תג

יום רביעי, דצמבר 6

זכויות שמורות מדי

ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בימים אלה בהצעת חוק זכות יוצרים, שגובש במשרד המשפטים ועבר בכנסת הקודמת בקריאה ראשונה. ההצעה, שנועדה להחליף את החקיקה המנדטורית התקפה כיום, קובעת הסדר כולל לזכויות ביצירות מכל סוג, משך ההגנה, בעלות, וחריגים למשתמשים. בדיוני הוועדה נוכחים נציגי תעשיות התוכן, אבל הציבור הרחב המשתמש ביצירות לא נמצא שם. מדאיג במיוחד הוא גורל השימוש ביצירות מוגנות במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה.

בתי ספר ואוניברסיטאות זקוקים למרחב נשימה כדי להכשיר את הדור הבא של מדענים וחוקרים. תנאי הכרחי להוראה מודרנית הוא שימוש באמצעי לימוד שבעולם המתקדם הם כיום מובנים מאליהם, בלי איום משפטי-כלכלי. חשוב להבטיח שלסטודנטים תהיה גישה אלקטרונית לחומרי לימוד בסיסיים, שמורים יוכלו להשתמש במצגות ובאמצעי המחשה כמו צילומים, סרטים ומוסיקה בהקשרים המתאימים ושימוש באינטרנט ובאתרי קורס עשירים בתכנים לימודיים.

זכויות יוצרים הן אמצעי חשוב לתמרץ יוצרים ליצור, והן יכולות לקדם את המחקר. אולם, חשוב להציב סייגים לזכויות המוענקות ביד נדיבה לתעשיות התוכן. הדרישה לצמצם את הפטורים להוראה וחינוך הקבועים כיום בהצעת החוק, תשאיר את ישראל מאחור במירוץ המדעי. אם בעלי הזכויות יקבלו את ה"בונוסים" שהם דורשים, מורים יהפכו לעבריינים: למשל, מורה שמבקש לדון בצילום המחבלים החיים בפרשת קו 300 בשיעור אזרחות. בעולם האתמול, יציג המורה את הצילום בכיתה מתוך ספר או עיתון. בהוראה מודרנית, יסרוק המורה את הצילום, יעלה אותו לאתר האינטרנט של הקורס, ויאפשר לתלמידים (ורק להם) התעמקות, השוואה לצילומים אחרים רלוונטיים וכדומה. במצב המשפטי הקיים כיום, ספק אם הפעולה מותרת. אם תתקבל הצעת החוק כלשונה, הרי שהמורה יפר את זכות ההעתקה, ההעמדה לרשות הציבור, ואולי גם זכויות נוספות.
השמעת ההקלטה של מרטין לותר קינג בנאומו "יש לי חלום" בשיעור תיחשב לביצוע פומבי אסור, ואם תועלה לאתר אינטרנט, הפעולה עלולה להיחשב שידור, העמדה לרשות הציבור והעתקה - כולן פעולות אסורות. הצעת החוק, אגב, מרשה "ביצוע פומבי" של יצירה רק בטקסים של בית הספר, כגון טקס הסיום.

מיחשוב ותיקשוב (לימוד מרחוק) מחליפים כיום את הנייר. במקום תור ליד מכונות הצילום או קריאה בספריה בעותק מרופט, חומרי הלימוד נסרקים ומועלים לאתרי אינטרנט הנגישים לסטודנטים בלבד, מכל מקום ובכל עת. כך אפשרית הוראה מרחוק, שמאפשרת לימוד בעת מלחמה, והזדמנות ללמוד גם למי שמרותק לביתו מחמת מוגבלות פיסית. אבל, בעלי הזכויות דורשים שהפעולות האלה ייאסרו, בלי רשות מפורשת שלהם.

לבעלי הזכויות יש אינטרס כלכלי לגיטימי. אבל אם יקבלו עוד זכויות, מישהו יצטרך לשלם. קבלת רשות מוקדמת לשימוש ביצירה מחייבת איתור בעלי הזכויות, מו"מ, ותשלום עבור כל שימוש בנפרד. הפרוצדורה הזו בלתי אפשרית. האוניברסיטאות והסטודנטים לא יוכלו לעמוד בתשלום תמלוגים. לעבור על החוק אסור, ולכן המרצים והמורים פשוט יוותרו. השימוש בחומרי לימוד יצומצם למינימום. גם בעלי הזכויות ייפגעו – לא יהיה מי שישתמש ביצירות שלהם, ולא יהיה מי שישלם.

המפתח נמצא כעת בידי חברי הכנסת. לצד הזכויות הרחבות שכבר יש לתעשייה, ויורחבו עוד יותר לפי הצעת החוק, יש לוודא שמרחב הנשימה הדרוש להוראה ומחקר לא ייפגע. יש להבטיח את הגישה למידע. הגנת השימוש ההוגן צריכה לכלול במפורש התייחסות להוראה. דרושות הוראות פטור ספציפיות, כפי שנהוג בארצות הברית: היתר מפורש לביצוע פומבי לצורכי הוראה ובחינה, פטור לספריות אקדמיות וארכיונים ליצור מאגרי מידע, שימור אלקטרוני, הנגשת חומרי לימוד באמצעות גישה מרחוק, והשאלת עזרי לימוד.

דיני זכויות יוצרים חשובים לכלכלה מודרנית, אולם אסור שיהיו מכשול לחינוך מודרני.

ראו גם:
- ניבה אלקין-קורן, "הוראה בסביבה דיגיטלית וזכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה", פורסם ב: המשפט, גיליון 17 (2004)
- פוסטים קודמים על זכויות יוצרים בבלוג:
o מעתיקים לי, תעצרו אותם! (על טענות תעשייות התוכן לנזקים)
o חינוך לכיבוד והגנה של קניין רוחני – מדריך לתלמיד (על תוכניות לימוד של משרד החינוך)

* גירסה מקוצרת מעט של המאמר פורסמה בהארץ,6 בדצמבר, 2006, בעמוד ב2.

6 תגובות:

Anonymous דב כתב/ה:

נראה לי שיש טעות בולטת במיוחד בסעיף 41 של הצעת החוק.

כתוב: "לא פורסמה היצירה עד תום 70 שנים ממועד יצירתה ,תהא זכות היוצרים בה לתקופה של 70 שנים ממועד יצירתה".

איך זה יכול להיות? אם היצירה לא פורסמה עד תום 70 שנה ממועד יצירתה, משמעות הדבר שחלפו 70 שנה ממועד יצירתה. ואז מה הטעם לתת זכויות יוצרים רטרואקטיבית לתקופה של 70 שנה ממועד היצירה?

נראה לי שנפלה טעות סופר והכוונה המקורית הייתה לומר ש: לא פורסמה היצירה עד תום 70 שנים ממועד יצירתה, תהא זכות היוצרים בה לתקופה של 70 שנים ממועד פרסומה (מתיישב עם דברי ההסבר של הסעיף).

נ"ב - אבל עכשיו אני לא מרשה לכנסת לתקן את הצעת החוק כאמור לעיל. יש לי זכויות יוצרים על זה.

חוץ מזה מעניין שבוועדת הכנסת הרלווטית חברה גם ח"כ רונית תירוש, שהייתה מנכ"ל משרד החינוך. כיצד זה שהיא לא זועקת נגד המשמעויות הפדאגוגיות של הצעת החוק?

6/12/06 15:47  
Anonymous ניצן הוכנר כתב/ה:

איזו חלמאות. מה, מעתה, מורה שירצה להעביר שיעור בנושא שירה מודרנית לא יוכל לצלם עותקים מתור ספר שירים של רוני סומק, או מרצה שתרצה להקריא מול כיתתה את "אימפריית החוק" של דבורקין תחשוב פעמיים בטרם תעז לעשות כן? טוב, תחת ההגנה הצרמוניאלית ניתן יהיה להרים הפקה מיוחדת על מנת להקריא קטעים נבחרים מתוך יצירתו של מאן דהוא כשכל הסטודנטים והסטודנטיות לבושים חולצה לבנה חגיגית. זה בטח עדיף על אופנת השטחים הנוהגת כיום, או גרדרובה שאין בה משום זכר לפאדלפון באופן כללי.
ידע אקדמי לא צריך לזכות בשום הגנה של המחוקק, חלוצי או מושקע ככל שיהא. כך גם לגבי יצירות אמנותיות או היי-טקיות לסוגיהן. ידע תמיד נשען על עבודה שנעשתה לפני כן ואין שום הצדקה לעצור את התחרות בשם הגנה על יוצרים. היצירה, מרגע שנולדה, צריכה להתפתח בעולם האמיתי, שהוא תחרותי ומתקדם מרגע לרגע. חסם כמו פטנט או זכות יוצרים וכיוצ"ב ענייני קניין רוחני הם פיקציה, אשר מזנה את היצירה כמטבע עובר לסוחר ומעודדת קפיאה על שמרי היצירות העתידיות, כיוון שישנו חשש מתביעת הפרה או חסרון כיס, המונע רכישת זכויות ביצירה.
את מיקי מאוס כדאי להשאיר לאמריקאים. אישית, מעולם לא סבלתי אותו. אם כבר דמויות מצוירות, אדי למיידן עדיף. ועליו אף אחד מגן, אולי כי הוא מכוער נורא.

6/12/06 18:14  
Anonymous טל עופר כתב/ה:

פרופ' אלקין קורן וד"ר בירנהק שלום.
ברורה לי הטענה שלכם אשר אני מסכים איתה, יחד עם זאת הניתוח (הכלכלי?) שלכם לפיו ייוצר כשל שוק אינו ברור לי דיו והפתרון אותו אתם מציעים גם כן אינו ברור דיו; האם לדעתכם הסדר המעניק פטור מוחלט כל עוד נוגע הדבר להשכלה (כך הבנתי...) עדיין יכול למצות את הזכויות הכלכליות של המחברים? או לכל הפחות יעניקו לאותם מחברים את היכולת להתקיים ולהמשיך במחקרם? הנקודה אולי עוד יותר קשה ביחס למחקרים אשר כל תמלוגיהם נובעים משימוש שנעשה אך ורק ע"י מוסדות להשכלה. האם חשבתם על אופציה לפיה המדינהה או מוסדות עצמם יפצו את בעלי הזכויות ע"י מתן תמלוגים מופחתים ככל שהדבר נוגע לשימוש במוסדות כגון בתי"ס ו/אוניברסיטאות.
אני כשלעצמי מסכים לחלוטין עם גישתכם אך חושש מכשל שוק שייווצר וימנע מחקר עתידי.
תודה על התייחסותכם,
טל

25/12/06 00:21  
Anonymous לוח מודעות יד שניה כתב/ה:

נראה לי שכל הצעת החוק הזאת לא טובה
חבל שאנשים כאלה יושבים שם!

16/12/09 18:31  
Anonymous משלוחי פרחים כתב/ה:

מסכים איתך ב-100%

2/6/10 18:54  
Blogger Roie כתב/ה:

הנושא חשוב במיוחד בעידן האינטרנט בו זכויות יוצרים מופרות על בסיס קבוע, ואין תחום שממחיש את זה טוב מתחום ביטוח רכב בו קיימת תחרות עזה בין גופים בעלי אינטרסים כלכליים משמעותיים.

26/7/10 21:17  

הוסף רשומת תגובה

שימו לב! פרסום תגובה הינו על אחריות הכותב/ת בלבד. מערכת הבלוג אינה עורכת ו/או מבקרת את התכנים לפני פרסומם. אנא הפעילו ריסון עצמי והיזהרו מפני הוצאת לשון הרע או כל הפרת חוק אחרת.  

חזרה לעמוד הבית >>