגת ממה שדרוש לצורך יעילות התמריץ במקרים שבהם היא גבוהה מדי או בלתי יעילה אם היא נמוכה מדי. כמו כן, תמריץ החשוף לתנודות גבוהות לפי אקראיות המקרה שמדובר בו, פוגע בשוויון ובאחידות בין תובעים שמשקרים וחושף את גובה הסנקציה שאליה חשופים תובעים שמשקרים על פי יד המזל.
לכן, תמריץ שבו לבית המשפט יש שיקול דעת כגון פסיקת הוצאות משפט, קנס בשל ביזיון בית המשפט הוא תמריץ עדיף היות וניתן להתאים אותו לנסיבות כל מקרה. למשל, התאמת הסנקציה למצב שבו קיימות נסיבות מקלות להחלטת התובע לשקר היות והשקר נראה לו כפתרון היחיד לאור המצוקה שאליה נקלע שלא באשמתו.
לכן, במקום תמריץ רדיקלי עדיף להסתפק בתמריץ חלש בדמות שקר כראיה נסיבתית שאף היא מהווה תמריץ להימנע משקרים אף אם זהו תמריץ חלש. לחלופין, ניתן לקבוע תמריץ בינוני שלפיו הוא לא יוחל אם הוא עלול לגרום עיוות דין.
מכאן, אין לקבל את פסיקת בית המשפט שלפיה יש לדחות את התביעה בשל טענת השתק המבוססת על הרציונל התמריצי בשל היות התמריץ תמריץ רדיקלי, כך ששיקולי מדיניות שיפוטית תומכים במסקנה שלפיה אין לתמרץ את התובע שלא לשקר בתמריץ רדיקלי.
יתרה מזו, בית המשפט דחה את התביעה גם על יסוד הטענה שהתובע לא הוכיח את אירוע הנזק במאזן הסתברויות, ולא הוכיח את הבסיס העובדתי למסגרת הנורמטיבית של חישוב הנזק, האם פקודת הנזיקין או חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים?
סעיף 38 לפקודת הנזיקין קובע: "בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי דבר מסוכן, למעט אש או חיה, או על ידי שנמלט דבר העלול לגרום נזק בהימלטו, וכי הנתבע היה בעלו של הדבר או ממונה עליו או תופש הנכס שמתוכו נמלט הדבר – על הנתבע הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן או הנמלט התרשלות שיחוב עליה".
בית המשפט כלל לא בחן את תחולת סעיף 38 האמור. אולם סעיף זה נראה חל במקרה דנן, שכן מתקיימים בו שלושת יסודות הסעיף הקובע העברת נטל הראיה לנתבע: (1) קיומו של נזק – נכות 100% של התובע. (2) דבר מסוכן – בור לא מגודר. (3) הנתבע היה בעליו של הדבר או ממונה עליו.
בהינתן התקיימותם של שלושת היסודות אין הכרח לדעת מה התרחש באירוע, היות ונטל הראיה עובר אל הנתבע להראות כי לא הייתה התרשלות.
סעיף 38 חל גם אם לא ברור האם מדובר בתאונת דרכים, מפני שסעיף 38 הוא סעיף המעביר את נטל הראיה גם לגבי ברירת הדין מפני שהביטוי "שלא הייתה… התרשלות" משמעו גם "שלא הייתה התרשלות, אלא הייתה חבות מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים". כך לפי פשט הכתוב. כך לפי תכלית החקיקה שמתבססת על הרציונל של קיומה של חזקת אשם של הנתבע המחזיק בדבר מסוכן.
נראה שגם שיקולי מדיניות תיאורטיים תומכים בכך לאור היות הנתבע מונע הנזק הזול והשוקל הטוב, ולאור היעדר תמריץ טבעי לתובעים להפיל את עצמם לבורות לאור האינטרס שלהם בהמשך חייהם ובבריאותם התקינה.
לכן, כאשר מצרפים יחד את היסודות הבאים: (1) שקרי התובע אינם עומדים בסתירה להוכחת התביעה, (2) שקרי התובע פסולים מכדי לשמש סנקציה ראייתית מהסוג של דחיית התביעה, (3) אי-ידיעת בית המשפט בדבר מהות האירוע אינה עומדת בסתירה לתחולת סעיף 38 המעביר את נטל הראיה אל הנתבע, הרי שחל סעיף 38 ולכן יש להטיל על הנתבע את נטל הראיה לכך שלא הייתה התרשלות.
מסקנת המאמר נתמכת גם במקורות המשפט העברי, שעל פיהם אם נמצא אדם ניזוק בתוך בור, על בעל הבור עובר נטל ההוכחה שלא התרשל בשמירת בורו, כדברי חזון איש (בבא קמא, סימן ז, ס"ק ז): "כיוון דההיזק לפנינו, חשוב המזיק כטוען דבר מחודש, ועליו לברר" (מובא על ידי א' שיינפלד, חוק לישראל, נזיקין, ירושלים תשנ"ב, עמ' 172, בפירושו לסעיף 38 לפקודת הנזיקין(. מקור נוסף מדבר על אחריות בעל הבור – "אם אדם נבהל מאדם אחר, ומחמת כך נפל לבור, בעל הבור נושא באחריות למלא הנזק, ואילו מי שגרם לבהלה אינו נושא באחריות" (בבא קמא נב ע"א; שולחן ערוך, חושן משפט, סימן תי, סעיף לא) (תודה לד"ר ויגודה שהאיר עינינו).
לסיכום, בפרשה נשואת רשימה זו, מן הראוי להעביר את נטל הראיה לכך שלא הייתה התרשלות לנתבעת "פרץ בוני הנגב" שהייתה המחזיקה של אתר הבנייה, שבו התקיים הבור שהתובע מצא עצמו מוטל בתחתיתו. לכן, אנו סבורים, עם כל הכבוד, כי טעה בית המשפט המחוזי בכך שדחה את תביעת הנזיקין האמורה מבלי להחיל את סעיף 38 לפקודת הנזיקין המעביר את נטל הראיה לנתבעת "פרץ בוני הנגב".

יום ראשון, אפריל 17

הפעם, הפרקליטים צודקים

(פורסם גם ב"הארץ" ביום 17.4.2016)
קשה לדמיין קמפיין רשלני יותר, שלא לומר מגוחך, מהקמפיין שניהלו הפרקליטים נגד נציבות הביקורת, שהוקמה ב-2013 במטרה לערוך ביקורת יזומה על פרקליטות המדינה ולברר תלונות שהוגשו נגדה ונגד מערך התביעה במשטרה.
חוסר ההבנה של מגבלות הכוח שלהם בזירה הציבורית, השימוש בשביתה כבכלי במאבק — כשכל בר דעת מבין שכלי זה מהווה חרב פיפיות במאבק ציבורי כזה, חוסר היכולת להודות בטעויות כשהיו — כל אלו הביאו לכך, שרבים מאלו שהיו מורגלים להגן על הפרקליטות (ואני ביניהם) מצאו עצמם שוב ושוב מגמגמים או מתנצלים. לעתים נראה היה, שהפרקליטים עושים כל שביכולתם כדי להבטיח שדו"חות הביקורת לא יירדו מסדר היום הציבורי. וכך, כשנציב הביקורת על השופטים מוצא יותר ממאה תלונות מוצדקות נגד שופטים, הדו"ח שלו נקבר בתוך יומיים, ואילו כשנציבות הביקורת על הפרקליטות מוצאת מספר קטן בהרבה של תלונות מוצדקות — הציבור כולו משוכנע שהפרקליטות מושחתת מהיסוד.
לשיא של חוסר היגיון הגיעו אותם פרקליטים שעתרו נגד דו"ח הביקורת בנוגע למכון לרפואה משפטית. לא צריך להיות מומחה לתקשורת כדי להבין, שמהלך כזה מבטיח שהדו"ח יזכה לתהודה גדולה פי כמה מכל דו"ח ביקורת אחר, בין אם הוא יפורסם בצורה רשמית ובין אם כהדלפה. נראה, שאנשים שמורגלים במאבקים בבית המשפט פשוט שוכחים שמאבק ציבורי מתנהל לפי כללים אחרים, והעתירה הנוכחית לבית המשפט, כמו גם השביתה שקיימו לאחרונה, הן הוכחה נוספת לחוסר היכולת שלהם להבין את הזירה שבה הם פועלים.
אבל אם נשים בצד את ההתנהלות ונחזור לרגע למהות — המאבק האחרון של הפרקליטים מוצדק מאין כמותו. הצעת החוק הממשלתית, שמאפשרת לשר לביטחון פנים להחריג את התביעה המשטרתית מהביקורת, היא הצעה חסרת כל היגיון.
בקרב הציבור, התביעה הכללית מזוהה עם הפרקליטות. זו טעות קשה. הפרקליטות מטפלת רק באחוז קטן יחסית של התיקים הפליליים. הרוב המכריע של העבירות הפליליות מצוי בסמכות גוף אחר — מוכר הרבה פחות — התביעה המשטרתית. ואם חשבתם שהתביעה המשטרתית עוסקת רק בזוטות, בתיקים שעונשי מאסר בהם אינם אופציה, טעות בידכם. רוב המאסרים מוטלים בהליכים שבאחריות התביעה המשטרתית. למעשה, הסיכוי שאדם מן היישוב, שאינו חשוד כדרך שגרה בעבירות קשות של אונס, רצח או שוד, ימצא עצמו מול פרקליט, נמוך בהרבה מהסיכוי שהוא ימצא עצמו מול תובע משטרתי.
עבירות של אלימות קלה, שימוש והחזקת סמים, כולל סמים קלים, והפרות צווים של בית משפט מטופלות רק על ידי התביעה המשטרתית. גם רוב סכסוכי הרחוב, הסכסוכים במשפחה וסכסוכי השכנים, שמגיעים לכדי תלונה פלילית, קשורים לעבירות שבסמכות התביעה. זאת בנוסף לפריצה, תקיפה, גניבה ועבירות חמורות אחרות, שגם הן בסמכות תובעים משטרתיים. הכוח של התביעה המשטרתית להשפיע על חירויות הפרט גדול לא פחות, אולי אף יותר, מכוחה של הפרקליטות.
זאת ועוד, בניגוד לפרקליטות, נדיר שהחלטותיה של התביעה המשטרתית זוכות לסיקור תקשורתי או לדיון ציבורי — כלים שיכולים להוות תחליף חלקי לגוף ביקורת. גם נוהלי העבודה בתביעה המשטרתית שונים מהותית מאלה הנהוגים בפרקליטות. בפרקליטות, כל החלטה על הגשת כתב אישום מתקבלת לאחר התייעצות מפורטת, בכתב, כשכמה פרקליטים בדרגות שונות מעורבים. התביעה המשטרתית, מנגד, מעניקה הרבה יותר עצמאות לכל תובע, ומקדישה הרבה פחות זמן לכל תיק, עובדים בה פחות עורכי דין מאשר בפרקליטות, ומנגד היא מטפלת בכמות תיקים גדולה פי עשרה מהפרקליטות. לכן, הסיכוי לתקלות בתביעה המשטרתית גדול בהרבה.
אחת הטענות המוצדקות שמעלים הפרקליטים נגד נציבות הביקורת נוגעת להתמקדותה של זו בפרקליטות, ולמשקל הנמוך יחסית שהיא מעניקה לתביעה המשטרתית. יש להניח, כי אחת הסיבות לכך היא המאבק המתוקשר של הפרקליטים, שצרב בתודעת הציבור את הרושם שהנציבות היא גוף ביקורת על הפרקליטות ולא על התביעה כולה, והביא לכך שרוב התלונות הוגשו נגד הפרקליטות. אולם אין כל הצדקה לעגן את האנומליה הזאת בחקיקה. נהפוך הוא, ראוי שהנציבות תשקיע משאבים רבים יותר דווקא בביקורת על התביעה המשטרתית, גם על חשבון ביקורת על הפרקליטות, כדי לשפר את פעולתו ותפקודו של הגוף המטפל ברוב המכריע של התיקים הפליליים בישראל.

יום ראשון, פברואר 21

ההתמכרות של המדינה לכליאה

ביום רביעי האחרון התקיים הסיבוב השלישי בבקשתה של אתי אלון לשחרור מוקדם. לפני כשלוש שנים ועדת השחרורים דחתה את בקשתה הראשונה. לפני כשנה התקבלה בקשתה לשחרור מוקדם אולם עתירת הפרקליטות כנגד ההחלטה התקבלה, ובית המשפט המחוזי ביטל את החלטה הוועדה והותירה לרצות שנה נוספת בכלא. אתמול, בלחץ ועדת השחרורים, סוכם כי בעוד חצי שנה הפרקליטות תסכים לשחרורה, ואלון הסירה את בקשתה לשחרור כעת.
ההתנגדות העיקשת של הפרקליטות לשחרורה המוקדם היא דוגמה נוספת להתמכרות הבלתי סבירה של החברה הישראלית לעונש המאסר. אין להתנגדות הזו כל הצדקה. אין מחלוקת, אתי אלון ביצעה מעילה - מהחמורות בתולדות המדינה. אבל עונשה היה בהתאם – מהחמורים בתולדות המדינה. היא נדונה ל-17 שנות מאסר, אחד העונשים הכבדים ביותר שהוטלו אי פעם על מי שביצע עבירה שאינה עבירת אלימות. עכשיו השאלה אינה עוד חומרת העבירה אלא התאמתה לשחרור מוקדם ככל אסיר אחר.
על פי החלטת בית המשפט שניתנה לפני כשנה אתי אלון היא אסירה למופת. היא לקחה אחריות מלאה למעשה, עברה הליך שיקום בכלא והיא צפויה להמשיך בהליך שיקום בפיקוח הרשות לשיקום האסיר עם שחרורה. למרות זאת המדינה עמדה על רגליה האחוריות, והצליחו למנועה את שחרורה שלוש שנים לאחר חלוף שני השלישים מתקופת מעצרה.
הטענות כנגד השחרור נשמעות כמעט מצחיקות. העיקרית שבהן היא שאתי אלון עדיין מסוכנת. זו גם הטענה של המדינה שבית המשפט קיבל בסיבוב הקודם (כשהחליט לבטל את החלטת ועדת השחרורים לשחררה). בית המשפט קבע כי אלון "לא הוכיחה, חרף לקיחת האחריות וההליכים הטיפוליים שעברה במהלך מאסרה, לרבות באגף השיקום הפרטני ובקבוצה הטיפולית לעברייני מרמה, כי שחרורה המוקדם לא יסכן את הציבור ורכושו, גם אם לא תעבוד בבנק אלא בבית דפוס, כפי עבודתה היום". לא עזרו לה גם הדוחות של שירות בתי הסוהר, רש"א והפסיכולוגים שקבעו שאין בהתנהגותה דפוסים עברייניים ושיש לה מוטיבציה גבוהה להמשך טיפול – לדעת מערכת המשפט היא עדיין מסוכנת לציבור ולרכושו. איך בדיוק? איזה סיכון לרכוש הציבור היא יכולה לגרום כעובדת בבית דפוס? היא תמעל בדיו? ומכל מקום, האם הסיכון יפחת כאשר היא תשתחרר בעוד כחצי שנה?
המדינה ביקשה לטעון גם כי חומרת העבירה שביצעה אלון מצדיקה את הותרתה מאחורי סורג ובריח. אולם חומרת העבירה נשקלה היטב בעת גזר הדין. עונשה הותאם לחומרת העבירה. הניסיון לשקול שוב את חומרת העבירה בהחלטה על שחרור מוקדם הוא ניסיון פסול.
בסופו של יום ועדת השחרורים, אף שחשבה ש"מלאה הסאה" וכי אלון ראויה לשחרור, החליטה להימנע מקבלת החלטה והביאה את הצדדים לפשרה לפיה אלון תשוחרר בעוד חצי שנה. הוועדה הבינה כנראה כי אם תחליט על שחרור מיידי, המאבק בהחלטה לא יפסק, והעדיפה לכן להשיג את הסכמת הפרקליטות למהלך, גם במחיר של עיכוב נוסף בשחרור. לפיכך אלון עדיין במאסר, והמדינה ממשיכה לשאת בעלות העצומה של החזקתה: הן העלות הישירה (עלות המאסר וההליכים החוזרים והנשנים) והן העקיפה.
אתי אלון היא רק דוגמה להתמכרות של מדינת ישראל לכליאה. ביחס לגודל האוכלוסייה יש בישראל יותר אסירים מבכל מדינה מערבית אחרת, למעט ארה"ב, אפילו אם לא כוללים בספירה את האסירים הביטחוניים. הנזק שהמאסרים הרבים והממושכים הללו גורמים למדינה, לתקציבה, למשפחות האסירים, לקהילה ולאסירים עצמם הוא עצום. מטעמים אלו, ועדת דורנר שמונתה על ידי הממשלה לבחינת מדיניות הענישה, המליצה לפעול בדרכים מגוונות כדי לצמצם את השימוש בכליאה כנגד עבריינים שאינם מסוכנים. השחרור המוקדם יכול היה להיות כלי מצוין להתמודדות עם הנזק האדיר הזה של השימוש המוגזם בעונש המאסר. אבל המדינה הולכת בדרך ההפוכה. שיעור האסירים הזוכים לשחרור מוקדם ירד מכשני שלישים לפני כעשרים שנה לכשליש בלבד כיום. אסירים שיכלו להשתחרר אחרי הליך שיקום (הליך שניתן לקיים כתנאי לשחרור מוקדם) משתחררים כיום אחרי מאסר ממושך בלי כל תנאי – שכן בתום תקופת המאסר המלאה לא ניתן עוד להתנות את השחרור בהליכי שיקום. התוצאה היא מאסרים ממושכים יותר שבסופם משתחררים אסירים מסוכנים יותר, שלא עברו הליך מדורג של שחרור בתנאים המלווה בשיקום מחוץ לכלא. הגיע הזמן שוועדות השחרורים, בתי המשפט והפרקליטות יפעלו יחדיו כדי להבטיח שמנגנון השחרור המוקדם יסייע יותר לצמצום המאסרים ולשיקום האסירים, וששיעור הכלואים בישראל יחזור להיות כמו בעבר, דומה למקובל במדינות אירופה הדמוקרטיות.


יום רביעי, ינואר 27

שעתו היפה של בית המשפט העליון

פורסמה היום התייחסות שלי למאמר שכתב עמוס אריכא, איש אשכולות, בדבר זיכויו של אהוד אולמרט באישום הולילנד לאחרונה. לא הייתי מגיב אילולא כללה רשימתו תוכחה מוסרית נוקבת מתריסה, ובלתי מתפשרת כלפי שופטי בית המשפט העליון. דבריו של אריכא מבטאים להערכתי תחושה מאד רווחת בציבור, כולל אולי חלק מציבור המשפטנים.
אני חייב לומר שהרגשתי צורך להאיר את ההכרעה באורה האמיתי, ולהגיב על הביקורת, גם משום שהשופטים עצמם אינם יכולים לעשות כן.
כבר לפני חודשים רבים פירסמתי במקום אחר מאמר על פרשת הולילנד. ובו אני מצביע על כך שניתוח הראיות בתיק לאור עקרונות דיני הראיות בפלילים מחייב הכרעת דין של זיכויו של אהוד אולמרט בתיק הולילנד. הכרעתו של השופט רוזן, על אף היותו משפטן מוכשר ובעל חוש צדק, נגועה לצערי בכשלים לוגיים ובשגיאות נורמטיביות.
האמנתי לאורך כל הדרך שבית המשפט העליון יהפוך את ההכרעה. שמחתי שעשה כך, במיוחד שמחתי שהדבר נעשה תוך איתור הכשלים הנורמטיביים וההגיוניים בהכרעת רוזן ותוך שיקום עקרונות ההוכחה בפלילים.
הדברים מפורטים במאמר שקישורו הובא לעיל, ומתומצתים ברשימת התגובה לאריכא. בכל זאת פטור בלא כלום, לא אשאר גם במסגרת זו ואתמצת את עיקרי ההכרעה לפי דעתי (המתיישבים גם עם דעתי שהובעה במאמר לעיל).
ראשית, קיים מבחן אחד להרשעה בפלילים ואין בלתו: הרשעה מעבר לספק סביר. מבחן זה הוא אבן בוחן לבחינת ראיות ישירות, נסיבתיות, סטטיסטיות גולמיות או מדעיות. מבחן זה מגלם שאיפה לרמת הוכחה מרַבית שאין גבוהה ממנה בשיקול דעת אנושי.
מכך נגזר כי ספק סביר יתקיים בכל מקרה שבו תהא קיימת השערת (תרחיש) חפות שתסמן אפשרות המתקבלת על הדעת. גם אם קיימת השערת אשמה מתקבלת על הדעת, אפילו סבירה יותר מזו של השערת חפות, אפילו אם קיימות השערות אשמה רבות כאלה אל מול השערת חפות אחת ויחידה של הנאשם – עובדה זו אינה מעלה או מורידה לעניין זה. התוצאה המתחייבת היא עדיין זיכוי. 
אכן בנסיבות הולילנד קיימות כמה השערות חפות אפשריות לפי שיקול דעת אנושי. ביניהם האפשרות שדכנר היה מי שיזם את העברת הכספים ולחלופין שהייתה זו בקשה של יוסי שדכנר נעתר לה. כמו כן, הם הסכימו לכך כי היו טעמים טובים לסבור כי דבר העברת הכספים לא הובא לידיעת אולמרט אף בדיעבד.
יתירה מזו השופט הנדל קבע, כי ביהמ"ש לא יסתפק בחלופות שהועלו בפניו וחובה עליו לבחון תזות חלופיות לזו המפלילה, אף אם אינן עולות בקנה אחד עם טענות ההגנה. זו אכן נקודה חשובה במיוחד בהקשר אישום הולילנד כפי שפירטתי במאמר שכן עסקינן בעבירת שוחד כאשר המתת בגינה ניתן לאדם אחר ולא לנאשם ולכן מעצם טיבה של הגנתו הוא מוגבל ביכולתו לשפוך אור על נסיבות הפרשה.
לעומת שופטי הרוב בעליון קבע השופט רוזן במחוזי ממצא תמוה המשמש נקודת עיגון להכרעתו וממחיש באחת את חולשת ההכרעה שלו. הממצא של רוזן הנו "כי הקשר היחיד בין עד המדינה ליוסי אולמרט נובע מאדם אחד ויחיד – אהוד אולמרט". קביעה בלתי מבוססת בראיות זו הובילה אותו למסקנה כביכול "ההגיונית האחת והיחידה" כי העברת התשלום מעד המדינה ליוסי אולמרט נעשתה כאמור "על-פי בקשת" אולמרט.
שנית, כשבוחנים את נסיבות הפרשה שלפנינו קשה שלא להבחין כי הכרעת הדין של רוזן מבוססת על הנחות התנהגותיות שונות המשמשות לפרשנות הראיות באופן המוליך את בית המשפט למסקנת הרשעה. והנה אף שאין מדובר בהנחות אבסורדיות, ניתן לחלוק על מידת סבירותן. כך למשל בפתח התייחסותו לעבירת השוחד העיקרית שעניינה בהעברת תשלום בסך של חצי מיליון ש"ח לאולמרט באמצעות אחיו, מציין בית המשפט כי עד המדינה סייע לאורך השנים לאולמרט והעביר כספים הנאמדים במיליוני שקלים לטובת כיסוי גירעונות שנגרמו בעטיין של מערכות הבחירות, וכי עד המדינה העביר תשלום בסך של 100 אלף ש"ח לשולה זקן, שמתוכם הועברו לאולמרט 60 אלף ש"ח באמצעות עו"ד אורי מסר, היא עבירת השוחד המשנית שבגינה הורשע אולמרט. בנסיבות המתוארות קמה השאלה: האם אין לראות בכך בניית פרופיל אישיותי של אשמה? ניתן להעלות כמה טעמים לפסילת ראיות שהן בעלות אופי "משחד", שמטרתן להסיט את תשומת הלב השיפוטית מבחינת עניין מושא הסכסוך הנוכחי. דרך הצגה מעין זו חושפת את הנאשם לסיכון שקובע העובדות יכריע שלא לגוף העניין כי אם לגוף הנאשם. ישפוט ויבוא חשבון חוצה משפטים ואישומים עם העושה ולא את המעשה.
על פי הדין המצוי אין להציג ראיות המצביעות על מעשים אחרים או עדויות בדבר נטייה התנהגותית של נאשם אלא כאשר כוחן ההוכחתי גדול משמעותית מכוחן המשחד. עיקרון זה, הנגזר מעקרון ההגנה על חפים מפשע, הוא המצוי ביסוד ההכרה המצומצמת להתבססות על ראיות מסוג זה.
שלישית, בהכרעת הדין קבע השופט רוזן כממצא עובדתי כי "עד המדינה העביר לאחיו של נאשם 8 (אהוד אולמרט) כ-500 אלף ש"ח". בגזר הדין ציין השופט רוזן, בהתייחס לפרשת הולילנד, כי אולמרט הורשע ב"קבלת שוחד מעד המדינה בסך 500 אלף ש"ח … באמצעות אחיו, יוסי אולמרט". ואולם, כפי שקבע בית המשפט העליון, שאלת היקף התשלום שלכאורה הועבר מעד המדינה ליוסי אולמרט לא זכתה לדיון מספק בהכרעת הדין, יש לזכור כי ההמחאות עצמן לא הוצגו בבית המשפט, וגם בחשבונות הבנק, בין של יוסי אולמרט ובין של עד המדינה, אין רישום של משיכות או הפקדות כספיות מסוג כזה או אחר שעברו מעד המדינה לאחיו של אולמרט. הראיה להוכחת סכום התשלום הייתה עדותו של עד המדינה שהשופט רוזן קובע לגביה כי "אין בכוחה [של עדות עד המדינה] לשמש אבן בפסיפס אבני ראיות המאשימה" באשר לאולמרט כי אם כדי להסיר "אבק טענות"… אם זה כך הכיצד ניתן לסמוך על עדות זו בקביעה כה משמעותית בדבר היקף המתת ליוסי אולמרט?
מילה של סיום: לדעתי בחינת הרטוריקה מלמדת אותנו כי המאבק בשחיתות הציבורית, ובעבירת השוחד בפרט, הגיע לממדים של "פאניקה מוסרית". פאניקה זו מוגדרת כמעין סחרור חברתי שהופך פירור של דיסאינפורמציה להתלהטות קולקטיבית. כמשפטנים עלינו לנסות להימנע ככל שניתן מלהיגרר לפאניקה זו. שומה עלינו לזכור כי מול האינטרס – כבד משקל ככל שיהא – בניקוי האורוות ובביעור השחיתות השלטונית עומדת זכותו של הנאשם לא להיות מורשע כחף. זכות זו מתפרשת, בהעדר יכולת לוודא וידוא מוחלט את שאלת האשמה, כזכותו של כל נאשם, גם נאמן ציבור, לא להיות מורשע כאשר השערת חפותו מרחפת מעל ראשו או מעל ראשו של השופט היושב בדין.
אכן, הכרעת הזיכוי אל נוכח סיכויי אשמה לא מבוטלים של הנאשם היא שעתה היפה של הנאורות השיפוטית. כשבאה שעה זו שוב אין להחמיצה.
אכן בית המשפט העליון לא החמיצה.

יום חמישי, דצמבר 24

מה קורה שבמכון לרפואה משפטית יש רופא שרק רוצה לעזור

לקראת התוכנית עובדה הערב, הנה סיפור מארץ רחוקה רחוקה....
צ'רלס רנדל סמית היה פתולוג הילדים הראשי במכון לרפואה משפטית של אונטריו בטורונטו. עשרים שנה הוא נחשב המומחה מס' 1 לפתולוגיה של ילדים. אלא שלאט לאט התחילו להתגלות טעויות בדוחות שלו, תמיד לטובת התביעה. פה ושם בתי המשפט אמרו משהו על הטעויות. לפעמים זיכו נאשמים אחרי שדחו את חוות הדעת שלו. עד שהצטברה מסה קריטית של טעויות. ראש המכון לרפואה משפטית החל לבדוק את חוות דעת ישנות של סמית. בעקבות ממצאיו הקשים, הורה היועמ"ש של אונטריו למנות שופט שיערוך בדיקה כללית של המכון. בינתיים הוחלט לבטל מספר הרשעות מוטעות שהתבססו על חוות הדעת שלו, ביניהן הרשעה של ויליאם ג'ונסון ששוחרר ממאסר אחרי למעלה מעשור בכלא, בשל הרשעתו ברצח ואונס אחייניתו בת הארבע, עליה שמר.
הדוח של השופט גאודג', שמונה לבדוק את עבודת המכון, גילה שהבעיה לא היתה רק עם סמית. הבעיה היתה באופן העבודה של המכון, הלך הרוח רופאיו לפיו התפקיד שלהם הוא לבחון אם התיזה של המשטרה נכונה (במקום לבחון בעינים פקוחות את כל האופציות - מה כנראה קרה), ההכשרה של הרופאים, וחוסר הפיקוח על חוות הדעת שהובילו פעמים רבות להרשעות בעבירות חמורות.
לסיפור יש סוף טוב: המכון לרפואה משפטית באונטריו עבר מהפיכה, גם תקציבית. הוא כיום כנראה מהטובים בעולם. חלק (ואולי כל) מהחפים מפשע ששילמו על הטעויות בשנות מאסר רבות, נוקו בעקבות הליך הבדיקה.
האם גם אצלינו ישנו צ'רלס סמית? לא אדם מושחת, פשוט אדם שניגש לתיק כשהוא כבר יודע מה המשטרה רוצה, ובודק אם זה אפשרי, לאור הנתיחה. ואם כן, האם גם אצלינו תהיה פתיחות דומה לבחון אחורה את התיקים ואת פעולת המכון לרפואה משפטית בשנים הרבות שבהם לא היו מכונים פרטיים לרפואה משפטית? בכל אותם תיקים בהם לא היתה חוות דעת נגדית ולא היה מי שיציג לבית המשפט את הטעויות? כי אם מגלים את קצה הקרחון בתיקים הספורים בהם היו חוות דעת נגדיות, חייבים להסתכל גם מתחת למים, במקום בו הקרח מוסתר.

יום שלישי, דצמבר 22

תזכיר חוק מבקש להגדיל את מספר העצורים עד תום ההליכים על בסיס נתונים מפוקפקים

שוב המדינה מבקשת להגדיל את מספר העצורים עד תום ההליכים. 
משרד המשפטים הפיץ היום תזכיר חוק המבקש לקבוע כי לגבי תושב שטחים ותושב זר העומדים לדין בעבירת פשע קמה חזקה כי הם צפויים להימלט מן הדין, לצורך הליכי המעצר. לאנסים יש חזקת מסוכנות אז לזרים מקימים חזקת הימלטות. כאילו שמספר המעצרים לא עלה מספיק בשנים האחרונות. ובכן, לפי מחקר של המשטרה הוא עלה בכ-40% במשך שלוש השנים האחרונות, אבל זו לא הנקודה כאן. 
הנקודה היא שכדי לבסס את ההצעה מסבירים שזרים ותושבי שטחים בורחים מדיונים. כך, בדברי ההסבר כתוב שכתבי אישום רבים נגד תושבי שטחים וזרים נמחקים או מותלים בשל התחמקותם מהדין. אז בדקתי את הנתונים. ממדגם מייצג של תיקים משנת 2012 עולה כי שיעור הישראלים המתחמקים מהדין גבוה בהרבה משיעור הזרים. מתוך כ-1799 ישראלים במדגם בוטלו הליכים כנגד 176 מתוכם (כ-10%). לעומת זאת מתוך 166 תושבי שטחים וזרים רק 2 נמלטו מהדין (קצת יותר מאחוז אחד). אולי למשטרה יש נתונים מעודכנים יותר (שלי משנת 2012, מהמדגם שיצרתי עם קרן וינשל מרגל ומחלקת המחקר של הרשות השופטת) אבל כשמציעים כזו הצעת חוק על בסיס טענה עובדתית ראוי שהממשלה תציג את הנתונים המדויקים עליהם היא מתבססת בהצעת החוק, ולא תכתוב רק ש"ממידע שהתקבל ממשטרת ישראל, מידי שנה נמחקים או מבוטלים כתבי אישום רבים המוגשים כנגד חשודים שאינם תושבי המדינה" מכיוון שהם נמלטים מן הדין. על המדינה לומר מה הכוונה ב"רבים", וחשוב מכך האם שיעור הנמלטים מן הדין גדול יותר בקרב הזרים מאשר בקרב הנאשמים תושבי המדינה. לפחות מהנתונים שלי עולה ששיעורם דווקא נמוך יותר ולכן אין בסיס להצעה כזו. 

יום חמישי, נובמבר 12

הפרקליטות מחדשת את הקרב על השב"ח

 לפני פחות משנה קבע בית המשפט העליון בפרשת אלהרוש כי עונש המאסר האוטומטי שניתן לתושבי שטחים הנכנסים לישראל לצורך פרנסה צריך לעבור מהעולם, וכבר מנסים במשטרה ובפרקליטות להפוך את ההלכה הזו. במאות הליכים ברחבי הארץ מבקשת המדינה מבתי המשפט לשוב ולקבוע כי מתחם העונש ההולם לשב"ח שנכנס למטרות פרנסה הוא חודש מאסר בפועל עד חצי שנת מאסר (במקום מאסר על תנאי ועד חמישה חודשי מאסר, כפי שקבע בית המשפט העליון). הנימוק – כמובן – המצב הבטחוני. אלא שמעבר לסיסמה הזו (המצב הבטחוני) לא ברור מה הנימוק המשפטי או ההגיוני. אם בקשת המדינה תתקבל (ויש להניח שהפרקליטות מחכה למקרה נוח ומתאים כדי להביא את הנושא לבית המשפט העליון) נחזור אחורה לתקופה שאלפי עונש מאסר מוטלים מידי על תושבי שטחים המבקשים להתפרנס (ואגב כך בונים את מודיעין, חריש וערים רבות אחרות בישראל), ומיליוני שקלים מושקעים בהחזקת אותם אנשים בכלא ללא תכלית.  
מה ההצדקה לשינוי המבוקש? המדינה לא מפרטת זאת בבקשותיה, מעבר לאמירה כי חל שינוי ב"מצב". אבל ה"מצב" אינו קריטריון ענישה. בין השורות ניתן למצוא שתי טענות אפשריות להחמרה עם שב"חים בעת הזו: האחת – שחומרת מעשה העבירה גדלה עקב גל הטרור ולכן יש לקבוע מתחם מחמיר יותר. השניה, שנוכח המצב יש צורך מיוחד בהרתעה של שב"חים, כדי לצמצם את הטרור. לשתי הטענות אין בסיס משפטי או עובדתי.

אשר לחומרת המעשה: ראשית, הבסיס לבקשת המדינה נשען על ההנחה שפיגועי הטרור מבוצעים על ידי שב"חים. אבל המדינה לא מביאה שום ביסוס לטענה זו. למעשה, מרבית פיגועי הטרור מבוצעים בכלל בשטחים, במקום בו המפגעים רשאים להיות, ולא בישראל. רוב הפיגועים הנותרים בוצעו על ידי תושבי ירושלים, שהם תושבי ישראל ולכן אינם שב"חים. רק מיעוט קטן יחסית של הפיגועים בוצעו על ידי קבוצות אחרות: אזרחי ישראל (ערבים ויהודים) ושב"חים. אם הקשר בין הפיגועים לבין שב"חים כה חלש, אין בסיס לטענה שעבירת הכניסה לישראל הפכה חמורה יותר (אולי יש להחמיר עם מי במצעים עבירה של החזקת סכין?). המדינה חייבת לספק נתונים לביסוס בקשתה, והיא כלל לא מתיימרת לעשות זאת.

שנית, ההנחה בבסיס בקשת ההחמרה היא שגל הטרור הפך "מכת מדינה" ולכן חומרת המעשים גדולה יותר. אולם גם עבירה הופכת נפוצה יותר, אין סיבה לקבוע כי כל מעשה בנפרד חמור יותר. חומרת מעשה העבירה על נסיבותיו לא השתנתה גם כשהמעשה נפוץ. כמובן שככל שהמעשה נפוץ יותר, יתפסו עבריינים רבים יותר, ולכן יכלאו עבריינים רבים יותר, אולם חומרת המעשה של כל אחד מהמבצעים לא השתנתה.

שלישית, גם אם נניח ש"מכת מדינה" היא שיקול לחומרה – אין גידול במספר השב"חים שנכנסים למטרות פרנסה. יש גידול (כך לפחות לפי הטענה) במספר השב"חים שנכנסים לצורך ביצוע פיגועי טרור. אז אם "מכת מדינה" מהווה שיקול לחומרה, צריך להחמיר עם מי שמבצע פיגוע טרור, אבל אין שום הגיון להחמיר עם מי שנכנס לישראל למטרות פרנסה. המעשה של מי שמבקש לפרנס את משפחתו אינו חמור יותר משהיה לפני שנה, וגם אינו נפוץ יותר.

הטיעון השני של המדינה בבקשת ההחמרה הוא הצורך בהרתעה. הטענה היא שעקב המצב יש גדל הצורך להרתיע את השב"חים מלהיכנס לישראל. הטיעון הזה אינו אמור להשפיע על המתחם, אבל הוא יכול להשפיע על בחירת העונש בתוך המתחם, ולכן להצדיק מאסר בפועל במקום שבו קודם הוטל רק מאסר על תנאי.

אולם גם לטיעון זה אין כל ביסוס. ראשית, כפי שקבעה ועדת דורנר, בהסכמת כל חבריה (כולל נציגי הפרקליטות, היועמ"ש, המשטרה והשב"ס) אין כיום בסיס מספק למסקנה שהחמרה בענישה מקדמת הרתעה. שנית, ככל שהמדינה מבקשת להוכיח כי "יש סיכוי של ממש שהחמרה בעונש תביא להרתעת הרבים", כדרישת החוק, עליה לבסס זאת בנתונים. היא גם יכולה לעשות זאת. למשל המדינה תוכל להראות שמיד אחרי הלכת אלהרוש, שביטלה את עונשי המאסר, היה גידול במספר השב"חים (ואני משוכנע שאם הדבר ייבדק לא ימצא גידול כזה, פשוט כי חומרת העונש כמעט ולא משפיעה על ההרתעה). אולם לא ניתן לטעון בעלמה את טיעון ההרתעה בלי לקיים את התנאי הקבוע בחוק העונשין – להוכיח "סיכוי של ממש שהחמרה תקדם הרתעה". שלישית, גם אם ההחמרה בעונש תרתיע שב"חים מלהיכנס לישראל למטרות פרנסה – אין כל בסיס שהיא תרתיע שב"חים מלהיכנס לישראל לצורך פיגוע. הפרקליטות מבקשת לשנות את המדיניות כדי לצמצם פיגועים, ולא בשל גידול במספר השב"חים הנכנסים למטרות פרנסה. מופרך לחשוב שהטלת חודש מאסר על מי שנכנס למטרות פרנסה תרתיע אדם אחר, שנכנס כדי לרצוח, ומוכן למות או להיענש במאסר עולם בגין רצח. אם החמרה בענישה היתה מרתיעה, צריך היה להחמיר בענישת מבצעי הפיגועים, אבל אין כל תועלת בהחמרת העונש של מי שאינם מפגעים. רביעית, המדינה יכולה בעלות נמוכה בהרבה לצמצם את תופעת השב"חים. בעוד שספק רב אם השקעת מיליוני שקלים בכליאת שב"חים למטרות פרנסה תצמצם את התופעה, אין ספק שפיקוח טוב יותר על קו התפר, או אכיפה קפדנית יותר באתרי בניה ישפיעו על היקף התופעה. כך, צה"ל הראה שבאמצעות החלטה פשוטה של איוש עמדה אחת בשומרון אפשר לצמצם את מספר השבחים שנכנסים לישראל באלפים, כשהודיע לפני כשנה שהחלטה כזו הפחיתה את מספר השב"חים הנכנסים לישראל בשבוע באותה גזרה מכ-1600 לכ-30. ברור לכן שניתן לצמצם מאוד את התופעה בעלות נמוכה הרבה יותר (כל חודש מאסר עולה מעלה 10,000 ₪, הרבה יותר ממשכורתו של חייל סדיר). גם מי שמאמינים שהחמרה בענישה מקדמת הרתעה לא סבורים שההשפעה של שינויים בחומרת העונש עולה על אחוזים בודדים. פגיעה בזכות החוקתית לחירות ממאסר, באמצעות הטלת עונשי מאסר על אלפי אנשים כדי להשיג מטרה (הרתעה) שניתנת להשגה בעלות נמוכה בהרבה (באמצעות פיקוח טוב יותר על המעברים וקו התפר) – אינה הגיונית ואינה חוקתית.

יצוין כי המשטרה נקטה בצעד נוסף במאבק בשב"חים – ובמקום לשחרר שב"חים בשתי הפעמים הראשונות בהם הם נתפסים, בחודש האחרון המשטרה משחררת שב"ח רק בפעם הראשונה, ובתפיסה השניה הוא מועמד לדין. השינוי הזה, בניגוד לשינוי במדיניות הענישה, חוקי ותקין, ואולי אפילו מקדם הרתעה (של שב"חים הנכנסים למטרות פרנסה – לא של מפגעים בוודאי). עם זאת, לפי כללי המשפט המנהלי, היה עליה לפרסם ברבים את ההחלטה על שינוי המדיניות בטרם כניסת השינוי לתוקף. 

בתי המשפט מוצפים כעת בבקשות של המדינה להפוך את הלכת אלהרוש. בינתיים המדינה נמנעה מלהעלות את הנושא בפני בית המשפט העליון. יש להניח שהיא ממתינה לתיק נוח כדי לעשות זאת. יש לקוות שבית המשפט העליון לא ייכנע לאווירה הציבורית, ויקפיד להעניש את המפגעים כגמולים ואת השב"חים הנכנסים למטרות פרנסה בהתאם לחומרת המעשה שלהם בלבד, כפי שהיה עד כה.

פסקי דין בנושא בבתי המשפט המחוזיים והשלום:
השופטים שפירא אליקים ונאות-פרי - מחוזי חיפה
השופטת נעה תבור - שלום תל אביב
השופט שלמה בנג'ו - שלום חיפה


ו

יום שני, יולי 13

מדוע לא סביר שהיה טיוח של חקירת מותו של גל בק ז"ל

לפרטי האירוע ראו את הכתבה המצולמת כאן: http://www.themarker.com/law/1.2682261

נראה לי שכולם קצת נמהרים במסקנה כי הפרקליטות או המשטרה טייחו את חקירת דריסתו של גל בק ז"ל. אני כמובן ניזון רק מחומר הראיות שנחשף בטלוויזיה, כך שכל מה שאני אומר הוא בערבון מוגבל, אבל על פניו, למעט בנקודה אחת (שבה אגע בסוף) קשה לי להבין מה הקפיץ את כולם דווקא בתיק הזה.
חקירת המשטרה: האם חקירת המשטרה הייתה מושלמת – ממש לא. היו צריכים לבדוק את האלכוהול בדם של הנהגת עם קרות התאונה. האם זו פשלה חריגה? ממש לא. מי שראה תיקים פליליים, ואפילו מי שקורא פסקי דין פליליים, יתקשה למצוא ולו תיק אחד שבו לא נעשתה טעות כלשהי בחקירה המשטרה: עד שלא נחקר, אזהרה שלא ניתנה, חיפוש שלא בוצע כדין, פעולת חקירה הכרחית שלא בוצעה וכיוב'. זה קורה כל הזמן, בכל תיק. זו ממש לא אינדיקציה לטיוח. ואין בסיס לייתר הטענות, כאילו היה צריך כאן השלמת חקירה, או הצגת שאלות נוספות לנהגת, שכן לא היתה שאלה שצריך היה לשאול אותה והיא לא נשאלה. מכל מקום, אם המשטרה היתה מעוניינת לטייח את החקירה – היא לא היתה ממליצה להעמיד את החשודה לדין! אז נראה שהתיזה שהמשטרה טייחה חקירה מאוד לא סבירה.
החלטת הפרקליטות: הפרקליטות בחנה את התיק תוך כשבועיים. זה ממש לא מופרך. לצערי יש תיקים שמתעכבים שנים בפרקליטות ויש תיקים שנבדקים במהירות, בייחוד תיקים עם ראיות מעטות (וכאן כנראה היו עדויות ספורות ודוח של בוחן – ולכן לא מדובר בתיק מסובך במיוחד לבחינה). למה קצב הטיפול בתיקים כל כך שרירותי – הרבה בגלל בלגן. דוחות מבקר המדינה מלמדים שאין בפרקליטות מערכת ניהול מסודרת של כניסה יציאת תיקים, והדברים מטופלים על פי מידה רבה של אקראיות. אבל זו לא אינדיקציה לטיוח. נהפוך הוא. אילו הפרקליטות רצתה לטייח את החקירה, השיטה הטובה ביותר מבחינתה היתה לעכב את ההחלטה, עד שבחלוף הזמן לא היתה עוד אפשרות מעשית לחדש את החקירה. מתן תשובה בתוך זמן קצר איפשר למשפחה להגיש ערר בשלב שיש עוד ערך בערר כזה, דהיינו בשלב שהזכרון של העדים עדיין טרי, ולכן הסיכוי שהערר יתקבל גדול יותר. זה לא מסתדר עם טיוח. (בזמנו המשפחה לא הגישה ערר כזה)
אז למה סגרו את התיק? כי כשיש שתי עדויות שאומרות שהנהגת עברה באור ירוק (של הנהגת עצמה ושל אושרת) ועדות או שתיים שאומרות שהיא עברה באדום, ועוד עדויות פחות נחרצות וחד משמעיות (כך עולה מתגובת הפרקליטות) – אז יש לפחות ספק סביר, ולכן הסיכוי להרשעה אינו גבוה. אפשר להתווכח עם ההחלטה כמובן, ויתכן שלאור הערכת המהירות של הבוחן צריך היה בכל זאת להגיש כתב אישום (אם כי איני יודע אם ההערכה של הבוחן מבוססת מספיק מבחינה מדעית כדי לשכנע את בית המשפט שהבוחן צודק בהערכתו מעבר לספק סביר) אבל ההחלטה לסגור תיק במצב כזה היא סבירה לפחות כמו ההחלטה ההפוכה. מכל מקום, קשה למצוא בעצם ההחלטה הזו אינדיקציה לשחיתות כלשהי.
ועכשיו מגיעים לשאלה אחרת – שרק נרמזת בכתבה אך לא נאמרת – אולי המשפחה קנתה את העדה אושרת ואושרת שיקרה בכוונה בחקירתה. שאלה קשה. אין לדעת. אבל גם אם האופציה הזו נכונה ברור שלא ניתן היה לדעת על כך מתיק החקירה המקורי.  החשד הזה עולה כאופציה רק מהשיחה שערך לפני כחודש חבר של המשפחה עם העדה, אבל לא מדברים שהיו בתיק לפני 10 שנים. כך שגם אופציה זו לא מלמדת על טיוח של גורמי אכיפת החוק.
מה בכל זאת אפשר להסיק מההתנהגות של העדה אושרת. 10 שנים אחרי האירוע היא אמרה לחבר של משפחת בק שהנהגת נסעה באדום ועדותה הסותרת נקודה זו זוייפה. כאמור, זיוף משטרתי של העדות לא היה כאן (אילו היה זיוף כזה, מדוע אושרת חזרה בה מהדברים תוך זמן קצר כל כך, ומדוע המשטרה שמתאמצת כל כך לסגור את התיק ממליצה על העמדה לדין). אז מה האפשרויות שנותרו:
אופציה אחת, שהיא אמרה את שאמרה בזמנו כי זה מה שהיא זכרה, וכעבור 10 שנים, כשפנה אליה חבר של גל בק ז"ל היא רצתה לרצותו כדי לא לפגוע בחברו או שהיא באמת כבר זכרה את הדברים אחרת (10 שנים זה הרבה זמן). האופציה הזו נראית מוזרה ולא מאוד סבירה כי הנחרצות שבה היא טענה שהיא זוכרת שהעידה כי הנהגת עברה באדום מקשה על קבלתה.
אופציה שניה, שמישהו גרם לה לשקר ולומר שהיא היתה במקום, למרות שהיא כלל לא היתה שם, ולמסור עדות כזו. האופציה הזו נראית לא סבירה גם כן, כי אם שילמו לה כדי שתזייף את עדותה, מדוע היא לא נשארה עם גירסתה המקורית כשהיא יודעת שכדאי לה להיצמד אליה כשותפה לדבר עבירה. יותר מכך, מדוע היא המציאה גירסה חדשה בשיחה עם החבר (לפיה היא כן היתה באירוע אבל ראתה דברים שונים) גירסה שאינה תואמת את התיזה לפיה היא כלל לא היתה שם וגם לא את גירסת השקר לפיה היא ראתה את הנהגת עוברת בירוק.
ואולי יש אופציות שלישית, ורביעית וחמישית שלא חשבתי עליה. מכל מקום, הסבירות שהדברים שנאמרו מפיה לפני 10 שנים שיקפו את מה שהיא חשבה שקרה, בצד שלה לרשומון של התאונה, אינה נמוכה (ואפילו גבוהה) מהסבירות שהיא שיקרה במכוון.
זה כמובן לא אומר שגירסתה המקורית אמיתית. ממש לא. אירוע פלילי כזה, בייחוד אירוע מפתיע ולא מתוכנן, נחרט אחרת לגמרי במוחם של אנשים שונים. כשתאונה קורית בהפתעה, אנשים לא באמת מקודדים כל פרט באירוע במוחם (לא תמיד זוכרים מה היה מצב הרמזור) וכשהם מתבקשים להיזכר, פעמים רבות מוחם ישלים את הפרטים החסרים מתוך ההגיון הפנימי שלהם, ואיך שהדברים נחוו בעיניהם. כך תמיד, אבל תמיד, נמצא סתירות בין התיאור העובדתי של אירוע כזה על ידי אנשים שונים (וגם על ידי אותם אנשים בזמנים שונים). לכן יתכן מאוד שהנהגת עברה באדום, ויתכן שהיא נסעה 80 קמ"ש (או 70 או 90) אלא שיתכן גם שלא נוכל לעולם לדעת אם זה קרה, וההליך הפלילי פשוט לא יוכל להגיע לכדי מיצוי. התוצאה היא שפעמים רבות נסגרים תיקים כנגד אנשים אשמים. החלופה כמובן היא לקבוע שלא צריך להוכיח אשמה מעבר לספק סביר, ואז נכניס לכלא פעמים רבות אנשים חפים מפשע. כחברה בחרנו שלא לעשות זאת. וטוב שכך. אם טועים, עדיף לטעות בכיוון של שחרור אדם אשם ולא בכליאתו של אדם חף. בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו יכול להיות צד לתאונה – אז בואו נחשוב איזו טעות נראית לנו קשה יותר: שמי שפגע בנו ברשלנותו לא יורשע או שאנחנו נורשע וניכנס לכלא למרות שלא התרשלנו?
לא ברור לי מדוע התיק הזה פתאום גורם לכולם לחשוב אחרת. 

יום ראשון, יוני 28

הנאום של ח"כ בגין בטקס חלוקת תעודות הבוגר

ביום חמישי האחרון נאם ח"כ בני בגין בטקס חלוקת התעודות לבוגרים הטריים של הפקולטה. הנאום היה חשוב, מעניין מאוד ולכן הוא מועלה במלואו כאן. 

דברים בטקס הסיום של הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 25.6.15/ זאב בנימין בגין
הפעם לא נתחיל מבראשית אלא מ"שמות". בימי קדם, כשאדם שכר פועל לעבודה הוא נטל ממנו משכון כערבות להתנהגות טובה. כמשכון נהגו לקחת את הבגד - ולעתים לא החזירו. בספר שמות מצוי הצווי הבא:  אם חבול תחבול שלמת רעך – עד בוא השמש תשיבנו לו.  ניתן לשאול האם נהגו כך באותם ימים רחוקים? רמז לתשובה ניתן למצוא במכתבו של אזרח לשר. המכתב, דיו על חרס,  נמצא במצודה קטנה לחוף הים ליד אשדוד. הוא נשלח לשר העיר לפני 2600 שנים ומוצג במוזיאון ישראל:

ישמע אדוני השר את דבר עבדו: עבדך, קוצר היה עבדך בחצר אסם. ויקצור עבדך, ויכל, ואסם כימים לפני שבת. כאשר כָּל עבדך את קצירו ואסם כימים, ויבוא ישעיהו בן שובַי ויקח את בגד עבדך. כאשר כַּלְתי את קצירי, זה ימים לקח את בגד עבדך. וכל אחי יענו לי, הקוצרים אתי בחום השמש, אחי יענו לי אמן – ניקיתי מאשם. ועתה ישיב נא את בגדי, ואמלא לשר להשיב את בגד עבדך, ותיתן אליו רחמים, והשבות את בגד עבדך, ולא תדהימני.

הרי לפנינו אדם אשר לפני 2600 שנה תבע את זכותו בהתאם לכלל שנקבע בתורה, אך על פיו צו העשה המפורש מוטל על המעביד. זו חובתו, ואילו זכותו של בעל הבגד להשיב לו את בגדו רק נרמזת, וכך גם בצוויים רבים אחרים בתורה. רק בחלוף 2,300 שנים ניתן ביטוי מפורש ומהוקצע ובהיר לקיום זכויות מולדות לאדם, זה המצוי בהכרזת העצמאות של ארצות הברית מ 1776: "אנו סבורים שאמיתות אלה מוכחות מאליהן: שכל בני האדם נבראים שווים, שבוראם מעניק להם זכויות שאין ליטול מהם, שבין אלה: חיים, חירות והחתירה לאושר. שכדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות, השואבות את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתם של הנמשלים." בעקבות הניסוח הגבישי הזה, המבריק כיהלום ואף חזק ועמיד כמותו, כעבור 13 שנים, ב 1789, הוכרז בצרפת על הצהרת זכויות האדם והאזרח ובה הנוסח הזה: "מטרתה של כל התאגדות פוליטית היא השמירה על זכויות האדם הטבעיות והבלתי ניתנות לביטול". נקודת המוצא בשתי התעודות האלה היא אחת: זכויות האדם קודמות למדינה; הממשלה מוקמת כדי לקיימן; חובתה להבטיח את הזכויות המולדות הלכה למעשה.

הדברים הפשוטים האלה בעניין זכויות האזרח אינם מובנים מאליהם בארצנו. לפני שנים אחדות הרציתי בפני תלמידי שנה ג' בחוג למדע המדינה באחת האוניברסיטאות בסוגיית הבדואים בנגב. כפתיחה הצגתי תמונה של תינוק חמוד ושאלתי: "עם מה התינוק הזה נולד?"  תשובות אחדות ניתנו כגון "עם עיניים", "עם לב" ו"עם מוח", אבל רק תלמידה אחת השיבה על פי כוונתי: "הוא נולד עם זכויות". בשנים האחרונות קמה לתחייה סיסמה, והיא כאילו הגיונית: אין זכויות בלי מילוי חובות
היא מכוונת בעיקר לקבוצה אחת בקרב אזרחי ישראל - הערבים.

הסיסמה מקשה מאד על היחסים בין יהודים לערבים. ניתן לאתר את שרשיה עוד לפני 50-60 שנה, בימי שלוט השולטים, בזמן שהם חשבו שמוצדק ואפשרי לקיים לאורך שנים ממשל צבאי לאזרחי ישראל הערבים. גם אז השתמשו באי-מילוי כל החובות על ידי ערבים כתירוץ לשלילת זכויותיהם. כך, מבחינת יחסי יהודים וערבים בישראל איבדנו  18 שנים, עד לביטול הממשל הצבאי ב1966. אציין כי אבי-מורי ותנועת החרות שעמד בראשה היו מראשי הנאבקים בממשל הצבאי, והתנגדו, כפי שהוא כתב לפני 50 שנה, להפרת "זכויותיו של כל אזרח, אף לא באמתלא של 'שעת חרום' ".

כדי לצקת תוכן מעשי בסיסמה "אין זכויות בלי מילוי חובות"  נדרש מחירון. אם אין זכויות ללא חובות, אזי צריך להסביר באיזו מידה אי-מילוי החובות מתיר את שלילת הזכויות. איזה זכויות מציעים לשלול תמורת איזה חובה שאין ממלאים? מה ישללו מן האזרחים שאינם ממלאים חובות? הזכות לחרות? הזכות לחתירה לאושר? הזכות לבחור? הזכאות לביטוח הלאומי? הזכות לחינוך? המטיפים לסיסמה זאת אינם חושפים בפנינו את המחירון, אבל הסיסמה הריקה מוסיפה להקשות.

אין התנייה ואין להתנות. השלטון אינו מעניק לאדם זכויות אזרח - הן הוענקו לו על ידי בוראו - ואינו רשאי ליטול אותן ממנו. זכויותיו המולדות והטבעיות של האדם הן אתו תמיד: בשבתו בביתו ובלכתו בדרך, בשכבו ובקומו. חובת מימושן וחובת ההגנה עליהן מוטלת על המדינה.

אני יהודי מארץ ישראל החש הזדהות עם עמי, במובן הרוחבי והאנכי כאחת: הזדהות עם כל בני עמי באשר הם היום, ועם אבותי ועם המסורת שהנחילו לנו מן העבר. יש עלי גם אחריות כלפי בני עמי בעתיד. ומתוך כך זאת גישתי: אחרי 1900 שנים של העדר ריבונות יהודית בארץ ישראל, מתנה נפלאה היא היכולת להימנות עם הרוב היהודי במדינת היהודים האחת והיחידה בתבל. אולם, קיום הרוב היהודי בארצנו מקים ממנו ומתוכו, כלומר מיניה וביה, ומיד גם חובה: חובת הרוב להושיט יד תמיד, ליזום, לעשות ברציפות למרות המכשולים, לפעול בעקביות למימוש שווי זכויות לכל אזרחי ישראל.

באומרי את זאת אינני עוצם את עיני מקרוא מצעים פוליטיים, המכוונים לשנות מן היסוד את מהותה של מדינת היהודים; מראות גישות שעל פיהן ישראל הורתה בחטא ולידתה בעוול. אינני מתעלם מתכניות המבקשות להפוך את מדינתנו ל"מדינת כל לאומיה", כלומר לפרק אותה ממשמעותה העמוקה, ההיסטורית ובכך לשלול ממנה את טעם קיומה. אבל, כל הדברים האלה אינם פוטרים אותנו, בני הרוב היהודי, מעשייה מתמדת לשיפור המצב, מחתירה קבועה ונמרצת ליישום העיקרון הנעלה של שוויון הזכויות לכל אזרחי ישראל. בעשותנו זאת, לא בנדיבות אנו פועלים - את חובתנו אנו ממלאים.

בתלונתו מימי קדם,  "ועתה ישיב נא את בגדי, ואמלא לשר להשיב את בגד עבדך, ותיתן אליו רחמים, והשבות את בגד עבדך, ולא תדהימני  " מבקש הקוצר צדק מן הרשות המבצעת. אולם, אם פקידי הרשות, במעשה או במחדל, הם הגורמים עוול ואפילו אם בשגגה, מי ישמע את תלונתו? מי יכריח אותם לשמוע ולתקן? באחרונה אנחנו שומעים לעתים אמירה, על פיה הכנסת מייצגת את הריבון, את העם ועל כן הממשלה, הנשענת על רוב בכנסת, מייצגת את רצון הריבון. מכאן רואים אחדים הנמנים עם הרוב היתר לממשלה ליזום חקיקה כעולה על רוחה. אבל השאלה העיקרית היא האם לרוב בקרב העם הריבון מותר לפגוע, באמצעות נציגיו בכנסת, בזכויות יסוד של היחיד או של המיעוט? על יסוד תצפיות פשוטות ניתן לומר כי רוב בלתי מרוסן עלול להיות דורסן, וגם אם היחיד עומד מול נציגי החברה כולה - הקפדה על זכויות היסוד שלו עשויה להיות חשובה יותר מנהמת לבם של הרבים. אם אין הרוב משכיל להבין כי עליו להגביל את עצמו - יש לשמר ולחזק את הכלים המגבילים אותו.

בתהילים אנו מוצאים: וַיהוָה לְעוֹלָם יֵשֵׁב, כּוֹנֵן לַמִּשְׁפָּט כִּסְאוֹ.  וְהוּא יִשְׁפֹּט תֵּבֵל בְּצֶדֶק,  יָדִין לְאֻמִּים בְּמֵישָׁרִים. וִיהִי יְהוָה מִשְׂגָּב לַדָּךְ, מִשְׂגָּב לְעִתּוֹת בַּצָּרָה. כלומר מבצר לדך, לנדכא, לעלוב. בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בית המשפט העליון הוא כמשגב לדך, מבצר עוז המקפיד על מימוש הזכויות הטבעיות של היחיד ושל קבוצות מיעוט, ומגן עליהם מפני שרירות הלב של הרוב בציבור ושל נציגיו בממשלה ובכנסת. על כן אין ערוך לחשיבותו. גם אם הוא טועה, ולעתים חשבתי שפסיקותיו מוטעות, קיומו של בג"ץ כגוף חי ופעיל וקיום פסיקותיו על ידי הרשויות הוא המבחן האמיתי לקיומם של חיי חרות. חוקה היתה גם בברית המועצות תחת הרודנות הקומוניסטית, אבל האם ניתן היה שם לעתור נגד השלטון ואף לזכות בדין? על כן ניתן להסב את האמירה העתיקה ולומר: אם אין מורא בג"ץ עליהם - איש את רעהו חיים בלעו. יש לשמור עליו, לחזקו ולבצרו, כדי שיתקיים בנו הפסוק בספר ויקרא:   "מִשְפָּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם כַּגֵּר כָּאֶזְרָח".

למרות כל הקשיים, ניכרת התקדמות בהשתלבותם של אזרחי ישראל הערבים בחברה הישראלית. גם כאלה מבני הרוב שאינם יוצאים מנקודת המוצא העיונית של קיום זכויות האזרח הטבעיות, המולדות, הבלתי מותנות, מבינים בשנים האחרונות את החשיבות החברתית והכלכלית של קידום הערבים אזרחי ישראל. רמת השכלתם עולה; מידת השתתפותם בכח העבודה עולה, יותר בעלי תפקידים בכירים ערבים מתמנים. אבל, כמובן, עוד דרך ארוכה לפנינו. כשבחרתי את ועדות הכנסת  בהן אני רוצה לשרת ביקשתי להיות חבר גם גם בועדת הכנסת למעמד האשה ושוויון מגדרי בראשות ח"כ אעידה תומא סלימן, וכבר הבעתי בוועדה פעמים אחדות את דעתי בדבר הקשיים המיוחדים הניצבים בפני נשים ערביות ובדבר תשומת הלב המיוחדת שיש להקדיש לקידומן. בחברה המצוייה במעבר מבחינת התהליכים החברתיים יהיו אלה הנשים, כרעיות וכאימהות, שיהוו את סוכן השינוי החשוב והיעיל ביותר.

ברוח הדברים האלה כתבתי בדו"ח שהגשתי לממשלה בתחילת 2013 בעניין הסדרת התיישבות של הבדואים בנגב: "החלת תנאים של צדק חברתי על הילדים הבדואים בנגב ועל משפחותיהם היא חובתה של המדינה  ועליה לקדם בתוך שנים אחדות פתרון סביר, שיסייע להם למצות את כישרונותיהם ולממש את זכותם הטבעית לבקשת האושר ככל ילד אחר בישראל." הממשלה אימצה את הדו"ח הזה בהחלטתה.

אולם, מעבר להחלטות הממשלה ומעבר לצדדים המעשיים החיוביים של מדיניות הממשלה, ורבות נעשה בשש השנים האחרונות, הדברים צריכים להיות מפורשים, וחרותים כחוק בספר החוקים. כפי שנהג לומר הקרדינל רישליה לפני 400 שנה: אם הדברים מובנים מאליהם - כתבו אותם. על כך אוסיף לענייננו: ואם אינם מובנים מאליהם, קל וחומר - בוודאי צריך לכלול אותם בספר החוקים. על כן, לפני ארבע שנים, בהיותי חבר הממשלה ה-32, הצעתי נוסח קצר של חוק יסוד: מדינת ישראל, שיבטא את תמצית מהותה של מדינת ישראל ובשבוע שעבר הנחתי את הצעת החוק בכנסת שזה עיקרה: ""ישראל היא מדינת-הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה". שני  חלקי המשפט נעדרים מספר החוקים שלנו. שניהם חיוניים - לא זה בלי זה. ועל יסוד השלימות הזאת אני מקווה לתמיכת הכנסת בהצעת חוק זו.

בוגרי הפקולטה למשפטים,
במשנה, במסכת אבות בפרק א מובאים דברי רבי יהודה הנשיא: איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. ובפרק ב אנו מוצאים: אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו: צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם? רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד.

מה ניתן ללמוד מהנחיות אלה לחיים? א - דרושה לאדם דרך, השקפה, וב - יש דרכים ישרות אחדות. אני מאחל לכם, שתאמצו השקפה על תפקידכם החשוב בחברה; על משמעות הצדק ועל דרכי האמת; על זכויות הפרט ועל חובת הרוב; על משמעות הענישה ועל המקורות החברתיים של העבריינות; על הזכויות של נפגעי עבירות וגם על זכויות העצורים, הנחקרים, החשודים, הנאשמים והכלואים. אני מאחל שתאמצו השקפה, שתדריך אתכם עוד מעבר לתקנון האתיקה של לשכת עורכי הדין, שתאפשר לכם לשמור על נתיב יציב גם מול הדרישות הסותרות שהחיים מציבים בפנינו ויציבו בפניכם.

אני מאחל לכם, שכמאמר רבי יהודה הנשיא תבורו לכם דרך ישרה, וכמאמר רבי יוחנן בן זכאי - גם תדבקו בה.