תג

יום רביעי, דצמבר 26

ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני

במחקר שערכתי יחד עם ד"ר רענן סוליציאנו-קינן מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית ועם שני סטודנטים מהפקולטה שלנו, גל עינב ועטאללה שובאש, הראינו את הקשר בין זהותו האתנית של חשוד המובא להארכת מעצר ושופט הדן בעניינו לבין ההחלטה. המחקר הראה כי הסיכוי ששופט ישחרר חשוד יהודי שהמשטרה ביקשה לעצרו גדול יותר כאשר השופט הוא יהודי. מנגד, לחשוד ערבי עדיף כנראה שעניינו ידון בפני שופט ערבי (שאז סיכויי שחרור הם ככל הנראה גבוהים יותר). (הספק לגבי חשוד ערבי נובע מרמת מובהקות גבולית של הממצא). המחקר המלא דן בשאלה האם ניתן להסביר את התוצאות בהבדלים בעברם הפלילי של החשודים, במאפייני העבירות שלהם או במאפיינים אחרים, ושלל את האפשרות שמאפיינים אלו מסבירים את הפער בין השופטים.
אשמח לשמוע תגובות של מי שיעיין במחקר המלא.
אורן גזל-אייל, רענן סוליציאנו-קינן, גל עינב ועטאללה שובאש "ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני", עתיד להתפרסם במשפטים לח(3).

347 תגובות:

Anonymous אנונימי כתב/ה:

ועל זה סבתא שלי הייתה אומרת "המחייה", אחרי 5 שבועות שלמים אנו מקבלים אותות חיים ראשונים...


מבטיח לקרוא ולהגיב בהמשך

26/12/07 23:39  
Blogger Unknown כתב/ה:

שווה להציץ בזה:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=913021

27/12/07 14:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

או שעורכי המחקר גזענים או שהשופטים שלנו גזענים. אני לא יודע מה יותר גרוע ...

28/12/07 08:54  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ד"ר גזל:

"סיכוייו של חשוד ערבי לשחרור אינם נמוכים באופן מובהק מחשוד יהודי שבעניינו הוגשה בקשה דומה אולם הסיבה לכך היא שהמדגם שלנו כלל ייצוג גדול מהרגיל של שופטים ערבים. כאמור, במדגם שלנו 13 מתוך 65 שופטים היו ערבים בעוד שמחוץ למחוזות חיפה והצפון רק שניים מתוך 213 שופטים הם ערבים"

הטענה שלי אינה נתמכת ביסודות אמפיריים כלשהם (כל עוד אין ציונים על כתיבה בבלוג יש גבול למשאבים שאני יכול להקצות), אבל נראה לי, לפחות אינטואיטיבית, שבמידה מסוימת פני השופטים כפני הארץ, קרי, מירב האוכלוסייה הערבית מרוכזת במחוזות חיפה והגליל ועל כן גם מירב השופטים הערבים יושבים במחוזות אלו, רוצה לומר, הטענה מעט בעייתית היות ורוב הסיכויים שאותו חשוד ערבי יובא בפני בית משפט בחיפה או בנצרת ועל כן בסופו של יום טענת הקיפוח מתקהה במידת מה... האם הנושא הזה נבחן מדעית?

לתוהה: גם מחברי המחקר גזענים(כולל שובאש) וגם השופטים גזעניים... לטעמי גם אתה גזעני כאשר איני מכחיש את היותי גזעני בעצמי.

כשייעלם התכשיט היקר באולם הנשפים כולם יסתכלו מיידית על המנקה הצוענייה, ככה זה, וכשיתקרב אלייך כושי ענק (כושי היא מילה תנ"כית, אין צורך להגיד אפרו אמריקאי בעברית) בתחתית בניו יורק, גם אתה תוודא טוב טוב שהארנק במקומו ושיש עוד אנשים בסביבה, להסתכל על סטטיסטיקות ולהאשים בגזענות (מה גם שמרבית התוצאות כלל אינן מובהקות) לא פוטר אף אחד מאשמה טבעית זו...

ובהזדמנות זו ממליץ לך לחפש ביוטיוב את הסרטון הגאוני:

"Everyone's a little bit racist"

של Avenue Q

אפילו טרחתי למצוא אותו בשבילך:

http://www.youtube.com/watch?v=x9CSnlb-ymA

שבת שלום

28/12/07 17:09  
Blogger Oren Gazal-Ayal כתב/ה:

לתוהה. אני חושב שלא אנחנו (רענן,גל עטאללה ואני) גזענים וגם לא השופטים. הטיה פנים קבוצתית, כפי שמתוארת במחקר, היא הטיה שבמידה רבה אינה נשלטת, ובוודאי שאינה מכוונת.
לנועם, תודה על ההפניה. המחקר הזה כמו אלו שנסקרים במחקר שלנו, מראה שניתן למצוא פערים בין שופטים בשאלה אם להטיל עונש מאסר אך לא ניתן לאתרם כשבודקים את משכי המאסר שמוטל. זה משתלב עם הממצא שלנו שלא שמצא פער בין השופטים בהחלטות על מעצר ושחרור אך לא מצא פער כזה כשנבדקה תקופת המעצר של אלו שהוחלט כבר לעוצרם.
למוטי, אני לא משוכנע שרוב הערבים נדונים בתיקים בצפון. ריכוזי אוכלוסיה ערבית מצויים גם במשולש, ביפו, ירושלים, בנגב, ובמקומות רבים נוספים. ואכן, בבתי משפט מחוזיים שיעור השופטים הערבים במחוזות האחרים גדול יותר. משום מה, בבתי משפט השלום, רוב השופטים הערבים מרוכזים בצפון הארץ.

29/12/07 22:06  
Blogger אלון25 כתב/ה:

הדבר הראשון שעלה בדעתי כשסיימתי לקרוא את המחקר היה : אוקיי, נו אז מה?

ואם באמת גילו עורכי המחקר ששופטים יהודים מחמירים עם עצורים ערבים יותר מאשר עם עצורים יהודים או ההיפך אז מה נעשה?

נכסה את פני העצור ונעוות את קולו באמצעים אלקטרוניים בעת שיתייצב לדיון לעניין הארכת המעצר?
נגיש לשופט טפסים חדשים ללא ציון שמו וכתובתו של העצור?

מה החשיבות הפרקטית של המאמר חוץ מלהעלות קולות מעייפים של גזענות בתחום נוסף?

30/12/07 20:40  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

;אלון שלום
לצערי לא היה לי עדיין זמן לקרוא את המחקר האמור.

אולם בהנחה שאכן מתקיימת הטיה לאומית מוכחת, יש לשקול השלכות מעשיות באשר לקביעת הרכבים ופסלות שופטים.

אם קיימת הטיה אתנית בקרב שופטים, ייתכן ולפנינו "חשש ממשי למשוא פנים" שהוא כלל הפסלות במשפטינו. ייתכן וראוי לקבוע שחשוד ערבי למשל יובא להארכת מעצר בפני שופט ערבי (ובהתאמה חשוד יהודי בפני שופט יהודי). וזו גם תשובה למוטי: הטיה אתנית מגדילה את ההסתברות האפסטריורית להחלטה על הארכת מעצר משיקולים זרים. אתה העלת את הסברה שלאור מאפיינים גיאו-דמוגרפיים של פיזור האוכלוסייה הערבית ופיזור אוכלוסיית השופטים הערבים במחוזות השונים, קטנה ההסתברות הא-פריורית של חשוד ערבי להידון בפני שופט יהודי.

השאלה היא, אם קיימת הטיה כאמור מדוע לא לגרום להסתברות הא-פריורית הזו להיות אפס? הרי על הסתברות זו אנו יכולים לשלוט.

אמנם ייתכן שחשוד ערבי המובא בפני שופט ערבי יקבל "הטיה חיובית" אולם במשפט פלילי, עדיף ליטול סיכון של אי-הארכת מעצר מוטעית מאשר סיכון של הארכת מעצר מוטעית לאור הכלל הידוע שעדיפים עבריינים חופשיים מחפים כלואים. (מה עוד שקיימות גם חלופות מעצר, אי-הארכת מעצר אינה בהכרח חופש תנועה מוחלט והיעדר בקרה).

שנית, לשאלתך אלון, מחקר המצביע על הטיות קוגניטיביות של שופטים מקצועיים, מכרסם בהנחת מקצועיות השפיטה. הרי טיעון מרכזי הוא שבשיטתינו לא נוהגת שיטת המושבעים לכן מוצדקים הבדלים נורמטיביים, מהותיים ופרוצדוראליים והבדלי הסתמכויות בין שפיטה באמצעות מושבעים לשפיטה מקצועית. הרי בשיטת המושבעים כל צד רשאי לפסול מספר מסוים של מושבעים בהליכי בחירת המושבעים (נדמה לי שהשיקולים האתניים של היחס בין הזהות האתנית של המושבעים והזהות האתנית של הנאשם משחקים תפקיד), והטיעון הוא שבשפיטה פרופסיונאלית אין הצדקה לשיקולים אלה, וכי שופט פרופסיונאלי מחליט לפי חומר הראיות בלבד הא ותו לו. אבל אם מסתבר מחקרית, שאין ממש אמפירי בהנחות האלה אז ייתכן ועלינו לאמץ הסדרים נורמטיביים הדומים יותר להסדרי המושבעים גם כאשר מדובר בשפיטה מקצועית.

למשל אחד הטיעונים להצדקת החלטה על הרשעה של הרכב של שלושה שופטטים, לפי קריטריון הרוב ולא לפי קריטריון של החלטה פה-אחד (כנהוג בשיטת המושבעים) הוא שהשפיטה בישראל היא מקצועית, ולכן ניתן לסמוך על החלטה לפי רוב דעות. אם המחקר האמפירי מפריך את הנחת מקצועיות השפיטה בהיבט של הימנעות מהטיות קוגניטיביות, ייתכן ועלינו לאמץ את הסדר לפיו כל שופט הסובר שיש לזכות את הנאשם מטיל למעשה וטו על ההרשעה.

31/12/07 14:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

עקב תקלה לא הצלחתי להזדהות. התגובה הקודמת היא שלי.

31/12/07 14:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

איל,

אתה לא צריך לחתום, הקבועים כבר מזהים :-)

לראייתי, אותן היוריסטיקות הן חלק אינהרנטי למערכת המשפט, ולא ניתן לבודד אותן בשום צורה, כי אם ההטיה האתנית תיעלם אזי תצוץ ההטיה המגדרית, ואם גם זו תיעלם תצוץ ההטיה הפוליטית, ההטייה העדתית, הטיית "הבן שלי נהרג בתאונת דרכים אז בוא נזרוק את כל עברייני התנועה לכלא", הטיית "הפרקליט של הנתבע למד במכללת שקר-כלשהו ועל כן אין להתיחס לטיעוניו ברצינות" וכן הלאה... איפה זה ייעצר?

חלק מהקסם של מערכת המשפט מצוי בכך שהשופטים הם בני אדם, ייתכן שמשפטים "כבדים" נערכים בהרכבים מורחבים על מנת לאזן, או לפחות לעמעם את אותן ההטיות...


נקודה נוספת - ייתכן מאוד שאלמנטים אתניים משפיעים גם על דפוסי החשיבה של השופט (אם אני לא טועה רטנר כתב גם מאמר על הטיות של שופטים ערבים לעומת שופטים יהודים), מכאן שכשתשפוט יהודים וערבים בנפרד בעצם תיצור שתי מערכות צדק (או גמול) נפרדות - קצת בעייתי לשיטתי.

מחקרים כאלה, על אף שלא מחדשים הרבה, מוכיחים שוב את היתרונות של מערכת המושבעים - גם שם יש הטיות אבל לפחות לשני הצדדים הזדמנות שווה "להנדס" אותם

לילה טוב וחג שמח!

31/12/07 21:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

לאיל
לדעתי כדאי להיזהר מהסקת מסקנות כוללות על מערכת המשפט ועל מקצועיות שופטיה. המחקר נערך על הליכי מעצר ימים בלבד, הליכים אשר , כפי שמצוין במחקר, ניראותם נמוכה ולכן לא עוברים את המסננים והאיזונים אשר הם חלק אינהרנטי משיטת המשפט שלנו. משום ניראותו הנמוכה, מהווה הליך זה קרקע מצויינת לבדיקה אמפירית, אולם בשל כך גם לא ניתן להסיק ממנו מסקנות על ההליך כולו
.

31/12/07 22:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

לגל

אתה צודק לגבי הזהירות מהכללות. את טענתי זו יש להבין בהקשר לתשובה לאלון, שתהה על המשמעות הפרקטית של מחקר מעין זה. אני השבתי שהחשיבות נעוצה בבדיקה האמפירית של טענת מקצועיות השפיטה. כל מממצא אמפירי מסוג זה מחליש במשהו (ולאו דווקא גורר מסקנה כוללת) את הביטחון בהסתמכות על מקצועיות השפיטה ששופטים מרבים להסתמך עליה כאשר הם מתייחסים להיבטים נורמטיביים של הסדרים שונים, בעיקר הסדרים שנובעת מהם דרישה להסתמכות על שיקול דעתה המקצועית של השופטת. ניתן לומר שיש בכך החלשת סימן הקריאה הבא בסופה של טענת ההסתמכות .

טענת היעדר הנראות של הליכי הארכת מעצר ראשוני דורשת חידוד, שהרי מדובר, כפי שאני מבין, בדיונים פומביים. רוב המשפטים הפליליים אינם מתוקשרים וחלקם אף אינם פומביים.

בנוסף, עד כמה שאני מבין, אם מוגש כתב אישום הרי שקיים מתאם בין היות הנאשם במעצר לבין הגברת סיכויי הרשעתו. הממצא הזה מוסבר בכך שהעצור מוגבל בניהול הגנתו וכן עקב יצירת דימוי שלילי של הנאשם בעיני השופט וחיזוק קוליגיאלי-מקצועי שמקבל השופט עקב הערכת הראיות של הקולגה שלו שהעריך את הראיות לעניין מעצרו. כלומר נאשם שהיה עצור עלול להיחשב כמי שעבר עוד משוכה מקצועית בדרך להרשעתו.

מוטי
אכן בעיית ההטיה הקוגניטיבית בשל יחסי הזהות שופטת/נאשמת עשויה להתברר כקיימת במגוון רחב של זהויות.

השאלה האם עלינו ללכת בדרך של "הכל או לא כלום". כלומר או לפתור את הבעייה לחלוטין או לא לפתור אותה כלל. מדוע לא לפתור אותה היכן שאפשר? מה שמכונה הקטנת הנזק.

כי זאת לזכור, מעצר הוא חוויה טראומטית מאוד עבור עצורים רבים. בייחוד בתנאי המעצר הנוכחיים.

אם יש מניעה אדמינסטרטיבית לשבץ כל חשוד לשופט הפחות מוטה בכל קטגוריה, ניתן לפחות לעשות זאת היכן שנמצאה ההטיה הגדולה ביותר למשל. ניתן לשקול עד כמה הנתון יוצר ההטיה הוא נפוץ בקרב חשודים כך שיהיה קושי מבחינת היצע השופטים, לשבץ שופט שהוא חסר את הנתון המטה.

מעבר לכך ניתן לקבוע סדר עדיפויות גם מבחינת השאלה עד כמה הקבוצה הסובלת מהטיה, סובלת ממנה גם בתחומים אחרים? בעניין זה ההעדפה למניעת הטיה מקבלת סדר קדימות גבוה ביחס לערביי ישראל.

לגבי שתי מערכות של צדק: לדעתי באשר להארכת מעצר ימים, אנחנו כבר שם. אם חשוד ערבי צפוי לקבל הארכת מעצר יותר מאשר חשוד יהודי באותם תנאים, הרי שחשוד ערבי מקבל צדק שונה מבלי שיתקיימו נסיבות רלבנטיות שונות. התיקון המוצע אינו יוצר שתי מערכות צדק, אלא מקטין את הנזק שבאי-צדק שמתקיים כבר עתה. בנוסף, אין הכרח לעשות זאת באמצעות שיבוץ דן-יחיד בעל זהות מסוימת.אפשר שיהיה הרכב הכולל גם את השופט המוטה-אתנית אבל ההחלטה תתקבל פה אחד. אולם לשיטה זו מחיר כלכלי.

אני לא בטוח ששיקולי זהות מגדרית, למשל, לא נשקלים לפחות במשפטים מתוקשרים שהמגדר רלבנטי בעניינם. האם במקרה ההרכב שישב במשפטו של חיים רמון כלל שתי שופטות ושופט אחד?

31/12/07 23:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

הבהרה לגבי מקצועיות השופטים

כאשר אני מתייחס למקצועיות השפיטה, כוונתי ליתרון שיש לשופטים מקצועיים על פני הדיוטות ביכולת לנטרל הטיות קוגניטיביות. הא ותו לו. אין טענה, חלילה, באשר לאי-מקצועיות מבחינת הידע המשפטי.

1/1/08 01:25  
Blogger אלון25 כתב/ה:

אייל,

הטיעונים שלך מזכירים לי בדיוק את הדיון סביב ההעדפה המתקנת.

מחר נגלה ששופטות מחמירות עם נשים אז נשלח אשה להישפט אצל גבר בלבד אבל רגע הגבר הוא יהודי והאשה ערביה אז נשלח אותה להישפט אצל גבר ערבי אבל שופטים ערביים יש הרי רק בשלושה או ארבעה בתי משפט בישראל...

בעיתון סופשבוע פורסמה כתבה על הטיה של שופטים אשכנזים כנגד נאשמים ממוצא מזרחי

ובוא לא נשכח את האתיופים, החרדים, הצ'רקסים, יוצאי ברית המועצות, עובדים זרים, בדואים, דרוזים

בוא נייצר מחקר לכל אחד וניתן למייקרוסופט לייצר מחשב על שמסוגל לשלוט ולשכלל את כלל המשתנים לכדי שופט אידיאלי לכל עצור.

ואם אין שופט? נשחררו לחופשי?
כמה שופטים ערבים יש בבית משפט השלום באילת? בתל אביב?
נעביר את הדיון לנצרת?

אני מזמן טענתי בפוסטים כאן ש"מקצועיות" היא מיתוס בלבד. מדובר בבני אדם בדיוק כמוני וכמוך.
הניסיון (כנראה של השופטים) למקם עצמם מעל האופי האנושי הוא מגלומני ויהיר.
מערכת המשפט אינה שונה משאר מערכות חיינו. נכון שהיינו רוצים שהיא תהיה מבוססת על צדק, שוויון וכיו"ב אבל בפועל, גם שם העני נשאר עני והערבי נשאר ערבי

1/1/08 19:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

אלון שלום

אני מפנה לשאלתי בתגובה קודמת: מדוע עדיף לנקוט בגישת הכל או לא-כלום?

אם קיימת בעייה ארגונית לנטרל את כל ההטיות האם לא עדיף לנטרל היכן שניתן?

כמובן, אם קיים מחסור בשופטים בלתי-מוטים אולי אין מנוס, אבל היכן שניתן באמצעות קביעת שופטת/ת הפחות מחמיר/ה משיקולים זרים, מדוע לא לעשות זאת? רק מפני שלא ניתן לעשות זאת בכל המקרים?

לא מדובר בהמצאת הגלגל. פרוצדורה של קביעת הרכב מושבעים בארה"ב, אם אינני טועה, מנסה לסנן מושבעים בעלי הטיות נגד הנאשם, במסגרת הליכי פסילת מושבעים. אני חושב ששאלת שהמוצא האתני מקבלת משקל בהליכים אלה.

אני חושב שדווקא משום שאתה סקפטי באשר ליכולתם של שופטים לנטרל הטיות, אתה צריך לתמוך בניסיונות להקטנת הנזק. האם רק משום שאיננו מגיעים לפתרון מושלם עדיף להתייאש נוכח הטיות מוכחות? כל זאת נוכח העובדה שטעות במשפט הפלילי היא טעות קפיטאלית.

אגב, אין מדובר בהעדפה מתקנת אלא בשוויון הזדמנויות בגרעין הקשה שלו. העדפה מתקנת אוכפת תוצאה מסוימת. כאן מדובר בשיפור המקצה לשם נקודת זינוק שוויונית יותר. אין שוויון הזדמנויות כאשר חשוד א' מקבל שופט המוטה לרעתו וחשוד ב' מקבל שופט המוטה לטובתו.

1/1/08 23:51  
Blogger אלון25 כתב/ה:

אייל,

אני לא תומך בניסיונת להקטנת הנזק כי אני לא רואה נזק.
מה שאתה מפרש כהטיה מסוכנת אני רואה כטבע אנושי סטנדרטי - קטגוריזציה מייעלת ומקצרת את הליכי עיבוד הנתונים אצל כולנו. זה טבעי שבני אדם שמים תוויות ופועלים בעקבותיהם.
אני לא רואה משהו רע בכך ששופט יהודי שולח עצור ערבי למעצר ומשחרר עצור יהודי כשם שאני לא רואה נזק במקרה הפוך בו שופט ערבי משחרר עצור ערבי.
הנזק היחיד שאהיה מוכן להודות שקיים יהיה אם תהיה פסיקה עד כדי כך שערורייתית שתזעזע את אמות הסיפים כמו למשל החזקתו במעצר ללא שחרור בערבות של עצור ערבי בעבירה פעוטה.
אני מדבר על משהו שהוא מעבר להטיה בין-גזעית, מעבר לויטמין פי הרגיל והמוכר.
אני חושב שדווקא הניסיון להתכחש לכך הוא הרסני כיוון שבסופו של דבר נגיע לאותם תוצאות אך בדרך עקלקלה ורצופת הסברים עמומים שלא ניתן לתקוף כ"סבירות", "מידתיות" וכיו"ב.
אני מעדיף שהקלפים יהיו על השולחן. שהביקורת תהיה גלויה.
ברגע ששופט יהודי יקום ויגיד "כן, שלחתי עצור למעצר כי הוא ערבי" נפקח עליו עיניים שבעתיים בפעם הבאה שיעמוד מולו עצור ערבי.
אני רוצה שעורך דינו יידע מול מי ומול מה הוא עומד.

אתה טוען שטעות במשפט הפלילי היא פטאלית. לפחות כאשר מדובר בהארכת מעצר, אני בכלל לא בטוח שהיא פטאלית יותר מטעויות בתחומי חיים אחרים שנגרמים בעקבות הטיות בין גזעיות או לאומיות אחרות.
אני לא בטוח שטעותו עקב הטיה דומה של פקיד במשרד הפנים לעניין בקשה
לאיחוד משפחות של זוג ערבי היא פחות
פטאלית.
אני לא בטוח שתשומת לב פחותה שמעניק רופא יהודי למטופל ערבי בטיפול קריטי עקב הטיה דומה היא פחות פטאלית.
כמו כן טעות של חייל במחסומים, שוטר תנועה בכבישים, או שופט כדורגל.
לכל בעל תפקיד הכולל בתוכו סמכות מעין שיפוטית כזו או אחרת בתחום מסוים יש אפשרות לטעות עקב הטיות דומות.
זה שאנחנו משפטנים, לפחות אתה, גורם לנו להסתכל לפעמים על החיים בפריזמה צרה ביותר.

2/1/08 21:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

אלון, העובדה שתופעה מסוימת היא טבעית (דעות קדומות) אין משמעותה שהיא אינה גורמת נזק. גם רשלנות רפואית, ניתן לומר שהיא טבעית ( רשלנות רפואית תמיד תתרחש מדי פעם) אבל אין זה אומר, שמשום שהתופעה טבעית בשל חולשת אנוש בסיסית, אין כאן נזק ובוודאי שאין זה אומר שבשל כך עלינו להשלים עם התופעה ולא לנסות לצמצמה.

גם תופעת העבריינות עצמה היא טבעית ואוניברסאלית. אולם המשפט הפלילי, ההליך הפלילי, לרבות הליכי מעצר, נועדו לצמצמה בשל נזקיה.

לכן, לא נראית לי טענתך כי בשל טבעיות ההטיות השיפוטיות, עלינו להשלים עם כך, ובלבד שנפעל ב- "קלפים פתוחים". לאור שיטתך לא ברור מה ההצדקה לנורמת פסלות שופטים, בשל חשש ממשי למשוא פנים. לכאורה, ניתן היה לומר כי אין מניעה ששופט המקורב לבעל דין, ישפוט בענינו, משום שממילא אם הוא לא יהיה מוטה עקב כך הוא יהיה מוטה עקב הטיה אחרת, וממילא כולם מוטים, ולכן אין כאן נזק, וכל ניסיון להקטין את הנזק (ע"י פסלות שופט) יגרור סיבוכים שלא נצא מהם לגבי מכלול ההטיות, ולכן כל עוד אין הטיה גלויה על פני הפסק, אין פסול שופט.

אני לא מתנגד ששופט יהודי יאריך את מעצרו של חשוד ערבי ולהיפך, אם אין הטיה מוכחת. אבל יש קושי ששופט מוטה לרעתו של חשוד יאריך את מעצרו ללא קשר ללאומיותו. הנזק, אלון, הוא בכך שחשוד יושלך לתא המעצר עקב הטיה, כך שאלמלא ההטיה לא היה נשלח למעצר. הסיכון הוא שהחשוד יישלח למעצר ללא צורך, וזהו סיכון לקיומו של הליך הוגן במובנים הבאים:

את הפגיעה בהליך ההוגן ניתן לתפוס בשלושה דרכים: ראשית, הליך הוגן אמור לאפשר לחשוד/נאשם החף לשכנע את בית המשפט בעובדת חפותו. אדם הנתון במעצר מתקשה יותר לנהל קו הגנה איכותי בשל מגבלת חופש התנועה ומצבו הנפשי. הוא גם מנוע מלהתפרנס ולכן אולי לשכור את שירותיו של סניגור איכותי. מעבר לכך קיימת קורלציה בין היות הנאשם עצור לבין היותו מורשע.

שנית, גם במנותק משאלת הקשר בין המעצר לבין היכולת להוכיח חפות, עצם המעצר הבלתי צודק, הוא פגיעה נפשית וכלכלית בחשוד ומשפחתו מבחינת כבוד האדם, חירות וחופש התנועה, חופש העיסוק וניתוק מתמיכה משפחתית. עצורים נמצאים גם בסיכון של פגיעות והתנכלויות מעצורים אחרים.


שלישית, מטרת ההליך הפלילי היא, בין השאר, בירור האמת בשאלת האשמה או החפות, כאשר המטרה היא שאם הוכחה אשמה, על הנאשם להיענש כלומר להפעיל אמצעי-סבל על נאשמים שהורשעו. על נאשמים שזוכו אין להטיל סבל שהרי לא חטאו במאום. ככל שההליך הפלילי מטיל יותר אמצעי-סבל על נאשם שבסופו של יום זוכה, הרי שהתוצאה הפסיכולוגית של סבל הושגה למרות תוצאה משפטית של זיכוי. באופן זה, סוכלה מטרת ההליך הפלילי שלא לגרום סבל לנאשמים שזוכו (או שכלל לא הועמדו לדין) ובמובן זה ההליך לא היה הוגן. הוא השיג את אותה תוצאה של סבל נפשי כמו בענישה, למרות שהתוצאה היא זיכוי.

יש לציין שהמעצר הוא חמור יותר
מכל אמצעי הענישה שאינם מאסר: הוא חמור יותר מעונשים של עבודות שירות ושירות לתועלת הציבור , מאסר על תנאי וניתן לומר שגם מקנס כספי.

אז אם מוארך מעצרו של חשוד בשל הטיה ולא בשל שיקולים לגופו של עניין האם אין לפנינו נזק?

נכון שאין מנוס מטעויות שיפוטיות כל עוד השופטים הם בני-אדם, וזו בעיה אינהרנטית לשפיטה. אבל אם הוכחה הטיה לחומרה לגבי קבוצת שופטים מסוימת (או חשש להטיה לחומרה), האם לא עדיף לקבוע שופט שאינו נמצא בסיכון הטיה דומה? אם יש רופא הנוטה לטעות בסוג מסוים של ניתוחים, אבל לא באחרים, לעומת זאת יש רופא אחר שלא נוטה לטעות, האם אין לצוות את הרופאים בהתאם לממצא זה, רק משום שרופאים כבני-אדם תמיד יטעו מדי פעם באופן כללי?

פעילות ב- "קלפים פתוחים" לא תפתור את בעייתו של חשוד שמעצרו הוארך, חלילה, משיקולים זרים בלתי מודעים, או הנמצאים בפריפריה התודעתית של השופט. ניתן להסתפק בנורמה של גילוי נאות במסגרת פרקטיקות רצוניות (כמו חוזה) ולא בפרקטיקות של כפייה שלטונית כמו משפט פלילי.

אני טענתי שהטעות המשפטית היא פטאלית, אבל לא טענתי שהיא הטעות הפטאלית היחידה בעולם וגם לא הכי פטאלית מכל הטעויות. אבל טיפול בה לא סותר טיפול גם בבעיות האחרות של האנושות. שוב, אתה נוקט בדרך שכל עוד לא פתרנו את מכלול הבעיות הבה לא נפתור בעיה ספציפית. החלטה איזו שופטת תשב על מדין, באשר לאיזה חשוד, היא החלטה שממילא מתקבלת. לכן, הצעתי להוסיף להליכי קבלת ההחלטה גם שיקול של צמצום הטיות שהוכחו מחקרית. אין משמעותו שאני מתנגד לצמצום הטיות בתחום הרפואה או המחסומים. אני מצטער אם נראיתי כמי שרואה את העולם מבעד לזווית הצרה של המשפט, אולם נושא הפוסט הוא הליכי הארכת מאצר ראשוני, ולא הטיות בשיקול רפואי או בתחום אחר. לכן התמקדתי בתגובה על נושא זה.

3/1/08 18:08  
Blogger אלון25 כתב/ה:

ישנם כמה מעגלי הטיות.
הדוגמא שהעלית של שופט מקורב לבעל דין מצויה בתחום הפנימיים יותר של מעגלי ההטיות, זוהי הטיה החורגת מקטגוריזציה כיוון שפועלת לגופו של אדם ולא לגופה של הקבוצה אליה נמנה האדם.


אם אעמוד לדין, אקבל את זה שייתכן וישפוט אותי שופט בעל רקע או השקפת עולם שונה משלי. מצד שני, לא אקבל את זה שישפוט אותי שופט שהוא חבר טוב של בעל הדין שעומד כנגדי.

לעניין הרשלנות הרפואית - הגברת המודעות והתרבות התביעות אולי מטרתן היא לצמצם את קיום הרשלנות
אבל בפועל, לטעמי, התוצאה העיקרית היא העברת הנזק מכתפו של אחד לשני.

גם המשפט הפלילי - נאיבי להאמין שמטרתו ו/או תוצאתו היא צמצום העבריינות.לדעתי התוצאה היא פשוט שהנזק עובר לכתפי הנאשמים. אחת ההוכחות לדעתי היא מספר
הרב העבריינים שחוזרים לפשוע לאחר
הרשעתם הראשונה. המערכת אולי פתרה את בעייתם של הקורבנות (בהכללה, שהרי יש פשעים ללא קורבנות "מוחשיים")
אבל יצרה בעיה חדשה בקרב המורשעים שתביא לידי חזרה לפשיעה ופגיעה באותם קורבנות וחוזר חלילה.

כך גם מערכת המשפט : אם תבצע שינוע של שופטים לא תצמצם את תופעת ההטיות אלא אך תאיר על תופעת הטיות שונות.
צמצום ההטיות לגבי הערבים רק ידגיש את קיום ההטיות לגבי אתיופים למשל שהרי בעניינים לא אך ואין כמעט (או בכלל) שופטים אתיופים הרי גם מרבית השופטים, אם לא כולם, מגיעים מרקע תרבותי וכלכלי שונה לחלוטין מזה של האתיופים.
בכך בעצם, כמו לעניין הרופאים, כמו לעניין הפושעים, הבעיה לא תיפתר אלא הנזק יעבור לכתפו של אחר.

3/1/08 20:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax overnight delivery new xanax 2mg - xanax for anxiety and insomnia

15/11/12 04:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic alprazolam xanax buy online no prescription uk - buy alprazolam 2mg online no prescription

15/11/12 07:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine phentermine no prescription overnight delivery - can i order phentermine from canada

15/11/12 08:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine phentermine by mail order - buy phentermine online free shipping

15/11/12 10:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

zolpidem high ambien generic images - zolpidem side effects tinnitus

15/11/12 12:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

zolpidem ambien zolpidem oxycodone erowid - ambien side effects forum

15/11/12 13:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

what is zolpidem zolpidem tartrate 10 mg high - zolpidem for ambien

15/11/12 15:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol buy tramadol no prescription mastercard - tramadol hcl 37.5

15/11/12 21:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online xanax xr online - xanax dosage 10 mg

15/11/12 22:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol online overnight cod - tramadol

16/11/12 01:09  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine online phentermine for add - phentermine and xenical together

16/11/12 06:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol without prescriptions tramadol dosage use dogs - tramadol hydrochloride dosage

16/11/12 14:09  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap tramadol order tramadol without - tramadol hcl 30 mg

16/11/12 18:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine drug buy phentermine online+uk shipping - cheapest place buy phentermine online

16/11/12 23:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol online - buy tramadol online in europe

17/11/12 11:12  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine phentermine online with prescription - phentermine deaths

17/11/12 14:56  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol tramadol hcl 200 er - what dosage tramadol for dogs

18/11/12 05:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine online phentermine 60 mg day - phentermine 30 mg no prescription

18/11/12 07:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine phentermine and topiramate - buy phentermine online no rx

18/11/12 09:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax Wyoming online xanax no prescription canada - pictures of generic xanax bars

19/11/12 07:55  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online no prescription cod tramadol 50mg caps - tramadol hcl usp

19/11/12 11:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol next day tramadolonlinepharmacy.net - tramadol 50mg what are they for

19/11/12 14:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online price of ambien cr 12.5 mg - ambien generic price walmart

19/11/12 16:11  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax 2mg strong - xanax withdrawal with klonopin

20/11/12 02:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

online ambien purchase generic ambien - a- pink round pill ambien

20/11/12 09:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax online Virginia Beach xanax bars 10 mg - pictures of generic xanax tablets

20/11/12 12:51  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien side effects erowid - brand name ambien no prescription

20/11/12 14:05  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic ambien buy zolpidem tartrate generic ambien cr - ambien sales figures

20/11/12 16:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Oakland xanax side effects from withdrawal - xanax 250 dosage

20/11/12 18:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Arizona buy xanax dogs - signs drug abuse xanax

20/11/12 19:47  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap ambien online generic ambien 54 553 - ambien side effects sleep driving

21/11/12 04:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online Minnesota order xanax online cheap - xanax overdose brain damage

21/11/12 05:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien ambien side effects bruising - is generic ambien the same

21/11/12 09:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

phentermine diet buy phentermine line - buy phentermine 37.5mg online

21/11/12 14:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap phentermine online phentermine online doctor consultation - buy phentermine 15mg no prescription

21/11/12 15:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order ambien online ambien sleep reviews - price ambien cr walgreens

21/11/12 21:26  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap phentermine free shipping buy phentermine from uk - buy phentermine sandoz

22/11/12 03:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine buy phentermine 30 mg no prescription - order phentermine online uk

22/11/12 04:23  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

where can i buy ambien online ambien price generic - ambien cr generic launch 2009

22/11/12 04:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine buy phentermine online reviews - buy phentermine mastercard

22/11/12 07:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine purchase phentermine online no prescription - buy phentermine online no prescription uk

22/11/12 08:32  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap tramadol no prescription tramadol ultram 50 mg - tramadol dosage men

22/11/12 10:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cheap трамадол что это - tramadol get high off it

22/11/12 11:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tablets tramadol 300 er - how to buy ultram online

22/11/12 17:36  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol online mastercard - 2 50mg tramadol

23/11/12 07:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy zolpidem online side effects of taking ambien cr - buy xanax ambien online

23/11/12 10:51  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine the cheapest phentermine online - phentermine chicago

23/11/12 11:15  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol hcl tramadol dosage human - tramadol hcl 50mg buy

23/11/12 23:26  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

can you buy tramadol online legally buy tramadol online with cod - tramadol 100 mg high dose

24/11/12 00:23  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap ambien online ambien generic cost walgreens - safe take two ambien pills

24/11/12 01:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine 30mg safe buy phentermine online - how buy phentermine online real

24/11/12 07:28  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

xanax online San Jose upjohn generic xanax - xanax for dogs with anxiety

24/11/12 07:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy phentermine online purchase of phentermine - buy phentermine online uk

24/11/12 08:21  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic phentermine online where can i buy phentermine 2012 - phentermine online nz

24/11/12 09:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic xanax buy xanax diazepam - xanax overdose for dogs

25/11/12 01:44  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

purchase tramadol buy ultram online no prescription - tramadol hcl and weed

27/11/12 12:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol overnight buy tramadol no prescription online - tramadol 50 mg long term use

27/11/12 16:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax 59 - xanax side effects headache

28/11/12 04:07  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic xanax Indianapolis cheap generic xanax online - alprazolam 0.5mg side effects

28/11/12 06:22  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax xanax bars onax - xanax side effects mayo

28/11/12 22:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol tramadol dosage in humans - buy tramadol mastercard

28/11/12 23:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol next day tramadol dosage 627 - buy tramadol 50 mg

29/11/12 02:05  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol online mastercard tramadol hcl and xanax - tramadol 50mg like

29/11/12 03:04  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol buy ultram florida - order tramadol online with mastercard

29/11/12 04:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol uk tramadol overdose - tramadol hcl 25mg

30/11/12 01:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy xanax Connecticut xanax drug rash - 3 1mg xanax

30/11/12 15:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol with paypal tramadol use in dogs - tramadol apap

30/11/12 20:56  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien online does ambien sleeping pill look like - ambien side effects weight gain

2/1/13 05:04  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

can you buy percocet online buy percocet in cancun - legal order percocet online

2/1/13 16:54  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ordering ambien online ambien side effects in children - can u buy ambien

2/1/13 22:17  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic ambien ambien drugs forum - risks of ambien and alcohol

2/1/13 23:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic ambien online the generic name for the drug ambien is - cheapest generic ambien online

3/1/13 06:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

percocet no prescription buy cheap percocet online no prescription - percocet 5 325 does mean

3/1/13 10:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien drug common dosage ambien - ambien dosage 5mg

3/1/13 15:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cod next day delivery tramadol 50mg tablets get high - tramadol medication purchase

3/1/13 17:14  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy ambien no prescription ambien drug test positive - zolpidem tartrate side effects blood pressure

3/1/13 17:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order ambien online overnight ambien side effects aggressive behavior - generic for ambien cr 6.25

3/1/13 22:51  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

percocet 325 percocet addiction stop - 10mg percocet and alcohol

4/1/13 03:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic ambien online buy ambien no prescription mastercard - adverse drug reactions ambien

4/1/13 10:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cheap tramadol online overnight delivery - tramadol hcl 50 mg picture

4/1/13 12:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy percocet online percocet side effects mayo - percocet withdrawal muscle spasms

4/1/13 22:11  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol in florida tramadol 50mg injection - tramadol 377 dosage

5/1/13 01:03  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order tramadol overnight order tramadol overnight - tramadol overdose

5/1/13 03:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap ambien ambien withdrawal taper - ambien 70 mg

5/1/13 05:22  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol no prescription tramadol online no prescription usa - where can i buy cheap tramadol

5/1/13 07:22  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic tramadol can you buy ultram over the counter - tramadol high 50 mg

5/1/13 09:33  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap zolpidem ambien side effects hair loss - ambien side effects tremors

5/1/13 15:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

percocet no prescription buy now percocet adderall vicodin - how much does percocet 10-325 sell for

5/1/13 17:00  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap tramadol tramadol 50mg pain killer - buy tramadol india

5/1/13 19:46  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol generic buy cheap tramadol in usa - seizure after overdose tramadol

5/1/13 20:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

can you buy ambien online ambien cr coupon discount - ambien cr 12.5 half life

5/1/13 21:47  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

legal buy tramadol online лекарство трамадол - tramadol high drugs

5/1/13 22:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

zolpidem drug drug interaction ambien and vicodin - ambien medication for sleep

6/1/13 00:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol get you high - tramadol online fedex

6/1/13 02:30  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol without prescriptions tramadol 50 mg for ultram - tramadol for dogs high

6/1/13 02:36  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy soma online foster people san diego soma tickets - soma no prescription cod

6/1/13 06:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien order online no prescription buy ambien sleeping pills online - ambien 10 mg alcohol

6/1/13 10:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online reviews where to buy tramadol online - tramadol high length

6/1/13 13:03  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

ambien online without rx buy ambien online no prescription needed - ambien cr for long term use

6/1/13 13:07  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol hcl best place buy tramadol online - usual dosage tramadol dogs

6/1/13 15:32  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

where to buy tramadol online order tramadol online safely - tramadol urine test

6/1/13 16:18  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

can you buy ambien online ambien marking on pill - zolpidem side effects nausea

6/1/13 19:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol 50mg buy tramadol online overnight delivery - tramadol 99.95

6/1/13 21:25  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy cheap soma best buy soma san francisco - soma 350mg tablets

7/1/13 01:26  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cheap no prescription tramadol er 100mg tablets - tramadol hcl 50 mg para que sirve

7/1/13 03:46  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

can you buy ambien online ambien side effects vivid dreams - ambien side effects amnesia

7/1/13 05:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol with cod buy tramadol ampules - buy tramadol online

7/1/13 08:18  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online apotheke holland tramadol - tramadol hcl is this a narcotic

7/1/13 10:53  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy carisoprodol online soma drug detection time - san francisco soma lofts for sale

7/1/13 14:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma for sale soma without prescriptions cod - drug information on soma

7/1/13 20:36  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol 50mg tramadol dosage slow release - tramadol 1a pharma 50 mg

8/1/13 00:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap ambien no prescription ambien side effects dry eyes - ambien 10 mg too strong

8/1/13 00:13  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol 100mg buy tramadol online uk - tramadol 50mg online

8/1/13 01:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cash on delivery tramadol youtube - tramadol hcl acetaminophen

8/1/13 04:09  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy soma online muscle relaxer better than soma - discontinued soma bras

8/1/13 11:18  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online buy tramadol online safely - tramadol hcl online pharmacy

8/1/13 17:18  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol 100mg tramadol 200 mg get high - tramadol online cod

8/1/13 22:42  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma online free soma pills - order soma cod

9/1/13 00:15  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma online soma muscle tension - buy soma online cheap no prescription

9/1/13 06:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol 100mg tramadol dosage horses - buy tramadol and soma

9/1/13 12:47  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online with mastercard tramadol high vs hydrocodone - cheap generic tramadol

9/1/13 12:52  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy soma buy soma usa - buy soma online cheap no prescription

9/1/13 17:16  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic soma soma overdose - what is soma 350 mg prescribed for

9/1/13 19:15  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order soma soma on drug test - drug classification for soma

10/1/13 01:19  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol online tramadol online purchase - tramadol online sales

10/1/13 01:42  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cheap no prescription pill max order tramadol ultram online - buy tramadol online cod

10/1/13 02:54  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol no prescription tramadol hcl dosage adults - buy tramadol spain

10/1/13 08:08  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol 50mg buy tramadol overnight delivery no prescription - buy tramadol overnight delivery

10/1/13 09:57  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order soma online discount soma bras - buy generic soma online

10/1/13 13:41  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol next day - buy tramadol cod next day delivery

10/1/13 21:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order soma online images of generic soma - soma 350 mg ingredients

11/1/13 00:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol 50mg tramadol 50 mg premature ejaculation - tramadol rash

11/1/13 00:54  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy soma soma 2012 results - buy cheap soma no prescription

11/1/13 08:03  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma carisoprodol buy soma muscle relaxer - soma cube

11/1/13 12:57  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

viagra online order viagra tesco - viagra online melbourne

11/1/13 15:23  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol 50mg buy tramadol health solutions network - tramadol much get high

11/1/13 15:50  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online buy tramadol online for dogs - tramadol dosage 627

11/1/13 16:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma muscle relaxant soma online coupons - buy soma saga

11/1/13 18:56  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma medication soma online usa - buy generic soma no prescription

11/1/13 20:11  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order viagra now buy viagra online ship to canada - viagra pills

11/1/13 21:50  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy somas online soma online rx - buy soma online us pharmacy

12/1/13 02:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol 50mg tramadol 50mg and xanax - tramadol no prescription

12/1/13 06:39  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

generic viagra online brand viagra online pharmacy - buy generic viagra dapoxetine online

12/1/13 12:38  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy soma online soma perfect drug brave new world - soma cube

12/1/13 14:45  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

sildenafil 100mg viagra online trusted - buy viagra cheap online no prescription

13/1/13 01:47  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol 100mg buy tramadol with cod - tramadol dosage neuropathy

13/1/13 04:29  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

viagra online can u buy viagra at walmart - viagra prescribing information

13/1/13 05:54  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order viagra no prescription viagra dosage time - buy viagra online

13/1/13 06:03  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy soma online drug enforcement agency soma - buy soma online cheap no prescription

13/1/13 09:01  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra buy viagra online - buy viagra online from usa

13/1/13 14:54  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma no prescription buy soma safely online - soma muscle relaxer over the counter

13/1/13 19:31  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

how to buy viagra online safely can legally buy viagra uk - buy viagra online nz

13/1/13 19:54  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra online viagra online purchase usa - generic viagra vs pfizer

13/1/13 23:18  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy somas online many soma pills overdose - buy soma online with prescription

14/1/13 01:52  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra buy viagra online with paypal - buy real viagra online cheap

14/1/13 10:13  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

viagra online purchase real viagra - buy 25 mg viagra

14/1/13 14:03  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra online viagra online wiki - viagra for women jimmy kimmel

14/1/13 16:42  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheap viagra next day delivery viagra online dr thom - generic viagra otc

14/1/13 20:16  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cialis online cialis daily effectiveness - cialis online paypal payment

14/1/13 22:48  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

viagra sale viagra online prices - buy viagra online legit

14/1/13 23:27  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online buy generic tramadol - tramadol ultram over the counter

15/1/13 01:47  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

cheapest viagra viagra me buy online - viagra definition

15/1/13 06:10  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

soma cheap soma coupons - legal buy soma online

15/1/13 10:38  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol overnight delivery tramadol extended release generic - tramadol 50mg tablets price

15/1/13 14:35  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

order viagra overnight how to buy viagra online uk - viagra online next day delivery

15/1/13 21:05  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol online tramadol 50mg dose for dogs - 400 mg tramadol high

15/1/13 21:16  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy cialis with dapoxetine cialis professional - generic cialis names

15/1/13 23:22  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy cheap viagra no prescription how to buy cheap viagra online - can you buy viagra online safely

16/1/13 03:59  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

how to buy cialis generic cialis fast shipping - cialis 10mg daily

16/1/13 05:34  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol cod online tramadol no prescription free shipping - tramadol er overdose

16/1/13 09:20  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra online pharmacy buy viagra online toronto - cheap viagra england

16/1/13 12:37  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online tramadol hcl versus tramadol - buy tramadol overnight delivery no prescription

16/1/13 15:02  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra online without rx purchase viagra boots - buy viagra online dubai

16/1/13 16:41  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy cialis soft tabs buy cialis using paypal - cheap generic cialis no prescription

16/1/13 17:09  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

online soma buy generic soma - best buy soma

16/1/13 19:43  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra next day delivery levitra vs viagra for women - where to buy viagra in stores

16/1/13 21:59  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

viagra cost buy viagra in germany - certified online pharmacy viagra

16/1/13 22:39  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy cialis online overnight shipping cialis price bangkok - cialis side reviews

16/1/13 22:47  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy tramadol online treatment of tramadol overdose - buy tramadol online with echeck

17/1/13 02:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

tramadol online buy tramadol florida - order tramadol online from usa

17/1/13 02:58  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra in chicago can you purchase viagra from the chemist - can you buy viagra online australia

17/1/13 06:15  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy soma online no prescription soma bad drug - soma san diego photography

17/1/13 08:24  
Anonymous אנונימי כתב/ה:

buy viagra online buy viagra online overnight shipping - cheap viagra without rx

17/1/13 08:59  

הוסף רשומת תגובה

שימו לב! פרסום תגובה הינו על אחריות הכותב/ת בלבד. מערכת הבלוג אינה עורכת ו/או מבקרת את התכנים לפני פרסומם. אנא הפעילו ריסון עצמי והיזהרו מפני הוצאת לשון הרע או כל הפרת חוק אחרת.  

חזרה לעמוד הבית >>