תג

יום רביעי, ינואר 29

עצומת הצטרפות למחאת מבקשי המקלט - סגל אקדמי וסגל הקליניקות במוסדות להשכלה גבוהה

שלום,
בסוף השבוע נשלחה עצומה לשר הפנים וליועץ המשפטי לממשלה.
תוך שבוע הצטרפו לעצומה 400 פרופסורים, מתוכם חמישה חתני פרס ישראל, מרצים אחרים ואנשי סגל בקליניקות המשפטיות. היה נדמה שהיא נתנה מענה חלקי לכעס או או לתחושת ההסתייגות שהצטברו אצל חלק מאיתנו כנגד המדיניות כלפי מבקשי המקלט.
נוסח העצומה מופיע להלן.
רשימת המצטרפים מצויה בדף הפייסבוק שפתחנו:
 
 
תמיכה במחאת מבקשי המקלט
אנו, חברים בסגל האקדמי ובסגל הקליניקות של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מצטרפים למחאתם של מבקשי המקלט, וקוראים לממשלת ישראל לפעול כלפיהם כפי שמתחייב על-פי הדין ועל-פי המוסר.
בישראל שוהים כ-54,000 מבקשי מקלט, רובם המכריע נמלטו מאריתריאה ומסודאן (כ-92% על-פי נתוני משרד הפנים). לפי הדין מוטלת על המדינה החובה לברר, בתוך זמן סביר, את בקשתם של מבקשי המקלט הללו להכרה כפליטים; ועליה לאפשר להם במהלך תקופת הבירור ליהנות מן החזקה שהם זכאים למעמד של פליטים. משמעות הדבר, שאין לכלוא אותם, אין לנקוט כלפיהם בצעדים פוגעניים אחרים, ויש לאפשר להם להתפרנס בכבוד.
ההיסטוריה אמורה הייתה ללמד מה פירוש להיות מבקשי מקלט, הבורחים מסכנה גדולה ופוגשים אטימות, והיא מזהירה את כולנו מפני שנאת-זרים. הסעיף הפותח של ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם מזכיר, כי "כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה."
ההכרזה הבינלאומית עצמה באה בעקבות אותם "מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות", המעשים שפגשנו במאה הקודמת, ואלה שלא פסקו מאז וקורבנותיהם הם עתה אחרים.
אי-אז, בימים אחרים, ישראל הייתה מראשונות החותמות והמאשררות של האמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951. "פליט" מוגדר באמנה כאדם "הנמצא מחוץ לארץ אזרחותו בגלל פחד מבוסס היטב להיות נרדף מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי או להשקפה מדינית, ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור". האמנה קובעת עוד, כי מדינה "לא תגרש ולא תחזיר פליט באיזו צורה שהיא אל גבולות הארצות שבהן יהיו חייו או חירותו בסכנה...". 
ישראל מחויבת אפוא לבחון בתום-לב ובהליך הוגן, לפי הסטנדרטים המקובלים במדינות דמוקרטיות, האם מבקשי המקלט זכאים למעמד של פליטים, ולמצער, האם נשקפת סכנה לחייהם או לחירותם אם יוחזרו לארצות מוצאם. בנסיבות אלו מעצרם במתקני משמורת אינו מגשים כל תכלית לגביהם. הוא מעניש אותם על לא עוול בכפם רק לשם הרתעתם של אחרים. זהו מהלך אסור.
אנו מצטרפים על כן למחאת מבקשי המקלט: ההימנעות מהכרעה בבקשותיהם, שלילת אפשרותם לחיות בכבוד עד לסיום בירור מעמדם, ולאחרונה מהלכי מעצרם, הם בגדר התעמרות בבני אדם הזכאים ליחס שונה לגמרי.

 

יום רביעי, ינואר 15

פרשת אוניברסיטת חיפה ופרופ' אומן: אין כבוד ל'מוסר' שבטי

אין כבוד למוסר שבטי

מדוע פרופ' אומן לא קיבל דוקטורט של כבוד מאוניברסיטת חיפה?
משום שהמלצותיו לחברה הישראלית רחוקות מערכי האוניברסיטה כמקום שבו "האוניברסאליות של הרוח האנושית" אמורה להתממש

דיון ציבורי ער מתקיים בשבועות האחרונים סביב החלטת אוניברסיטת חיפה שלא להעניק דוקטורט לשם כבוד לפרופ' ישראל אומן. רבים רואים בהתרחשות סוג של חרם על איש אקדמיה מזהיר בשל עמדותיו הפוליטיות הימניות ומגנים את ההחלטה כנגועה בפוליטיות. אני רואה את הדברים אחרת. אין כאן הגבלת ביטוי – פרופ' אומן התבטא ומתבטא ללא כל הפרעה. זו החלטה של האוניברסיטה שלא להעניק לו מטעמה אות כבוד מיוחד.
נוהלי האוניברסיטה קובעים, בין היתר, כך: "אוניברסיטת חיפה תעניק תארי דוקטור כבוד בפילוסופיה לאישים דגולים שהיא רוצה בכבודם ושהיא מתכבדת בעצמה בכבודם". "ועדת התארים תמליץ על מתן התואר רק לאותם מועמדים המקיימים את הערכים עליהם מושתתת האוניברסיטה". מהם ערכי האוניברסיטה? באפריל 1925, ביום פתיחתה של האוניברסיטה העברית, כתב אלברט אינשטיין תחת הכותרת "שליחותה של האוניברסיטה" את הדברים הבאים: "אוניברסיטה היא מקום שבו האוניברסאליות של הרוח האנושית באה לידי ביטוי". גם שם, גם באוניברסיטת חיפה, ויש לקוות שגם בכל אוניברסיטה הראויה לשמה, מדובר בשני ערכים מרכזיים: העמקת הידע על העולם הפיזי והאנושי, וקידום ערכיה האוניברסאליים של האנושיות.
על תרומתו של פרופ' אומן להעמקת הידע שלנו אין עוררין, אז מה הבעיה? הבעיה מצויה במישור הערך המרכזי השני של האוניברסיטה. מזה שנים אומן ממליץ המלצות לפעולה כלפי הפלסטינים וכלפי אזרחיה הערבים של ישראל, וחלקן מתנגש חזיתית בערכיה האוניברסליים של האנושיות. נקודה אחת נוגעת למעבר האומלל שאומן עושה, בין השאלה כיצד בני אדם מתנהגים במצבים קשים אל השאלה כיצד ראוי שיתנהגו במצבים שכאלה; וכך הוא מציע לנו להתמודד עם הסכסוך השבטי שלנו באמצעות 'מוסר' שבטי.
ראו למשל את דבריו בראיון ל"מקור ראשון"באוקטובר 2011: "צריך היה להגיב באופן מידתי, מיידי ומוכרז מראש: 'אם אתם תשלחו עכשיו רקטה אחת, תקבלו בתגובה שתי פצצות למקום שממנו יריתם. זה יקרה תוך חצי שעה ואתם תגרמו זאת לעצמכם. אתם רוצים לשים שם אזרחים? בבקשה! אתם תגרמו את הנזק לעצמכם, אבל זה יקרה ומיד'." שימו לב למילה "אתם". עבור אומן, כולנו, נשים, גברים, זקנים וטף, לא-לוחמים ולוחמים, קורבנות ומקרבנים, איננו בני-אדם אוטונומיים אלא רק אברים של שתי הישויות השבטיות הנלחמות.
המלצה אחרת של אומן המתנגשת בחדות בערכיה האוניברסאליים של האנושיות, היא להפרדה כפויה בין יהודים לפלסטינים, כולל אזרחים ערבים-פלסטינים של ישראל. זאת באמצעות כבישי הפרדה, מסילות ברזל, גשרים וגדרות. בראיון ל"מעריב" מיולי 2010 הוא אומר: "אתה לוקח את כל היישובים הערבים ומחבר אותם באמצעות רשתות של כבישים ומסילות ברזל. אותו דבר עם היישובים היהודיים. הנה לך שתי מדינות, בלי שתזיז איש אחד ממקומו". הוא נשאל: מה יקרה ברמלה, ביפו, בלוד – בכל היישובים המעורבים? תשובתו: "אפשר להעביר גדר, לא יודע. צריך ללמוד. זו עוד בעיה שיצרנו לעצמנו. אני מדבר בעיקר על גושים גדולים. המשולש, אום אל-פאחם".
הוא חוזר על כך גם בראיון שהוזכר לעיל ב"מקור ראשון" שנה לאחר הראיון ב"מעריב": "צריך ליצור שתי ישויות. יש ריכוזי אוכלוסיה יהודיים וריכוזי אוכלוסיה ערביים. צריך לחבר את היישובים היהודיים במערכת כבישים אחת, ואת ריכוזי האוכלוסיה הערבית במערכת כבישים נפרדת, ללא מעבר בין השתיים חוץ מנקודות מסוימות". אפרטהייד נוסח אומן.
אין מדובר בפליטת פה. זו התבטאות חוזרת של אומן, הנאמרת בנחרצות נטולת לבטים. יתרה מכך, אומן מגייס את לב יוקרתו המדעית, תורת המשחקים, כדי לומר שהמלצותיו האכזריות הן נגזרותיה הפשוטות. עבורי, עם כל הכאב, פרופסור אומן הוא אמנם כלכלן מזהיר אך אין הוא אדם הראוי לדוקטורט של כבוד. המלצותיו לחברה הישראלית רחוקות מרחק ניכר מהערכים שעליהם מושתתת אוניברסיטה, כל אוניברסיטה.

(הרשימה התפרסמה באתר "העוקץ")

יום חמישי, נובמבר 21

שנאת נשים קללה כפולה בה


 השופט ברנזון בפסק דין אמה ברגר:

שנאת זרים קללה כפולה בה: היא משחיתה את צלם אלוהים של השונא וממיטה רעה על השנוא על לא אוון בכפו.

שלום לכולם,

הרב דב הלברטל, קולגה שלי לסגל ההוראה בפקולטה, כתב לאחרונה שתי רשימות שאני מבקש להתייחס אליהן.
הן מובאות להלן במלואן.

לנשים אין זכות מוסרית לשלוט
מאת: הרב דב הלברטל, מאמר אורח, פורטל וואלה
יום שלישי, 19 בנובמבר 2013
   
רות קוליאן, אישה חרדית מפ"ת הגישה עתירה לבג"צ שמבקשת לשלול מימון ממפלגות המונעות מנשים להתמודד בשורותיהן. הרב הלברטל יוצא נגד וטוען כי לנשים אין זכות מוסרית לשלוט

לנשים אין זכות מוסרית לשלוט. ייתכן כי בעוד שנים לא רבות, ישלטו הנשים ברוב מוקדי ההשפעה בחברה. הן יהיו נשיאות, ראשי ממשלות, שרות, חברות פרלמנט, שופטות, מנכליו"ת ומובילות בתקשורת. הן גם יהיו ראשי עיר, מנהלות בנקים ונגידות.
הסיבה העיקרית לכך היא ההתפתחות האדירה בתקשורת החזותית – העיתונות, הטלוויזיה והאינטרנט. הנשים מצטלמות יותר טוב מהגברים וגם קיימת אמפתיה טבעית כלפיהן. נשים נוטות לגלות סולידריות ולבחור בנשים, וכן לא מעט גברים. גם הלחץ הגובר של תנועות הנשים - משפיע. על כל תפקיד שיתמודד עליו גבר מול אישה, סיכוייה עדיפים באופן משמעותי.
כמה עוצמה יש בביטוי "ראשת", המשקף את העידן הפוסט יהודי
לא היה חסר הרבה שנערה בת שש עשרה תזכה השנה בפרס נובל לשלום. היא מצולמת בכל העולם ודבריה מצוטטים בתקשורת העולמית, כאילו הייתה אחת מגדולי הוגי הדעות. ניתן להניח במידה רבה מאוד של סבירות, שאם היה מדובר בנער בן שש עשרה, זה לא היה קורה.
יום יבוא וראשת הממשלה (כמה עוצמה יש בביטוי "ראשת", המשקף את העידן הפוסט יהודי) תשלח לשדות הקרב מאות אלפי חיילים, גברים כמובן. כך יהיה בכל העולם. רבים חלילה יפצעו או יהרגו. יהיו שיישארו נכים לכל חייהם. אך הנשים? – הן לא יהיו שם. ממש לא.
הן יישלחו לפרויקטים האלה עשרות אלפי גברים
יום יבוא והשרות בממשלה יזמו פרויקטים אדירים – בניית מחלפים, מנהרות, גשרים וגורדי שחקים. הן ישדרגו את התחבורה בתוכניות לבנייתם של מטוסים ואוניות חדישים. הן יישלחו לפרויקטים האלה עשרות אלפי גברים. הגברים, פועלי הדחק, יסללו כבישים בחורף המקפיא ותחת השמש הקופחת. הם יכרו מנהרות, יפעילו מנופי ענק, יעמדו על פיגומים, יעמיסו סלעים וברזלים, יעקרו יערות ויעמידו עמודי חשמל. הם יועסקו בבניית האוניות והמטוסים. יסכנו את חייהם על גבי פיגומים. עשרות אלפי גברים. והנשים? הן לא יהיו שם. אף לא אחת מהן.
במקום שלא ישלוט האלוקים, שם ישלטו הנשים
לא ירחק היום וראשת העיר תתכנן פרויקטים עתירי יוזמה ויצירתיות לשיפור פני העיר. היא תשלח אלפי גברים שיצאו לפנות בוקר במשאיות הזבל, להגשמת החלום. עוד אלפי גברים יועסקו בגינון, נטיעת עצים, הקמת מבנים והתקנת פסי הרכבת. הם יהיו פועלי הבניין בקניונים המתוכננים, ויבנו מוזיאונים ובנייני פאר למגורים. אלפי הגברים יועסקו בעבודה קשה ומאומצת מאין כמוה.
ומי לא יהיה שם? הנשים, כמובן. הן לא יהיו שם. אף לא אחת מהן. המרחב השלטוני עתיד להשתייך לנשים והשאר לגברים. כי במקום שלא ישלוט האלוקים, שם ישלטו הנשים.

הדרת חרדים
  • דב הלברטל
  • 07.10.2013, הארץ

להשחית את תמונותיהן של הנשים המתמודדות בבחירות לעירייה על שלטי החוצות בירושלים, זו עבירה על החוק. המתמודדות התקוממו על כך וקצפן יצא על התופעה של הדרת נשים. אלא שעצם הצבתם של שלטי החוצות חמורה יותר מפני שהיא הנוגדת את הצו המוסרי. רוב תושבי ירושלים הם חרדים, דתיים, מסורתיים וערבים. יש להניח שרוב זה מתנגד לשלטי חוצות עם תמונות של נשים, או לכל הפחות היה מעדיף שהם לא יהיו.
גם אם לא ניתן לשכנע את החילוניים לגלות הבנה לערכי הצניעות שבדת - שהם הסיבה היחידה להתנגדות, ולא חוסר כבוד לנשים - מה עם הערך האלמנטרי של ההתחשבות ברגשות הזולת? ואפילו היו אלו מיעוט התושבים, ולא הרוב - למה לא להתחשב? בפרט ששוחרי הפמיניזם והליברליזם נודעים ברגישותם הרבה לכל פגיעה ברגשות הערבים. גם הערבים הרבים תושבי העיר היו מעדיפים להסיר שלטי חוצות אלה.
ברור שאם יוסרו תמונות הנשים, יוסרו גם תמונות הגברים והעיר תצא נשכרת. ממילא אין השראה גדולה בשלטי החוצות והתעמולה שבהם, ורבים מחכים בכיליון עיניים לסיום הבחירות, רק כדי שהם יוסרו.
ירושלים אינה עיר ככל הערים. זוהי עיר קוסמופוליטית ובינלאומית, שעיני כל העולם נשואות אליה, ולו מתוקף מעמדה כעיר הקדושה לכל הדתות. גם הציפיות ממנה בהתאם. ירושלים מלאה ברבנים, ראשי ישיבות ואדמו”רים, וגדושה בבתי כנסת, בתי מדרש ומקומות קדושים. גם חילוני צריך להבין ששלטי חוצות וולגריים וחומרניים שכאלה, המנוגדים לכל אתוס רוחני, אינם הולמים את אופייה של העיר. שלטי החוצות מתריסים נגד ירושלים כאידיאה, לא רק נגד תושביה.
העובר ברחובות ירושלים, בתחבורה או ברגל, אינו יכול להימנע משלטי החוצות. יש בכך ממד חמור של כפייה על התושבים המתנגדים להם. אם נשקול את ההפסד שבהסרתם של שלטי החוצות לעומת הפגיעה ברגשותיהם של רוב התושבים, ברור מה מכריע.
זה מה שמרגיז בטיעון על הדרת נשים. כי הוויכוח האמיתי הוא על חוסר הטקט וחוסר ההתחשבות של אותן נשים, שברצונן להתבלט, להתפרסם ולעורר פרובוקציות, אינן נרתעות מרמיסת ערכיהם ורגשותיהם של רבים כל כך, ועוד מתלוננות בצדקנות על הדרתן.
הסיפור האמיתי של שלטי החוצות בירושלים אינו על הדרת נשים - אלא על חוסר התחשבות בוטה ועל הדרת החרדים.
[הכותב הוא מרצה למשפט עברי ולשעבר ראש לשכת הרב הראשי לישראל]


עד כאן הרשימות. להלן התייחסותי.

מה שמכה בי, לפחות כמו עמדתו של הרב הלברטל לגופה, היא הפשטנות יוצאת-הדופן של טיעוניו.
ברשימה בוואלה הטיעון הוא אחד: אדם לא יכול להיות מנהיג שמטיל משימות שבהן הוא/היא ובנות-קבוצתה לא משתתפות. וגם במאמר בהארץ, העוסק בשילוט חוצות עם תמונות של נשים, יש להלברטל רק טיעון אחד: ההצדקה להגביל את תמונות הנשים היא פגיעתן ברגשותיהם של החרדים ואחרים בשל התנגשות התמונות בדיני הצניעות הדתיים.
בשני המקרים הלברטל אפילו לא מתחיל לעסוק בטיעוני הנגד.

אין הוא נוגע בטענה לפיה, נשים כגברים נשלטות על ידי המנהיגים ולכן הן זכאיות להשתתף בתהליך בחירתם של אלה, וזכאיות להיות הן עצמן אלה, כלומר בתפקיד הנהגה. במילים אחרות, הוא פשוט פוסח על הטענה הכה-יסודית לפיה בני אדם – בשל היותם בני-אדם, ללא תלות במינם – זכאים להשתתף בעיצוב גורלם. להיות נשלטים/שולטים באמצעות נציגים שאותם יבחרו ושאותם יוכלו להחליף מעת לעת, או באמצעות זכותם להיבחר להיות מנהיגים.
דבר מוזר נוסף הוא עיוורונו של הלברטל למעגליות טיעונו. הוא מסתמך על הדרתן הסוציולוגית של נשים – הדרתן ממגוון של פעולות חיים: צבא, סלילת כבישים, פינוי אשפה וכדומה -- הדרה המתבססת על סוג הטיעונים שלו עצמו – וזאת כבסיס לתוספת הדרה: הפעם מתפקיד של מנהיגות.

עיוורון מופיע גם במאמר בהארץ, שם מדבר הרב הלברטל על פגיעה ברגשות החרדים מבלי להזכיר ולו במילה את הפגיעה ברגשות הנשים ואת הפגיעה ברגשותיהם של גברים רבים לנוכח הדרת הנשים, בשל מינן ומשום שהן עלולות לעורר מחשבות זימה בלב אחרים.
יתר על כן, מחשבות זימה עלולות להתעורר בלבו של גבר כאשר הוא רואה אישה ברחוב או במקום העבודה או בכיתת הלימוד, מדוע לפיכך לא לסלקן כליל מהמרחב הציבורי? או במקרה הטוב.. להחביאן בתוך שק אטום עם חרך לעיניים?
לשון אחרת, הלברטל אינו מכיר, או לפחות לא עוסק, בהבחנה בין טענת אדם ביחס לעצמו/לעצמה לבין טענת אדם ביחס לזולתו/זולתה. מושג הזכות של אדם על גופו, לבושו, פעולותיו וכדומה – זכותי, להבדיל מרגשותיו של זולתי כלפי הפעלת זכותי – אינה מופיעה כלל בדיונו.

אסיים בהערה נוספת על דיני הצניעות. שאלה פרובוקטיבית לי: עד כמה הם שונים מעמדה גזענית? יאמרו לי: מה הקשר? תשובתי: הקשר הוא עמוק למדי. גם אם הקפדה על צניעות לא מניחה כשלעצמה עליונות פטריארכלית, הרי שאופן הפתרון הנכפה על ידי דיני הצניעות מבטא בחדות את הפטריארכליות העמוקה שביסודם. הם מטילים על הנשים את נטל ההתמודדות עם בעייתם של גברים שמרנים/חרדים. האישה היא זו שצריכה להסתיר את גופה, את שערה, את עצמה, צריכה לשבת מאחור באוטובוס, זאת במקום שהגבר החרד יטרח להסיט את מבטו, או טוב יותר, יתגבר על יצרו.

אם יש תוצר לוואי טוב אחד לכתיבתו הנוכחית של הרב, הריהו האור הפחות אידילי שבו כתיבתו מאירה את החיים בעולם חרדי, וההתראה שהיא מספקת מפני עולם הנשלט על ידי הלך-מחשבה פטריארכלי.


יום שלישי, יולי 19

במבי שוב הביתה: על ספורט ודיני חוזים

האם נמכרה הפועל תל אביב בזול ולאדם הלא-נכון בשל אסטרטגיה משפטית מוטעית? אולי, ואולי לא.


לא בכל יום קוראים על סוגיות חוזיות דווקא במדורי הספורט שבעיתונים (אף כי הספורט המאורגן המודרני נתון למשפטיזציה אינטנסיבית, וכמעט בכל בי"ס למשפטים שמכבד את עצמו בארה"ב הקורס "Sports Law" הוא חלק סטנדרטי של תכנית הלימודים. קיימים אפילו כמה כתבי עת מכובדים ליחסים שבין משפט וספורט, ובלוג אקדמי פופולרי.)


השבוע התבשרנו שאופרת הסבון החוזית של ספורט הישראלי -- יחסי השליטה והבעלות הסהרוריים בקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב -- באה אל קיצה בפסיקה של בית המשפט (להזכירכם שני אנשים שונים טענו לבעלות על המועדון והתסבוכת המשפטית חגגה לא פחות מהתסבוכת האישית-רכילותית). רציתי להתייחס לאספקט החוזי של סיום הסכסוך, שבעתונות הישראלית כונה "במבי" (BMBY, Buy Me Buy You) והוא ידוע בעיקר מתחום פירוק השותפויות או בעלות תאגידית משותפת בכינוי Deadlock option (בעגה המשפטית הוא מכונה לעיתים Shotgun Clause). למנגנון הזה יש כמה וריאציות ונדמה לי כי זו שהופעלה בפרשת הפועל תל אביב אינה הוריאציה האופטימלית. אפרט בהמשך, לאחר תיאור קצר של המנגנון עצמו.


בעולם התאגידי, ה"במבי" (אני נכנע כאן לעגה התקשורתית) הנו מנגנון מקובל יחסית במסגרתו שותפים עסקיים, או בעלי מניות שמכירים באפשרות שיסתכסכו בעתיד, מכינים מראש מנגנון יציאה מבלי שידוע מראש מי מהם יצא (ימכור את חלקו) ומי יוותר (לדוגמא חשוב במיוחד להכניס סעיף כזה, או דומה לו, להסכמים של סטארט-אפים במסגרתם התכליות האסטרטגיות של השותפים יכולות להיות שונות מאוד). היות שבשלב בו כבר קיים סכסוך בין הצדדים קשה (וארוך) לנהל מו"מ, נקבעים מראש כללי משחק ההופכים את ההחלטה הסופית על הפירוק להחלטה חד צדדית של אחד הצדדים, לא לעניין של הסכם משותף. מה שאמור לאזן את החדצדדיות של ההחלטה אם לפרק או לא (Deadlock option notice, ה-shot של ה-shotgun) היא חדצדדיות הפוכה: מחיר היציאה (לדוגמא המחיר למניה שהצד הנשאר ישלם לצד היוצא) נקבע חדצדדית על ידי הצד שאינו הצד המחליט מי יצא ומי יוותר.


זה נשמע אולי מבלבל, אך למעשה פשוט מאוד: נניח שאחד הצדדים מגיע למסקנה שיש לפרק את השותפות. הוא אינו יכול לכפות יציאה על הצד שני, אך הוא יכול לפנות אליו בהצעה לרכוש את מניותיו במחיר מסויים למניה. במסגרת מנגנון במבי אשר נקבע ex ante, ההצעה הופכת אוטומאטית להצעה כפולה, רכש/מכר: לרכוש את מניות הניצע או למכור לניצע את מניות המציע. הניצע מקבל אופציה, או כח קיבול ביחס לשתי הצעות מקבילות שכל אחת מהן מוציאה את השניה: להענות להצעה למכור את מניותיו במחיר שנקבע, או להענות להצעה לקנות מן המציע את מניותיו במחיר בו ביקש המציע לרכוש בעצמו את המניות. אחד הצדדים – הניצע – שולט בבהחלטה איזה חוזה לבצע, רכישה או מכירה, והצד השני – המציע – שולט במחיר. ההצעה הכפולה הנה, כמובן, הצעה בלתי חוזרת ובדרך כלל נמסרת לזמן שאינו רק קצוב אלא גם יחסית קצר. בנוסף, על המנגנון לקבוע את התוצאה האופרטיבית של אי תגובת הניצע להצעה, היות שתכלית המנגנון הנה לכפות תוצאה אופרטיבית כלשהי (קנייה ע"י צד א' או מכירה על ידו) באופן שהניצע לא יוכל לסכלה על ידי אי-תגובה. יש כאן איפה חריגה מסוימת מן הכלל החוזי הידוע הקובע ששתיקה או אי-תגובה אינן, בדרך כלל, כשירות להיחשב כקיבול אופרטיבי של הצעה חוזית (היות שחריגה זו מוסכמת מראש על ידי שני הצדדים אין כאן הפרה של כלל דוגמת סעיף 6(ב) לחוק החוזים חלק כללי).


עד כאן הניתוח הטכני, ומכאן לביקורת קונסטרוקטיבית ואבחנה בין וריאציות שונות של המנגנון.

לכאורה, הליך הבמבי הנו הליך מצויין היות שהוא: 1. נוטה לקבוע למניה מחיר ריאלי והוגן, היות שכשהמציע פונה לניצע הוא אינו יודע אם המחיר למניה שהוא קובע יהיה מבחינתו מחיר קניה או מחיר מכירה; 2. מאפשר לפרק שותפות לא-פונקציונאלית במהירות וביעילות ללא מו"מ מתמשך; 3. נוטה להשאיר בעסק את הצד שראוי שיישאר בו, היינו את מי שיכול להביא לעסק ערך שולי רב יותר בהמשך, היות שהמניה שווה לו יותר מאשר לצד השני ("ולואציה" גבוהה יותר).


אז למה "לכאורה"? כי הבמבי חשוף לניצול לרעה ולעיוותי וולואציה. ראשית, בעיקר בשל הלו"ז הקצר והקושי לסגור מימון בלו"ז קצר, יש במסגרת הבמבי עדיפות מבנית לצד המבוסס יותר. זו תקלה, כי הבמבי אמור להשאיר בעסק את הצד שהולואציה שלו גבוהה יותר, לא את מי שמסוגל לממן עסקת רכש במהירות ובזול יותר, היינו מי שיש לו יתרון מקרי במונחי נזילות. שנית, הבמבי נתון להפרות של חובת ת"ל בתזמון שלו: אחד הצדדים, המעוניין להיפטר מן הצד שני, "אורב" לו, ממתין למועד בו ברור לו שהצד השני נמצא בקשיי נזילות יחסיים (בשל התחייבויות אחרות או טעמים אחרים שאינם קשורים ליחסים בין הצדדים), פותח בהליך במבי קוניונקטורלי. יתר על כן, צדדים החוששים מהתנהגות טקטית כזאת של הצד השני יאלצו במהלך כל חיי החוזה להגן על עצמם מפני "במבי קוניונקטוראלי", ולכך יש עלויות משמעותיות ופגיעה ביחסי האמון בין הצדדים.


לחלק מן העניינים הללו יש פתרונות. למשל, קביעת "זמן צינון" במסגרתו הצד הפותח בהליך מחוייב להודיע לכך לצד השני זמן מסויים מראש, או קביעת תנאים מה יחשב להנהלה תקועה או לא אפקטיבית עקב הסכסוך (Management Deadlock) שיצדיקו פתיחה בהליך פירוק שותפות כזה (אולי על ידי החלטה של גורם מקצועי בלתי תלוי, מעין בורר לשאלה זו בלבד). עם זאת, זכרו שעצמתו של הבמבי הנה לא רק בולואציה שהוא יוצר אלא בחדצדדיות והמיידיות שלו, כך שככל שהחוזה יכלול חיובים קואופרטיביים או נוספים, יפגעו תכונות אלה.


הביקורת המרכזית על המנגנון הנה כי עיוותי ולואציה חלים גם בשל העדר אינפורמציה. בשונה מהליך של מכירה פומבית או התמחרות המנוהלת על ידי צד שלישי, בו שני הצדדים מחליפים (בעצם נקיבת מחיר) אינפורמציה ביחס לולואציה שלהם, בהליך במבי הצד הנוקב במחיר עושה זאת בדרך כלל על בסיס מידע חלקי יותר. בפרשת הפועל תל אביב ניתן היה להתרשם שהמציע, מוני הראל, קבע מחיר נמוך יחסית, של ששה מיליון ₪, שאינו בהכרח משקף את הולואציה שלו, תוך ציפייה ששותפו-יריבו אלי טביב יחליט למכור במחיר זה, מתוך הערכת-חסר של הולואציה של טביב, בין השאר בשל דיסאינפורמציה שטביב עצמו פיזר ביחס לרצונו לצאת מן המיזם. העתונות דווחה על "תדהמה" בקרב מקורבי הראל על כך שטביב החליט לקנות ולא למכור במחיר זה; בראייה לאחור, נראה שהראל קבע מחיר בחסר לא בשל הולואציה שלו אלא בשל הנחה (שגויה) שהוא יהא הרוכש בהליך, לא המוכר, וכמו כל רוכש הוא מעדיף לקנות בזול. צד שמניח שסביר יותר שהוא יהיה, בסוף היום, הרוכש, יטה לקבוע מחיר נמוך מהולואציה האמיתית שלו, ונהפוך הוא בצד המניח שבסופו של יום הוא יהיה המוכר, אשר נטייתו תהיה לקבוע ולואציה גבוהה מהערכתו האמיתית. קביעת המחיר באופן שהנו רגיש להנחות כאלה יכולה לגרום לכך שהניצע יקנה או ימכור בשל ההטייה האמורה, לא בשל הבדלי ולואציות אמיתיים. לפיכך עשוי להיווצר מצב בו הצד "הלא נכון" יוצא מהמיזם.


פיתרון לבעיה זו, שהתגלתה כאן בעצמתה, הנו וריאציה על מנגנון הבמבי הקלאסי. במסגרת וריאציה זו, "במבי דו-שלבי", הצדדים מנהלים מו"מ תחרותי (במבנה של מכירה פומבית) על הזכות לא לנקוב במחיר (פוזיציה שטביב זכה בה בפרשת הפועל תל אביב ללא כל העברת אינפורמציה או תשלום אחר). שלב מקדמי זה מסרבל את התהליך ודורש מידה של שיתוף פעולה בין הצדדים, אך הוא מבטיח ברמה גבוהה יותר של וודאות שהצד בעל הולואציה הגבוהה יותר יהיה הצד הרוכש.


השלב המקדמי מנוהל כתחרות או כמכירה פרטית (private auction) רציפה, תחומה בזמן, במסגרתה כל צד רשאי להציע סכום גבוה יותר (bid) עבור הזכות להיות הניצע. הצד שמפסיק להציע ופורש מהתחרות יהיה הצד המציע, היינו הצד שאינו מחליט אם, מבחינתו, יהיה זה חוזה רכש או חוזה מכר. בשלב זה המתמודדים אינם יודעים מי מהם יהיה הרוכש ומי המוכר – הדבר יקבע רק בשלב הבא, הסופי.
ההליך גורם לכל צד להעביר אינפורמציה על הולואציה שלו לצד השני. שימו לב להבדל שבין הליך הבמבי הדו-שלבי ומכירה פומבית רגילה: במכירה פומבית רגילה, הצדדים מתחרים על פוזיציה ידועה מראש (נניח, רכש). במנגנון במבי דו-שלבי הצדדים מתחרים על פוזיציה של החלטה. לו היו טביב והראל מבצעים במבי דו-שלבי, סביר להניח כי הראל היה מגלה כי הולואציה של טביב גבוהה משהניח; אך לא זו הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית הנה כי יתכן שהולואציה של הראל למעשה גבוהה עוד יותר: הבמבי הדו-שלבי לא איפשר לברר זאת. הבמבי הדו-שלבי היה מברר טוב יותר את יחסי הולואציה ההדדיים בין הצדדים ומבטיח, כי הצד המחליט אם להישאר או לצאת הנו אכן הצד בעל הולואציה הגבוהה יותר (אם הולואציות זהות אין חשיבות להכרעה).


הבמבי הדו-שלבי מנסה לשלב בין במבי קלאסי למכירה פומבית. הוא משמר את האבחנה בין קובע המחיר וקובע העסקה כי הצד שקובע את המחיר הנו הצד הפורש מן התחרות בשלב המכין, כך שלא הצד הקובע את העסקה קובע את המחיר, כבמכירה פומבית רגילה. והוא משלב בו שלב מכין האמור להבטיח כי אכן הצד בעל הולואציה הגבוהה יותר יהיה זה שיחליט – במחיר שקבע הצד השני – אם לצאת מן השותפות או להישאר.


מסקנתי ביחס להליך מכירת הבעלות בהפועל תל אביב הנה, איפה, לא כי ההליך הצליח או לא מבחינת התוצאה הסופית – אין לי מושג אם הראל או טביב היו מסיימים בפנים או בחוץ אם היו מפעילים "במבי דו-שלבי" – אבל אינדיקציות של "תדהמה" בהליכים כאלה מורות בדרך כלל כי הוא לא תוכנן ולא בוצע כהלכה. גם ל"במבי דו-שלבי", כמו לכל מנגנון, יש חסרונות, בין השאר סירבול מסויים שהבמבי ה"קלאסי" פטור ממנו. קיימים ניואנסים ווריאציות רבים נוספים למנגנוני פירוק כאלה (בין השאר הפירוק יכול להיות חלקי, היינו על גרעין שליטה שיותיר את הצד ה"יוצא" כבעל מניות מיעוט), וחשוב להביא בחשבון נתונים נוספים העוסקים ביחסים בין הצדדים, נתחי הבעלות שלהם וכד'; מובן כי "תחרות" כזו יש לתכנן באופן שונה לגמרי כאשר מעורבים יותר משני שותפים.


* * *

ולנקודה אחרת לחלוטין, העוסקת בפסק הדין של השופטת רות רונן מביהמ"ש המחוזי בתל אביב שדן בהליך הבמבי בין הראל לטביב. השופטת נתנה פסק דין סופי בו-ביום בו נשמעו ההוכחות. אינני יודע אם זהו שיא ארצי (זה איננו שיא עולמי, היות שפסקי דין מיידיים בסוגיות עסקיות ניתנים במספר בתי משפט, בעיקר ב- Chancery court של מדינת דלוור בארה"ב) אך הוא ודאי משובח על פני גרירת סוגיות ללא צורך וללא נשוא משך חודשים ואף שנים, המאפיינת את המערכת שלנו שמתנגדת בכל כוחה למעבר לליטיגציה במבנה של התדיינות רציפה מיום ליום, או מבנים הדוקים יחסית לקיים, ואשר הטולרנטיות שלה לשטויות, תכסיסנות פרוצדוראלית והעדר שיתוף פעולה בין הצדדים (למה נכחד, במחוזות מסויימים יותר מאשר אחרים) היא לשנינה בפי כל מלבד השחקנים הישירים המרוויחים מכך. לשופטת רונן, כה לחי.

יום רביעי, דצמבר 1

הצעת החוק העוסקת בגיורים במסגרת צה"ל אמורה לחייב רב ראשי (כיום, נניח, שלמה עמאר) להכיר גם בגיורים הנעשים בניגוד לעמדתו הדתית. זוהי התערבות בלתי נסבלת בחופש הדת. כל עוד אין בפרקטיקות דתיות פגיעה בחוק או בערכי יסוד (למשל, אפליה) אין לחוק שום עניין להכתיב לאנשי דת כיצד לקיים, לפרש ולהחיל את הלכות דתם כפי שהם מבינים אותן. הדת, כמו המדע, האומנות, הספרות, צריכה להיות משוחררת מכבלי התערבות המדינה.

מדינת ישראל אינה צריכה לעסוק בגיורים כלל ולא צריך להיות לה שום דבר לומר עליהם. גיור – חמור, קל, בלתי אפשרי, whatever – הוא עניינו של העם היהודי לגווניו ושל הדת היהודית לכל גווניה ומרכיביה -- ולא של מדינת ישראל. מלכתחילה, פלישת המדינה לתחום הפרקטיקה הדתית הנה עוות היסטורי שחומרתו מתבררת כל פעם מחדש.

שלפיכך אני קורא להגן על העם היהודי ועל היהדות מפני מדינת ישראל וחוקיה. המדינה היחידה המחזיקה מירשם של יהודים הנה מדינת ישראל. יהודים לא היו סובלים זאת מטעמה של אף מדינה אחרת, ובצדק. כחבר בעם היהודי אני אומר למדינת אזרחותי: הרף ממני! תני להיות יהודי ללא התערבותך!

על המדינה בתורה להצטנע, לוותר על מעמדה התיאולוגי (האנטי-יהודי), להסתפק בהסדרה אזרחית טהורה של הסטטוס והמעמד האזרחי של כל הבאים בשעריה: לצרכי אזרחות (למשל: כל מי ששירת בצבא ולא היה אזרח עובר לכך), נישואין, וכל עניין אחר. אם יש לקהילות דתיות מה לומר בענייני נישואין או עניינים אחרים, יאמרו זאת כשלעצמן, ללא עול של גושפנקא פקידותית או ממלכתית. די להשתלטות המדינה על הדת!

כותבים קונסרבטיבים ורפורמים קראו באחרונה להכרה בכך שהרבנות הראשית "סיימה את תפקידה ההסטורי."

זה נכון, אבל לא בגלל שהרבנות הנה סוכן דתי בגוף האזרחי, אלא בגלל שהיא סוכן אזרחי בגוף הדתי.

תנו לדת להתנהל כפי שדת צריכה (או מבקשת, או שואפת) להתנהל. תנו לה לחיות. (במילים אחרות: הפריטו אותה.) דתות משגשגות כאשר הן אוטונומיות ביחס למדינה, לא כאשר הן מזווגות לה בצליעה שמקלקלת את שתיהן.

צודק הרב עמאר. הוא צריך להיות חפשי לנהוג כרב, כמיטב הבנתו התורנית. ומן התואר המעיק, המקלקל, "ראשי", שהעם היהודי לא ידעהו במשך הדורות המכריעים של עיצובו והתפתחותו, יש לשחררו לצמיתות. לא יהא זאת אלא שהדת היהודית בישראל תצא מעבדות לחירות.

יום שלישי, יוני 29

ספרא וסייפא: צה"ל (מיל') ועמנואל נ' שלטון החוק


סייפא, ספרא וכפירה בעיקר

מהו הקו המחבר בין ראש אכ"א לשעבר, האלוף במילואים אלעזר שטרן, ללא ספק מגיבורי ישראל (לעת הזו נדמה שאסור להזכיר לוחם, פעיל או בדימוס, בשמו או לא, מבלי להוסיף לו את התואר הזה, קצת כמו "הרב הגאון" שמוסיפים כמעט אוטומטית לכל מי שקיבל הסמכה לרבנות), אחד הדוברים הבולטים ביותר של ערכי צה"ל בשנים האחרונות (כוונתי לערכים שצה"ל מפגין בפועל, לאו דווקא אלו שהוא מצהיר עליהם)—ובין האדמו"ר מסלונים, חסידיו וחלק ממנהיגי ש"ס שתורתם אמונתם וגם מלאכתם ופרנסתם?
לכאורה, אין קצוות רחוקים יותר בציבוריות הזהות הישראלית.
למעשה, במישור אחד, והוא הטלטלה הפנימית המרכזית האוחזת בנו בימים אלו, הם שווים. שניהם מייצגים אידיאולוגיות, מוסדות, ועמדות כוח שמעולם לא הפנימו את הנורמטיביות האזרחית של מדינת ישראל, המתגלמת בשלטון החוק.
על פרשת ההפרדה הגזענית בעמנואל לא ארחיב—מלאו בה עיתוננו. את האלוף במיל' שטרן שמעתי היום ברדיו, מגן בשם ערכים צבאיים על החלטת צה"ל שלא לאפשר קבורה צבאית לחייל שנעדר מן השירות, ומכנה בשצף קצף צדקני את קביעתו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, כי חלה על צה"ל חובה משפטית לקברו כחייל (בניגוד לעמדת הצבא), "פופוליסטית". עוד קבע שטרן כי ההתחשבות ברגשות משפחת המנוח מהווה פגיעה ברגשות משפחות חללים אחרים, היות שהעריק—אם הוא אכן עריק, הדבר טרם הוברר לאשורו—יקבר בסמיכות ליקיריהם שנפלו במהלך שירות נורמטיבי (כזה שעשה האלוף שטרן, ובהבדלים ניכרים גם אני, אלא שיצאנו ממנו ועורנו עדיין על גופנו, גם אם לא לחלוטין שלם). את היועמ"ש האשים—כך לפי דווח ב"הארץ"—ב"הזנייה".
שטרן מתעסק הרבה בקבורת חיילים. למיטב זכרוני הגיש, כקצין חינוך ראשי, נייר עמדה המבקש לבצע הפרדה בקבורה (יתכן שגם בהיבטים אחרים, אינני זוכר) בין חללים שנהרגו בקרב או באימונים, לאחרים. זו עמדה שניתן לדון בה ברצינות. להתווכח עליה. יש אתיקה צבאית שמדגישה את סטטוס הלוחם, אולי אף הופכת את תפקיד הלחימה לסוג של פטיש. יתכן שזה טוב לצבא.
אבל יש גם חוק, מטעמה של יישות שצה"ל בחילו לעיתים שוכח, הנקראת מדינת ישראל. החוק עומד מעל לצבא ולאתוס הצבאי, המיומר או זה שבפועל. אלוף (מיל') שטרן ואחרים (הכתב ציין מקורות אנונימיים בתוך הצבא שטענו טענות זהות) לא הפנימו את העובדה שעל שאלות נורמטיביות הנמצאות בליבה של ראיית העולם הצבאית והאתוס שלה חלים דיני מדינת ישראל, ולא רק החלטות—גחמתיות או שיטתיות—של קצינים צבאיים.
כששטרן תוקף את החלטת היועמ"ש, הסמכות המשפטית המחייבת מבחינת הממשלה, שהיא המופקדת והמפקדת על הצבא, הוא כופר בסמכות הדין ובסמכות המדינה. זו פעולה אקוויוולנטית לכפירה בשלשלת הפיקוד. אם צה"ל חייב לבצע דברים מסוימים, או שאסור לו לעשות דברים אחרים, השאלה מהי דעת קצינים בעניין מפסיקה להיות רלוונטית. קצין גבוה בדימוס התוקף חזיתית את שלטון החוק, המגולם בהחלטות היועמ"ש החלות על הצבא, משתף פעולה עם הממסד הדתי הכופר בסמכות הדין על המערכת החינוך ומבזה (באופן קיצוני בהרבה) את בג"צ.
ניתן כמובן להתווכח, לנסות להשפיע, להביע עמדה. אך תקיפת היועמ"ש אינה אף אחד מאלה. האלוף במיל' שטרן שכח את הכפיפות המוחלטת, בכל דבר ועניין, של צה"ל למדינת ישראל, קרי למשפטה. את הכפיפות המוחלטת של הדרג הצבאי לדרג האזרחי.
הוא ועמיתיו שצוטטו בעילום שם שכחו פעולה צבאית אלמנטרית בהרבה, אותה תבע שטרן לא אחת מפיקודיו: לקפוץ שפתיים, ולהצדיע.

תוויות:

יום שני, פברואר 15

Murderous anti gay law in Uganda

Sorry for the Anglit - working from a goy computer.

This abomination says so much about law in general. we usually think about law as being in some way inherently different from other forms of control, due to its deliberative nature more resistant to biases although certainly not immune to them.
It would be a mistake to see this simply as a legal codification of traditional prejudice. this is new, since not individuals or organizations nor civil society but the state constitutes itself as discriminatory. this is ho-hum to anarcho-libertarians (as well as some Hobbesians) who see the state as a necessary evil, but always shocking to Rouseauists and Hegelians (or Habermasians) who regard the state as an opportunity to do things better, to be better, on an ethical scale, than persons. who see in collective organization not just a restraint on how bad humans can be, but a technology of allowing them to explore how good they can become (in this sense law is always measured against some imagined Utopian project).

In fact, legal criminalization of a category of human existence (being gay, or woman, or Jew) is something utterly new in relation to social prejudice and constraints, arguably re-invented by modernity since we no longer identify law simply with the biases of the sovereign. Uganda is not playing the traditional fundamentalist game but is doing something thoroughly modern, since it is modernity for which law as technology and form has become the normal language of relations. [As an aside, an association i claimed elsewhere: generated by state law, the Shoa was not a massive pogrom inter alia for this reason, and rests apart from other forms of genocide, even annihilatory genocide, b/c of it]. That's one reason why we (OK, some of us) considered Bowers v. Hardwick such an abomination. Expressively (possibly also practically) this is not simply denying equal protection. The state itself becomes an enemy of a class of its citizens, and a class of humanity.